Oslo

Her bor Kathinka (8) sammen med åtte ansatte som tar vare på henne

– Klarer jeg å skubbe henne et skritt i positiv retning, er dét alene verdt at jeg ble sosionom, sier «Petter».

«Kathinka» har eget leke- og lekserom, men hun liker seg best i fellesrommene i huset der hun bor med åtte ansatte i turnus.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

I et romslig hus i et villaområde i Oslo bor åtte år gamle «Kathinka» alene sammen med åtte ansatte. De passer på henne døgnet rundt, to og to i hvert team. Hun er ett av 12 barn og unge i Oslo som bor i såkalt «enetiltak» i barnevernet. Den private barnevernstilbyderen Aleris driver boligen på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Oslo.

Den siste tiden har debatten rast om enetiltak etter at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) på forespørsel fra Aftenposten talte opp og fant at 110 barn bor i enetiltak på landsbasis.

Les hele saken med abonnement