Universitets-institutt drev klinikk i 42 år – ble stengt på dagen

I 42 år har Institutt for psykologi drevet et klinikktilbud som del av undervisningen. Tirsdag stengte universitetsdirektøren klinikken på dagen. Hun hevder det kan være begått lovbrudd med driften.

Det blåser sure vinder på Blindern etter at direktøren på dagen la ned klinikken som har vært drevet på Institutt for psykologi i 42 år.
  • Stein Erik Kirkebøen

– Vi vet ikke om det er begått lovbrudd. Men vi kan ikke ta sjansen på at et slikt helsetilbud drives uten å være i henhold til dagens krav, lover og regelverk, sier viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han understreker at det ikke er mistanke om feilbehandlinger, overgrep eller noen former for kriminalitet.

– Nei, og det er heller ingen ting knyttet til enkeltpasienter. Det ligger på systemnivå. Vi er rett og slett ikke trygge på at dette tilbudet drives i overensstemmelse med dagens lover og regler for helsevirksomhet. Det handler om arkivrutiner, klagemuligheter, sikkerhet i lokalene og mye annet. Alt dette skal vi nå få en rask gjennomgang av, sier han.

Denne saken var først omtalt i Universitas. Klinikken drives som del av profesjonsutdannelsen i psykologi. Sisteårsstudentene får mulighet til å jobbe med reelle pasienter over lang tid.

– Uakseptabelt å ikke drive lovlig

– Men hvorfor stenger dere et tilbud, som et 40-tall pasienter benytter seg av og som gir studentene god praksis, dramatisk på dagen?

– Det er først nå vi i ledelsen er blitt klar over omfanget av virksomheten. Den er slik at vi må være sikre på at den drives i henhold til lover og regelverk. Selv om det har gått bra i 42 år, er det selvfølgelig uakseptabelt hvis det drives en virksomhet ved UiO som er ulovlig. Vi kan ikke risikere at noe skulle gå galt, og pasienter eller studenter skulle bli skadet, fordi vi ikke har vært i tråd med gjeldende regelverk, sier viserektoren.

– Det er ingen vikarierende motiver her, dere er ikke for eksempel ute etter å spare penger?

– Nei. Det handler kun om at vi må være helt sikre på at vi har et helsetilbud i regi av UiO som er lovlig. Det håper vi å bli relativt raskt.

Vil flytte tilbudet

– Og da gjenopprettes tilbudet?

– Det avhenger for det første av hva undersøkelsene viser.

– … og for det andre?

– Det arbeides med å utvikle et samarbeid med et aktivt fagmiljø ved et sykehus, i første omgang Lovisenberg, for å sikre at den kliniske virksomheten er innenfor de systemene og rutinene som er på plass ved et sykehus, sier Sandset.

Mener seg overkjørt

Det er psykologistudentene uenige i. De har protestert mot forslaget om å fjerne klinikken, og de ble overrasket, sjokkerte og føler seg overkjørt etter at universitetsdirektørens vedtak ble kjent.

De mener prosessen har foregått bak lukkede dører i universitetsledelsen, og at beslutningen kom som lyn fra klar himmel på studenter, pasienter og ansatte. Saken har ikke vært styrebehandlet hverken på institutt- eller fakultetsnivå først.

– Det vanlige er at man får et pålegg om å rette eventuelle mangler og en frist for å utbedre dem. Her valgte man å stenge umiddelbart, sier studentene Kristina Strømholt og Janne Marit Larsen.

– Kanskje dere driver ulovlig?

– Klinikken, hvor vi undervises av professorer og fagansatte, er blitt drevet i 42 år, og så vidt vi kjenner til har vi aldri fått en klage. Da er det helt galt å stenge fordi man lurer på om noen formaliteter kanskje ikke er i tråd med dagens lovverk. Dette er et godt tilbud til pasienter og det er et godt undervisningstilbud til studentene.

– Det blir enda finere på Lovisenberg?

– Det tror ikke vi. Innen spesialhelsetjenesten må pasientene ha henvisning fra lege for å komme til oss, i dag kan de vurderes av våre veldig kvalifiserte professorer og kliniske psykologer. Terskelen bli høyere for å komme til oss, og pasienten blir tyngre og vanskeligere å behandle for studenter. Vi frykter også at oppfølgingen av studentene blir dårligere på et sykehus enn på et universitet, sier Strømholt og Larsen.

De håper at de snarest mulig får tilbake tilbudet.

Forskning eller undervisning?

Bakteppet for den tilspissede konflikten er nettopp ønsket om å avvikle klinikken og legge undervisningen innunder Lovisenberg og Helse Sør-Øst i stedet. Disse planene har vært frontet av instituttleder Pål Kraft, og det vil frigjøre både ressurser og areal på Psykologisk institutt. Kritikerne har ment at instituttet med grepet ønsker å prioritere forskning over klinisk utdannelse av psykologer.

Helt uavhengig av stengningen nå, skulle saken egentlig vært behandlet av styret ved instituttet i høst. Men behandlingen ble først utsatt på grunn av protestene.