Oslo

Fylkesmannen vraker bystyrets småhusplan

Hvor høyt og hvor mye kan det fortettes i Oslos etablerte villastrøk? Det bestemmer småhusplanen fra 2013. Nå har fylkesmannen slått fast at den ikke er gyldig. Det får konsekvenser for 29.000 eiendommer.

SMÅHUSKAMERATENE: I 2013 kunne Ingvild Reymert (SV), Harald Nissen (MDG), Espen Ophaug (V) og Herman Kopp (H) markere at de var blitt enige om ny småhusplan på tvers av vanlige politiske skillelinjer. Nå må planen behandles på nytt av bystyret.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Knapt noe enkeltvedtaki bystyret har like mye å si for byutvikling og boligbygging i Oslo som småhusplanen. Den ble først vedtatt i 1997, og den er senere revidert fem ganger. Sist gang var i 2013.

Det er planen fra 2013 fylkesmannen nå har sagt at er ugyldig.

Saken er dermed sendt i retur til bystyret, som må behandle den på nytt. Planen ble i sin tid vedtatt av et regnbuefarget flertall på tvers av vanlige politiske skillelinjer: Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF gikk sammen med opposisjonspartiene SV og MDG.

På sidelinjen sto Ap, Frp og Rødt.

Anders Rødberg-Larsen (Ap)

— Vi har fått rett i mye av det vi sa i 2013. Det virker som det var en prestisjesak for byrådet å få planen gjennom den gang. Det var en uansvarlig saksbehandling, sier Anders Røberg-Larsen (Ap), fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.Ap og Frp mente i 2013 at småhusplanen la for detaljerte restriksjoner på fortetting i eplehager og villastrøk. Rødt ville ha en mer en bymessig utbygging, blant annet ved å utvide den tradisjonelle byen med kvartalsbebyggelse vestover fra Majorstuen. Alle tre partier ønsket økt utbygging langs T-banelinjene.

Onsdag ble fylkesmannens vedtak tatt opp i spørretimen i bystyret.

— Det var en politisk intensjon med planen, og det var å ta bedre vare på småhusområdene. Dersom det er nødvendig, får vi finne bedre bestemmelser som har den samme intensjonen, sa byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Øystein Sjøtveit (Frp) påpekte fra talerstolen at han hadde advart allerede i 2013:

— Da vi behandlet småhusplanen for to år siden, sa jeg at «her er det en rekke bestemmelser som ikke kommer til å fungere, og byrådet kommer til å få denne saken tilbake som en boomerang».

Planen detaljregulerer byggesaker

Småhusplanen fra 2013 inneholder blant annet:

 • Trær med mer enn 90 cm omkrets, målt 1 meter over bakken, skal bevares.
 • Et generelt forbud mot terrenginngrep.
 • Utearealet skal være minst 8x8 meter pr. boenhet for to- og firemannsboliger.
 • Med fire eller flere boenheter må minst 25 prosent av P-plassene være gjesteplasser over bakken på egen tomt (i praksis minst to plasser).
 • I sterkt skrånende terreng kan nye hus være maksimalt tre etasjer.
 • Nå har vi brukt to år på en plan om ikke fungerer, og som har vist seg å være ulovlig. Man har vært mer opptatt av å verne områder med folk som allerede har bolig, enn å legge til rette for nye boliger, sier Anders Røberg-Larsen (Ap).

Han trekker frem følgende paradoks:

Mens man nå kan bygge garasje uten å søke, takket være den borgerlige regjeringen, har de borgerlige byrådspartiene, MDG og SV laget et regelverk i Oslo som er så strengt at man i mange tilfeller ikke har lov til å grave ut en lyssjakt til kjellervinduer eller en utvendig kjellertrapp.

De gule områdene på kartet omfattes av småhusplanen.

Varsler millionsøksmål

Sentralt i fylkesmannens avgjørelse er at kommunen ikke har varslet de 29.000 grunneierne godt nok om hvilke endringer planen innebar, før den ble vedtatt.

Klagen til fylkesmannen kom fra profesjonelle utbyggere.

Blant dem var André Falchenberg i Location Holding. Han varsler søksmål om erstatning mot kommunen.

— Man har mistet ca 30 prosent av et utbyggingspotensiale. Vi vil se på hva vi har tapt på disse ulovlighetene som er begått i en årrekke og vil fremme et krav på det, sier han til NRK.

Advokat Tarjei Pedersen i advokatfirmaet Kluge representerer Neptune properties, som også klaget på småhusplanen.

— Konsekvensen av fylkesmannens vedtak er at Oslo kommune i to år har saksbehandlet ut fra et plangrunnlag som nå er kjent ugyldig. Flere hundre vedtak som er gjort i perioden, kan være ugyldige. Konsekvensene kan bli store, sier han til Dagens Næringsliv.

- Planen fra 2006 gjelder

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) har bedt kommuneadvokaten og Plan- og bygningsetaten gjennomgå fylkesmannens avgjørelse. Han vil vite hvilke konsekvenser avgjørelsen får for behandlingen av enkeltsaker. Han vil også ta opp vedtaket med Kommunaldepartementet.

Bård Folke Fredriksen (H)

— Det er viktig å understreke at vi fortsatt har en småhusplan, selv om bestemmelsene fra 2013 er kjent ugyldige, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv. Inntil videre innebærer det at byggesøknader vil bli behandlet etter den mindre strenge 2006-planen.

Ap krever høring i bystyret

Anders Røberg-Larsen (Ap) mener det er nødvendig at partiene i bystyret raskt kommer sammen for å finne en løsning.

— Vi kommer til å kreve en full høring om småhusplanen nå for å ta tak i kaoset som byrådet har ført oss inn i, sier han.

Han er tydelig på at Ap ikke ønsker et frislipp som jevner alle villastrøk med jorden, men vil samtidig legge til rette for økt utbygging. Spesielt istasjonsnære områdermå Oslo tørre å tastørre grepfor å møte behovet for nye boliger , mener Ap.

— Tidligere sto det i planen at det var en utviklingsplan, men det tok flertallet ut. De var opptatt av den skulle være en verneplan. I en tid hvor Osloer en av Europas hurtigst voksende byer, må vi byggeflere boliger i hele byen, sier Røberg-Larsen.

Les også

 1. Oslo sentrum skal vokse langt inn i Groruddalen

 2. Blir rik på gamle hager

 3. Oslo før: Christianias syndige nabo