Oslo

Ruter brukte 24.000 kroner på å finne ut at Sporveien.no bare er verdt 5000 kroner

Det som burde vært en grei interntransaksjon, ble en dyr konsulentfest. Første spørsmål er hvor mye en nettadresse man ikke bruker er verdt.

Her er kontrakten for salget av nettadressen mellom de to kommunale kollektivselskapene Ruter og Sporveien. Punktet om kostnadsfordelingen er fremhevet.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

De to kollektivselskapene Ruter og Sporveien er blitt til gjennom mange omorganiseringer. Begge har sitt utspring fra kollektivmastodonten Oslo Sporveier AS, som nå er splittet opp i flere selskaper. Da Ruter ble skilt ut, fikk de med seg domenet sporveien.no.

Inntil i fjor het Sporveien Kollektivtransportproduksjon AS. Da de skiftet navn, lurte de på om ikke Ruter kunne selge dem domenet sporveien.no. Det kunne Ruter, men de ville ikke selge noe uten å vite hva det var verdt.

Les også:

Les også

Ruter: Trikkekjøpet forsinket med ett år

For å finne verdien på Sporveien.no, engasjerte de konsulentselskapet Oslo Economics.

Konsulentfest til 24.000 kroner

Etter en stund kom den grundige rapporten: Sporveien.no er verdt 5.000 kroner. For dette skulle konsulentselskapet ha 24.000 kroner.

Inkludert konsulent-gildet, måtte Sporveien ut med 29.000 kroner for sporveien.no — en nettadresse som trolig har liten verdi for Ruter i dag.

— Det er vanskelig å forutse utfallet av en slik vurdering. Vi trodde at verdien av domenet var høyere og ble derfor overrasket da verdien ble taksert til 5000 kroner. Sammen med Sporveien ble man enig om at total kjøpesum ble satt til 29.000 kroner, sier pressevakt Trond Brekke i Ruter.

- Hvor mye trodde dere domenet var verdt?

— Vi har ingen intern kompetanse til å vurdere dette, men vi trodde verdien var større enn 5.000 kroner. Våre egne, ukvalifiserte anslag spriker så mye at vi ikke kan gå ut med et tall.

Får penger fra samme kommune

Oslo kommune eier 60 prosent av Ruter og 100 prosent av Sporveien, som driver innenfor samme bransje og har et tett samarbeid i det daglige.

Les også:

Les også

Kommunen krangler med seg selv om hvem som skal betale for vogner den allerede eier

Osloby har tidligere skrevet om hvordan de tre selskapene i kollektivfamilien ikke alltid klarer å samarbeide godt, blant annet når det gjelder innkjøp av trikker og hvordan man skal fakturere hverandre for leie av T-banevogner og trikker.

— Dette ville vært en intern pengeflytting mellom to kommunale selskaper, hvis dere ikke hadde leid inn konsulenter. Kunne dere ikke bare gitt Sporveien en grei pris, og spart pengene?

— Vi kunne gjort det på den måten. Men vi ønsket en ryddig prosess der betalingen for domenet tilsvarte den faktiske verdien. Vi er to aksjeselskaper, og har gjennomført en transaksjon på gode, forretningsmessige vilkår.

- I ettertid, synes du prosessen har vært ryddig?

— Ja, transaksjonen er gjennomført og vi fikk en klar vurdering av verdien til domenet.

På spørsmål om hvorfor det er gått ett og et halvt år siden Sporveien ba om å få kjøpe domenet, svarer Brekke at det skyldes interne omstendigheter og at Ruter beklager dette.

Legger seg ikke opp i Ruters vurderinger

Sporveien er knappe i sin kommentar.

— Vi forholder oss til at Ruter har bedt om en pris, og den har vi betalt. Men hva som ligger bak prisen er det Ruter som vet, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

- Er det en god vurdering å bruke så mye penger på dette?

— Det må Ruter mene noe om. Jeg skal ikke legge meg opp i deres vurderinger, sier Asperud.

Les også

  1. Har kranglet om interne regninger i over ett år

  2. Ruter får ikke bestemme nye trikker alene

  3. Kollektivselskapene i Oslo krangler: - Trikkekjøpet forsinket med ett år