Oslo

Krever at byråd Thorkildsen svarer i lukket møte

Etter seks uker har skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo ennå ikke konkretisert påstandene om samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten. Nå forlanger opposisjonen flere svar.

Venstres Odd Einar Dørum (t.v.) var blant de borgerlige bystyrerepresentantene som nå ønsker noen flere svar fra skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (i midten) – og mente et lukket komitémøte, blant Oslos utdanningspolitikere, var det riktige stedet for det. Thorkildsen var positiv.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

– Når hun mener at hun har et samarbeidsproblem med etaten, må hun informere bystyret om dette, sa Saida Begum (H) fra talerstolen under onsdagens bystyremøte.

For seks uker siden sendte flere direktører i Utdanningsetatens 21 personer store ledergruppe inn et varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

De hevdet blant annet at Thorkildsen krenker, skremmer og ydmyker ledere i etaten. Dagen etter uttalte Thorkildsen til Nettavisen, og deretter til andre medier, at samarbeidet med etaten var anstrengt.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold, sa hun til Nettavisen.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført, sa hun også.

I seks uker har den borgerlige opposisjonen bedt Thorkildsen utdype og eksemplifisere dette – uten hell.

Les også

LES OGSÅ: Forrige gang druknet det i en debatt om krenkelse av elever. Nå kritiserer Simon Malkenes Oslo-skolen på nytt.

Høyre krever svar

– Høyre er åpne for å lukket møtet nå, slik at informasjonen kan bli gitt. det er uvanlig, men det er også uvanlig at en byråd kommer med påstander hun ikke dokumenterer, sa Saida Begum i bystyrets spørretime.

Thorkildsen svarte at det ville være oppsiktsvekkende hvis hun ble avkrevd svar uten forberedelser og uten å ha drøftet med kommuneadvokaten hva hun kunne si.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte i onsdagens bystyremøte nok en gang svare – uten egentlig å svare – om forhold rundt varslersaken.

– Begrunnelsen jeg har gitt for å holde såpass tilbake som jeg har gjort, er blant annet at det foreligger et alvorlig varsel mot meg og et varsel med påstander om gjengjeldelse, svarte hun.

– Det er viktig at jeg ikke gjør eller sier noe jeg i ettertid angrer på. Vi må gjøre gode og grundige vurderinger av hva jeg kan si og når det kan sies, sa byråden også.

Bakgrunnen er at undersøkelsene av varselet, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv håndterer, ikke er avsluttet.

Les også

LES OGSÅ: Skoledirektørene ville hindre at ansatte ble intervjuet om arbeidsmiljøet

Er positiv til å møte i lukket komitémøte

Høyre stilte likevel ikke noe faktisk forslag.

Men det ble raskt klart at Thorkildsen for tredje gang kan bli nødt til å svare for uttalelsene overfor bystyrets komité for utdanning – men denne gangen i et lukket møte og i større detalj.

Dette åpnet flere av bystyrerepresentantene som sitter i denne komiteen, for.

– Venstre vil fremme forslag om at byråden kan komme i et lukket møte i komiteen for å redegjøre. Vi er saklig interessert i å få vite mer, sa Odd -Einar Dørum (V).

Dette stilte Thorkildsen seg positiv til.

– Jeg har gitt en orientering til komiteen ut fra det jeg kunne si til dem på det daværende tidspunktet. Jeg opplevde at komiteen viste forståelse for at det var rammer og grenser for hva jeg kunne si, sa Thorkildsen.

– Så bes det nå om en ytterligere orientering i et lukket møte. Selvfølgelig vil jeg imøtekomme det, la hun til.

Harald Nissen (MDG) og Eivor Evenrud (Rødt), henholdsvis leder og nestleder i komiteen, mente på sin side at svarene Thorkildsen hittil har gitt har vært tilfredsstillende - gitt de svært spesielle omstendighetene.

Les også

KOMMENTAR: «Ekstern behandling av Thorkildsen-varselet ville gitt større ro», skriver Andreas Slettholm

Minnet om byrådets informasjonsplikt

Etter tur var representanter fra Høyre på talerstolen:

– Vi har ikke fått konkrete eksempler rundt samarbeidsforholdene. Det vi har fått, er en redegjørelse for hvorfor vi ikke kan få en redegjørelse, sa Nicolai Langfeldt.

– Jeg vil minne byrådet om reglementet, som slår fast folkevalgtes rett til innsyn, sa Eirik Lae Solberg.

– Er du kommet i en situasjon hvor du ikke er i stand til å oppfylle informasjonsplikten overfor bystyret, spurte Morten Steenstrup.

Thorkildsen svarte kontant.

– Svaret er nei. Vi lener oss tungt på kommuneadvokaten i denne saken. Dette er ingen enkel øvelse, jeg skulle gjerne vært saken foruten, sa hun.