225 barn kastet ut av barnehage

Fra 2012 til 2014 ble 225 barn sagt opp av de kommunale barnehagene i Oslo fordi foreldrene ikke kunne betale. Nesten samtlige bor i bydeler på østkanten.

225 barn i Oslo har mistet sin barnehageplass fordi foreldrene ikke kunne betale. Nå er det blitt slått fast at de kan søke på nytt og få plass ved neste opptak.

— Jeg mener byråden må gi klar beskjed til alle de kommunale barnehagene at barn skal ikke kastes ut av barnehagene. Der det er betalingsproblemer må sosialtjenesten kobles på. Dette for å finne frem til løsninger som sikrer at barnet kan fortsette i barnehagen, sier Marianne Borgen (SV).

MArianne Borgen (SV)

På spørsmål fra bystyrerepresentantene Borgen og Andreas Halse (A) har barnehagebyråden Anniken Hauglie (H) funnet frem til tall som viser at 225 barn mistet barnehageplassen sin i årene 2012 til 2014 fordi foreldrene ikke betalte regningen.I tillegg har flere familier berget plassen i siste liten ved at de til slutt har klart å gjøre opp.

Har rett til ny plass

Tidligere i vår kom Marianne Borgen med et privat forslag i bystyret som gikk ut på at ingen barn skulle miste sin plass i de kommunale barnehagene før praksisen ble vurdert av overordnet nivå.

Nå har Kunnskapsdepartementet kommet med sin presisering som sier at barn som mister plassen fordi foreldrene ikke betaler, kan søke om ny plass i neste opptak. Barnet vil da ha rett til ny barnehageplass uten at foreldrene har gjort opp.

I praksis betyr det at barn som mister barnehageplass fordi foreldrene ikke betaler, må være hjemme i en periode før de får ny plass.

52 i Alna, ingen i Vestre Aker

— Det er nå slått entydig fast at barn har en klar rett til barnehageplass. Samtidig kan det føre til at barn blir kasteballer i dette systemet, sier Borgen.

Hun er også bekymret for at et klart flertall av barna som ble sagt opp, bor i de østlige bydelene. I bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker var det ingen som mistet barnehageplass. I bydel Alna mistet hele 52 unger plassen. Halvparten av disse har fått nye plass.

— At oversikten viser bydelsvariasjoner, tyder på at dagens system rammer barna fra de fattigste familiene. Derfor er det viktig å finne frem til løsninger til beste for barna og til beste for familien, sier Borgen.

- Strekker seg langt

Barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) sier at kommunen vil følge avklaringen fra departementet som sier at barn som blir sagt opp har krav på ny plass ved neste hovedopptak.

Skolebyråd Anniken Hauglie (H).

— Bydelene strekker seg langt for å hjelpe familiene som ikke klarer å betale for barnehageoppholdet. Det er ikke slik at man mister plassen hvis man ikke klarer å betale i en måned. Familiene får blant annet tilbud om avbetalingsordning. Veldig mange av barna har også fått andre tilbud senere, sier Hauglie. - Hva sier du til SVs forslag om at ingen skal miste plass på grunn betalingsproblemer?

- Vi kan ikke ha et system der man kan la være å betale. Det vil være et dårlig signal. Det viktigste er at familier som har problemer får hjelp. Familier med dårlig råd betaler for eksempel en lavere pris enn andre familier, svarer Hauglie.