Oslo

Høyskolen Kristiana kjøper omstridt privatskole

Juvelen i skolekronen vår, sier Høyskolen Kristiania om kjøpet av Westerdals Oslo ACT, som er i konflikt med Kunnskapsdepartementet så vel som tidligere studenter.

Westerdals Oslo ACT.
  • NTB

Anthon B. Nilsen Utdanning begrunner salget med at de ønsker å konsentrere seg om yrkesutdanning og voksenopplæring, samt at de har mottatt et godt tilbud fra Høyskolen Kristiania.

– Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT har relaterte utdanningstilbud og er en god strategisk match. Slik vi ser det, passer disse to høyskolene som hånd i hanske, sier administrerende direktør Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania.

En intensjonsavtale om kjøp av alle aksjer i Westerdals Oslo ACT ble inngått på fredag. Målet er å ha en endelig avtale på plass i månedsskiftet januar/ februar neste år.

Mye bråk

Skolen har vært mye omtalt etter en rekke avsløringer i Dagens Næringsliv høsten 2015.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals Oslo ACT for grovt bedrageri. Siktelsen omfattet 35 millioner kroner i statsstøtte som skolen fikk til å drive tre studietilbud som manglet godkjennelse.

Kunnskapsdepartementet krevde 6. september at høyskolen må tilbakebetale 35 millioner kroner av statstilskuddet som ble gitt til høyskolens forløper, Westerdals School of Communication (WSoC), i perioden 2002-2012.

Dette fordi departementet mener skolen oppga uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend for studenter ved tre av skolens ikke-godkjente utdanninger.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått kritikk av stortingsflertallet for sin håndtering av Westerdals-saken. Flertallet mener han opptrådte passivt og unnlot å gripe inn mot et varslet lovbrudd.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått kritikk for sin håndtering av Westerdals-saken.

Departementet ga tidligere i år forvarsel om at de vil kreve totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt fra høyskolen, men har foreløpig bare fremmet formelt krav om 35 millioner for urettmessig innvilget statsstøtte.

De resterende 21 millionene knytter seg til urettmessig studielån og stipend utbetalt til studentene ved de tre linjene.

Westerdals bestrider kravet fra departementet og vil ta dette til retten.

Kjøper informert om tvistene

Den private høyskolen forbereder seg også på å møte i retten i en annen sak. Rundt 500 tidligere elever har stevnet skolen for å ha krevd inn for høye skolepenger i perioden 2002 til 2012. De tidligere studentene krever totalt 31, 2 millioner kroner fra skolen.

Kjøper er orientert om de juridiske tvistene Westerdals Oslo ACT er i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet, heter det i selgers pressemelding.

– Som ny eier vil Høyskolen Kristiania forholde seg profesjonelt og ansvarlig til Westerdals Oslo ACTs arbeid med tvistesakene og utfallet av disse, fastslås det.

Les også

  1. 500 tidligere Westerdals-elever krever 31 millioner kroner

  2. Westerdals tar statens millionkrav til retten

  3. 700 takker ja til Westerdals-forlik

  4. Westerdals-eier hevder Kunnskapsdepartementet ga klarsignal til omstridt transaksjon

Les mer om

  1. Oslo
  2. Skole og utdanning