Oslo

Sykepleiestudenter stryker i pilletelling

Sykepleiestudenter har ikke gode nok mattekunnskaper til å regne ut medisineringsdoser. 70 prosent strøk på de to siste eksamenene i medikamentregning.

  • >katrine Nordli (foto)
  • Hanne W. Lier<br

Én eneste feil i regneoppgavene er nok til å stryke på sykepleierutdanningens eksamen i medikamentregning. Det har felt mange kommende pleiere.I høst gikk 88 sykepleierstudenter fra sykepleierutdanningene ved Aker, Ullevål og i Bjerregaards gate opp til eksamen. Bare 26 besto.Ute i arbeidslivet ville resultatene betydd mange feilmedisineringer, og administrasjonen er ikke fornøyd med nivået på studentenes regnekunnskaper.-Vi er svært bekymret. Studentene får ikke lov å begynne på andre studieår før de har bestått denne eksamen, og flere stopper opp i studieløpet sitt på grunn av dårlige matteferdigheter, sier Cecilie Øyen, kontorsjef ved avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo.Studentene får flere forsøk på å ta eksamenen, som er et absolutt krav for å få begynne på andre studieår. Der skal studentene nemlig ut i praksis og må gi pasienter medisin.

For lite undervisning

Til tross for stor sykepleiermangel, er det uaktuelt for skolen å fire på mattematikkravene.-Å tillate feil på denne eksamen er det samme som å si at vi tillater feil-medisinering av pasienter. Studentene er nødt til å tilegne seg disse kunnskapene. Noe annet kan gi fatale konsekvenser, påpeker Øyen.Torfinn Blokkum Flø og Therese Frøyseth tilhører den delen av førsteårskullet med sykepleierstudenter som ikke skal ha medikamentregningseksamen før i mars. De gruer seg allerede.-Problemet er at vi har altfor lite regneundervisning. Vi får bare syv timers undervisning før eksamen. Det hører ingensteds hjemme, mener Therese Frøyseth.Administrasjonen har fått mange klager fra studentene på for lite undervisning, og vurderer nye løsninger for å sikre at flere kommer seg over regnebøygen.-Vi har tatt for gitt at studentene har oversikt over grunnleggende matematikk, men innser at vi kanskje må gi mer undervisning. Vi vurderer blant annet å bruke medstudenter som hjelpelærere, sier Øyen.

Kan ta livet av noen

Hverken Frøyseth eller medstudent Flø har hatt matte siden førsteklasse på videregående skole. Selv om medikamenteksamenen dreier seg om grunnleggende matteferdigheter som prosentregning og ligninger, frykter de at de vil slite.-Men det er bra at vi ikke kan ha feil i prøven. Hvis du ved et tilfelle ikke klarer å regne ut riktig dose medisin, kan du tross alt ta livet av noen, påpeker Frøyseth.De som stryker for tredje gang, må ta et års permisjon fra utdannelsen. Studentene frykter at det fører til at noen gir opp å bli sykepleier.-Ett år borte ville drepe all inspirasjon til å fortsette. Det er sikker noen som gir opp, sier Torfinn Blokkum Flø.