Oslo
Slik blir det midlertidige minnestedet utenfor høyblokken.

22. juli avdukes dette minnestedet i Regjeringskvartalet

Støttegruppen etter 22. juli tror det midlertidige minnestedet utenfor Regjeringskvartalet vil bli et sted mange tilreisende vil oppsøke.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

22. juli blir det midlertidige minnestedet etter terroren som rammet Regjeringskvartalet og Utøya i 2011 avduket utenfor Høyblokken.

En elleve kvadratmeter stor gjennomsiktig glassvegg er nå i ferd med å reise seg ved Lindealléen på Johan Nygaardsvolds plass. Minneveggen vil bestå av navn og alder på samtlige 77 som ble drept i angrepene. Foruten 150 LED-lys som skal lyse opp veggen, vil området rundt bli fylt opp med resirkulert og tromlet glass.

  • Les også: Frykter at kunstnerne blir satt på sidelinjen når 22. juli-minnesmerke skal utformes
Tromlet glass blir en viktig del av det midlertidige minnestedet. Glasset skal symbolisere det knuste glasset i Regjeringskvartalet 22. juli.

Glassbelagt gulv

– Dette blir et verdig minnested. Du har dette glassbelagte gulvet, som symboliserer alt det knuste glasset fra Regjeringskvartalet. Nå er dette pakket sammen til en ufarlig masse og integrert i minnestedet. I tillegg har du navnene på de drepte, og til slutt lindetrærne, som symboliserer motstandskraft gjennom at de fredede trærne sto imot angrepet, sier Lisbeth Røyneland, leder i Den nasjonal støttegruppe etter 22. juli.

22. juli skal disse veggene ned og det midlertidige minnestedet blir tilgjengelig for publikum.

Hun er glad for at samtlige av de pårørende til slutt valgte å gi klarsignal for at navnene på alle de drepte kunne tas med i minnesmerke.

– Jeg tror dette har med tid å gjøre, og et resultat av en bearbeidelse over flere år. Også tror jeg det har mye å si at dette skal stå utenfor Regjeringskvartalet, sier hun.

Røyneland får støtte fra VisitOslo.

– 22. juli er noe som er kjent langt utenfor Norges grenser. Derfor tror jeg dette minnestedet vil skape oppmerksomhet, både for dem som bor i Oslo, men også for tilreisende nasjonalt og internasjonalt, sier Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOslo.

– Et ikonisk sted

Det er 3WR-arkitekter som har hatt oppgaven med å designe det midlertidige minnesmerke. Samme kontor utformet også minnestedet «Lysning» på Utøya.

Det jobbes på spreng med å gjøre ferdig det midlertidige minnestedet.

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF har også vært involvert gjennom en referansegruppe. Her har det også vært representanter for de ansatte i departementene, minnestedsfaglig kompetanse og kunstfaglig kompetanse ved KORO.

Blir en byggeplass

– Dette kommer jo etter hvert til å bli en stor byggeplass. Samtidig var det et sterkt ønske å ha det midlertidige minnestedet så nære regjeringskvartalet som mulig. I bakkant av minnestedet kommer det derfor to vegger som blir starten på byggegjerdene til den store byggeplassen, sier Jo Ulltveit-Moe, prosjektleder fra Statsbygg.

Det midlertidige minnestedet skal stå inntil et permanent minnested er på plass, noe som kommer i forbindelse med byggingen av det nye Regjeringskvartalet.

Her kommer det midlertidige minnestedet, som skal avdukes 22. juli.

Les mer om

  1. 22. juli-minnesmerket
  2. 22. juli
  3. Statsbygg
  4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet