Grønt lys for UiOs gigantsatsing: Blir Norges største universitetsbygning

Kunnskapsdepartementet vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslos nye livsvitenskapsbygg.

Dette blir Norges største enkeltstående undervisningsbygning. Den 66.700 kvadratmeter store bygningen skal etter planen kles med solfangere på både fasade og på tak.
  • Eirik Husøy

Pengene kommer i statsbudsjettet for 2018. Det betyr i så fall at bygningen, som blir like stort som ti fotballbaner og har en samlet kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner, kan bli gjennomført de nærmeste årene.

Universitetet i Oslo (UiO) har planlagt åpning i 2023. Bygningen skal ligge mellom Athletica Domus, Ring 3 og Forskningsparken (se kart nederst i saken).

Livsvitenskap

Begrepet livsvitenskap dekker vitenskapelige retninger som studerer strukturen, oppbyggingen og funksjonen av levende organismer.

Den samkjører hovedsakelig biologi og medisin med andre fag som kjemi, statistikk, matematikk, informatikk og farmasi.

– Hvis du lurer på hva vi skal leve av etter oljen, så er det dette. Det er ikke realityfjernsyn eller sykkelveier. Viktigheten av livsvitenskapen er på det nivået, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Begeistret rektor

Rektor Svein Stølen beskriver livsvitenskap som UiOs største faglige satsing noensinne.

– Vi skal lage en smeltedigel av fagmiljøer som skal samarbeide på nye måter. Det å spille sammen med næringsliv, sykehus og andre aktører for å få anvendt vitenskapen vår, er et soleklart mål med dette bygget og med livsvitenskapen generelt, sier han.

«Vev» vant plan- og designkonkurransen for det nye livsvitenskapsbygget.
t.

Rektoren sier at livsvitenskap handler om samspillet mellom vitenskapelige retninger i stedet for å se dem hver for seg. Derfor trenger de et stort, moderne bygg.

– For UiO handler det om å være ledende på vitenskap, men også å ta i bruk vitenskapen slik at den kommer til nytte for samfunnet rundt oss, sier Stølen.

Vitenskapelig kraftsenter

Kunnskapsministeren bedyrer at dette ikke bare er valgflesk, selv om han innrømmer at timingen for budsjettlekkasjen er gunstig for Høyre.

– Dette kommer en uke før valget. Det er vel ikke helt tilfeldig?

– Nei, det er ikke tilfeldig, men det har vært en del av langtidsplanen for 2018. Det kommer nå fordi vi har lyst til å vise at vi innfrir løftene våre, sier Røe Isaksen.

Startbevilgningen på 50 millioner er beskjeden i forhold til den totale kostnadsrammen på 6,8 milliarder kroner, og Røe Isaksen vil dermed ikke ta for mye av æren.

– Verdien av bygget er innholdet. Dette blir et forsknings- og undervisningsmessig kraftsenter for blant annet medisinutvikling og bioforskning, avslutter kunnskapsministeren.

Her skal bygget ligge: