Oslo

Bussjåføren fikk for mange klager - mistet jobben

Etter gjentatte klager på uvettig kjøring fra passasjerer og andre trafikanter fikk busselskapet nok. Sjåføren i 50-årene har nå fått sparken.

Ifølge noen av klagene mot bussjåføren holdt han ikke god nok margin da han kjørte forbi syklister. Nå har Oslo tingrett konkludert med at selskapet har vurdert riktig, og bestemt at sjåføren må fratre stillingen innen to uker. På vei ut får han med seg 100.000 kroner fra arbeidsgiveren.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

«Han kjørte som om bussen var stjålet» og «holdt på å krasje med 2 biler og 3 mennesker» er bare to utdrag av flere klager som Oslo tingrett fikk presentert da bussjåføren i 50-årene gikk til sak mot sin arbeidsgiver etter å ha blitt sagt opp i vinter.

LES OGSÅ: T-banefører sparket etter 28 år

Heller ikke syklister ble spart. Sjåføren skal ha «pressa syklister», kunne en instruktør fra busselskapet fortelle etter en tur med sjåføren.

Mannen startet som deltidssjåfør hos et av de største busselskapene i Oslo-området i 2007.

Etter hvert ble stillingen økt til 73 prosent. I tillegg tok han en god del ekstravakter og jobbet i realiteten mer enn heltid.

Allerede i 2008 fikk sjåføren en tjenestepåtale med grunnlag i flere forhold, herunder kundeklager på blant annet fall i buss og skader.

LES OGSÅ: Spurte om fri - fikk sparken

Personalsjef: Har aldri fått så mange klager

Gjennom årene som sjåfør i Oslo-trafikken økte også klagebunken gradvis. Til slutt satte selskapet inn instruktører som var med han under kjøreturene.

Etter et anonymt tilsyn med sjåføren kunne instruktøren meddele at han «kjører hardt med små marginer til både syklister, fotgjengere og biler».

Selv om de fleste instruktørene hadde negative opplevelser på turen, var det et par som meldte ifra om at han kjørte tilfredsstillende.

Dette skjedde som regel da sjåføren gjenkjente instruktørene. Derfor mente selskapet at han kan kjøre bedre hvis han selv ønsker det.

Etter flere personalmøter, midlertidig permisjon og advarsler valgte selskapet å gi sjåføren sparken i desember i fjor. Ifølge personalsjefen kunne han ikke huske en annen ansatt med like mange kundeklager. Sjåføren fikk likevel lov til å jobbe til saken ble behandlet i rettssystemet.

LES OGSÅ: P-vakt jukset med P-bot - mistet jobben

Hadde få skader

I Oslo tingrett mente sjåføren at han ikke har hatt noen skader i 2015 og 2016, og at i 2014 er han rapportert med kun én skade som han er skyld i, og tre som han ikke er skyld i.

Han mente også at det fantes kolleger med flere klager enn ham.

Selskapet mener på sin side at sjåfører som viser evne og vilje til å forbedre seg, og faktisk også forbedrer seg, kan fortsette i jobben til tross for at de en periode har hatt mange skader.

Arbeidsgiveren har ikke sett denne forbedringen hos den aktuelle sjåføren.

LES OGSÅ: Bingovertinne fikk sparken, vant tilbake jobben i retten

Bussjåføren mente også at klager som ble tatt opp i personalmøter underveis før oppsigelsen ikke kunne brukes som et argument for oppsigelsen da disse allerede var «brukt opp», og at forholdene omtalt i rapportene fra instruktørene er feil eller basert på misforståelser.

Retten har nå konkludert med at oppsigelsen av sjåføren var korrekt. Han har ikke krav på å stå i stillingen til avgjørelsen er rettskraftig og må fratre stillingen innen to uker.

LES OGSÅ: Fikk sparken: Snakket for mye, kom for sent og ga ikke god nok kundeservice

Fikk erstatning på 100.000

Saken i Oslo tingrett gjaldt også sjåførens krav om erstatning fordi arbeidsgiveren sluttet å gi ham ekstravakter i 2015. Ekstravaktene hadde utgjort en betydelig del av hans lønn de siste årene.

LES OGSÅ: Slik skriver du den beste jobbsøknaden

Nå har han fått medhold i krav om erstatning for at han ikke har hatt 100 prosent stilling i en periode på ni måneder. Erstatningskravet er satt til 100.000 kroner.

Osloby har prøvd å innhente kommentar fra sjåførens advokat, men han har ikke vært tilgjengelig.

Les også

  1. Bussjåfør frikjent etter trikkeulykke

  2. Busselskap tilbyr penger for å ta bussen