Oslo

SV krever omkamp om Sørenga

SV er misfornøyde med måten "vinneren" på Sørenga er utpekt på. I byutviklingskomiteen i kveld krever de omkamp.

  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

Tidligere i høst presenterte Aften bilder av Sørengautstikkeren under tittelen "Slik blir Sørenga". Det var nemlig klart at samtlige partier, bortsett fra RV og SV hadde varslet sin støtte til byrådets ønske om å legge arkitektfirmaet LPOs idé til grunn for utbyggingen. Men byrådets forslag kom i form av et notat til byutviklingskomiteen, ikke som en vanlig sak til politisk behandling.Dette mener SV er udemokratisk, og har forlangt at saken blir behandlet i byutviklingskomiteen i kveld.— Dette lukter av at noen har snakket sammen og blitt enige. Sånn kan vi ikke ha det i et så viktig område for byen, sier Akhtar Chaudhry, SVs fraksjonsleder.Han vil i kveld foreslå at både LPOs og Snøhettas konsepter blir videreutviklet og til slutt lagt frem for bystyret. Dette er i tråd med Plan og bygningsetatens anbefaling, som også mener begge forslagene bør bearbeides videre.- Bare slik får vi en åpen prosess der byens befolkning får reelt innsyn, sier Chaudhry, som mener grunneier, HAV eiendom har presset på for å få viljen sin.Det er Havnevesenets datterselskap, HAV eiendom, som eier den attraktive eiendommen, som i dag er containerhavn. Både HAV og leder i havnestyret, Bernt Stilluf Karlsen (v), har gitt klart uttrykk for at de foretrekker LPOs løsning. Ifølge Dagbladet har HAV eiendom i et brev truet med å legge ned driften dersom konsept ikke raskt ble avklart. Det ville kunnet bety at hele utbyggingen av Bjørvika ville stått i fare.

Les også

  1. Lover mer luft rundt operaen

  2. Slik blir det på Sørenga

  3. Senketunnel i havn