Ber byrådet trekke hele forslaget til kommuneplan

– Byrådet kommer med alle ansvarsfraskrivelsers mor, mener Eirik Lae Solberg (H). Han ber byrådet trekke utkastet til ny kommuneplan og begynne på nytt.

Eirik Lae Solberg (H) har - sammen med de andre borgerlige partiene i bystyret i Oslo - foreslått å ta småhusområdene Nedre Grefsen og Smestad ut av kommuneplanen som fremtidige fortettingsområder.

I april la byrådet frem et forslag til ny kommuneplan, bare to år etter at den forrige ble vedtatt. I forslaget var flere nye småhusområder foreslått som definerte utviklingsområder, i tillegg til å videreføre utviklingsplaner for Nedre Grefsen og Smestad.

Forslaget vekket kraftige protester fra beboere en rekke steder, som nå har organisert seg i en felles protestaksjon. I etterkant av fremleggelsen har byrådet markert distanse fra forslaget.

– Det er et forslag utarbeidet av administrasjonen. Det er ikke politisk behandlet. Det skal det bli nå. Det har ligget ute på høring i sommer, nå har fristen gått ut, og vi har fått inn over tusen svar. For første gang har byens befolkning fått skikkelig anledning til å si hva de mener om et planforslag. Først etter at vi har gått gjennom svarene, skal byrådet fremme sitt forslag til ny kommuneplan, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten mandag.

Les også

LES OGSÅ: Byrådet vil fortette flere nye områder i vest. Se om nabolaget ditt står på listen.

– Johansen har selv signert forslaget

Uttalelsen får Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret, til å tenne på alle plugger.

– Byrådslederen kommer med alle ansvarsfraskrivelsers mor. Det er ikke tvil om at det er byrådet som har lagt frem utkastet til kommuneplan. Johansen signerte selv saken 27. april i år. Han kan ikke skyldes på Plan- og bygningsetaten når han selv har lagt frem saken og sendt den ut på høring, sier Solberg.

Kaller borgerlig forslag «udemokratisk»

Tidligere har det vært relativt bred enighet i Oslo-politikken om de store linjene i byutviklingen. For å forstå bakgrunnen for de steile frontene nå, må man spole to år tilbake i tid. Da ble den nåværende kommuneplanen vedtatt.

Raymond Johansen (Ap).

Det var daværende Høyre/Venstre-byråd som la den frem, og alle partier - bortsett fra Rødt - stemte til slutt for helheten i den.

Men før sommeren snudde Høyre og Venstre 180 grader om et lite, men betent spørsmål: De var ikke lenger for å at eneboligområdene på Smestad og Nedre Grefsen skulle være definert til fortetting. I stedet vil de bevare dem som småhusområder, hvor bare «eplehageutbygging» tillates.

Onsdag behandler bystyret forslaget om å ta dem helt ut av planen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller det «et klart brudd på demokratisk behandling».

– Dette må være første gang en opposisjon fremmer forslag om å fjerne områder fra en kommuneplan, før den er politisk behandlet, sier han.

– Nå løper partiene fra sin egen plan fordi de ser at det er sterk motstand mot den, sier han også.

Les også

LES OGSÅ: «De som ikke vil selge, kan si nei». De er MDG-byråd Hanna Marcussens budskap til nervøse villaeiere på Nedre Grefsen.

Mener Ap er et «betongparti»

For Eirik Lae Solberg stiller det seg motsatt. Han mener de borgerlige bare foreslår en endring til den eksisterende planen fra 2015, ikke at de forskutterer behandlingen av ny plan.

Høyre-politikeren ber samtidig Ap ta ansvar for forslaget de selv var med å sende ut på høring.

– De har foreslått å bygge ned flere nye småhusområder med blokkbebyggelse. Det skaper utrygghet for mange mennesker og hjemmene deres, og det vil redusere mangfoldet av boligtyper i Oslo.

Han mener dette er noe byrådslederens parti hele veien har vært for: Ap ønsket dette også da forrige kommuneplan ble behandlet, og de slo det fast i valgprogrammet sitt før kommunevalget («Vi vil sikre at småhusplanen ikke hindrer riktig og nødvendig fortetting».)

I tillegg trekker Solberg frem et lite omtalt vedtak fra representantskapet til Oslo Ap, lokallagets høyeste organ, som i januar 2016 vedtok at de ville åpne for økt bruk av ekspropriasjon i boligbyggingen:

«Oslo Ap [...] mener at det i enkelttilfeller kan være aktuelt med økt bruk av ekspropriasjon dersom dette vil føre til en bedre utvikling av et område».

– Byrådet bør trekke ukastet til kommuneplan, begynne på nytt og legge frem en plan som ikke bygger ned eksisterende småhusområder. Men her er det åpenbart store skiller i Oslo-politikken, runder Høyre-politikeren av med.