Oslo

Ruter-rapport: Skrot alle 72 trikker - kjøp 98 nye

Italia-trikkfadesen skal ikke gjentas. En ny rapport anbefaler å bruke 2,3 milliarder på å erstatte hele Oslos skakkjørte trikkepark med «hyllevare».

Her står de såkalte Italia-trikkene, tatt ut av drift på grunn av rustproblemer. Foto: MORTEN UGLUM

 • Bjørn Egil Halvorsen
  Bjørn Egil Halvorsen
  Journalist

Aftenposten skrev i januar om prekær trikkemangel i Oslo. Italiatrikker var satt ut av spill og det manglet deler til reparasjonene. Foto: Neegaard Dan P

De har slitt med sprekkdannelser, vannskader og ødelagt både gategrunn og nattesøvn siden de dundret inn i Oslos gater på 90-tallet. De 32 famøse Italia-trikkene av typen SL95 har forvoldt enorm frustrasjon for byens kollektivkunder.

Tidligere denne uken ble 30 av dem parkert etter funn av rustskader på enkelte. Hittil er 14 trikker gjennomgått, samtlige er det feil med. Ingen vet hvor lenge situasjonen vil vedvare.

Samtidig begynner de 40 øvrige trikkene av type SL79 å trekke på årene for alvor. Behovet for å modernisere trikkeparken er presserende.

Og selv om det fortsatt vil ta en del år før nye trikker er på plass, passeres en milepæl nå. I en rykende fersk rapport kommer Ruter med sine anbefalinger for hva slags trikkekonsept Oslo bør satse på. Anbefalingene leveres byrådet på mandag.

Hyllevare eller skreddersøm

Les også

<span style="font-size:105%">T-baner til 240 mill.<br/> blir skrapmetall</span>

— Hvis vi fortsatt skal ha trikk i Oslo i fremtiden, må vi nå ta et skikkelig løft. Både med oppgradering av infrastruktur og utskifting av materiell, sier utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter.

Man kan også si det på en annen måte: Dette vil koste.

Spørsmålene politikerne må ta stilling til er:

Skal Oslo satse på hyllevare – velprøvde trikketyper med standard mål som tilbys av en rekke leverandører?

Eller skal byen gå for skreddersøm – trikker spesialtilpasset for Oslos gater og infrastruktur, som gjør det mulig å bruke både gamle og nye trikker?

Dyre i drift

«Bestillingen» fra Rådhuset har vært at de nye trikkene må være støysvake, gi reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og bidra til å opprettholde trikkens markedsandel på 19 prosent. Rammen for nyanskaffelsen er 1,7 milliarder.

Etter en grovsiling, er det tre alternativer som er blitt vurdert. Samtlige forutsetter at det enorme vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen, prissatt til 1,3 milliarder kroner, tas igjen først. Alternativene er:

 1. Erstatte SL79 (de eldste trikkene) med trikker tilpasset dagens infrastruktur (skinnegang, holdeplasser etc.).
 2. Erstatte SL79 med såkalt «standardtrikk».
 3. Erstatte hele trikkeparken med «standardtrikk».

I både alternativ 1 og 2 beholdes de trøblete Italia-trikkene, fordi disse er de nyeste. I teorien skal de ha 20 år igjen av sin levetid. Likevel er de dyrere i drift enn de gamle vognene, kanskje de dyreste i hele Europa.

Ifølge rapporten, er vedlikeholdskostnadene for trikkedriften i Oslo opp mot fire ganger høyere sammenlignet med andre europeiske byer.

Hver eneste kjørte vognkilometer, koster Oslo 47,- kroner i vedlikehold. Trolig vil kostnadene bare fortsette å øke i årene fremover.

Moderne og robust

Samlet sett anbefaler Ruter derfor alternativ 3 – å skrote samtlige 72 trikker og erstatte dem med 98 nye.

Ifølge rapporten, er fordelen at vedlikeholdskostnadene vil drastisk gå ned, og trikkeparken vil bli mer moderne og robust.

Ulempen er prisen. Bare innkjøp koster 2,3 milliarder kroner – 600 millioner kroner mer enn byrådets rammer. I tillegg må infrastrukturen tilpasses til en ny generasjon trikker. Blant annet:

 • 48 plattformer må sages for å unngå for liten avstand til vogn.
 • På 17 strekninger må fortau justeres av samme årsak.
 • Nesten 3 kilometer spor må bygges om totalt for å gi tilstrekkelig sporavstand.

Dobler antall passasjerer

Nyanskaffelsen vil være tilstrekkelig for å øke antall avganger på dagens linjenett, samt full drift på nye mulige linjer til Tonsenhagen og Hauketo.

Frem til 2030 forventer Ruter at antall trikkepassasjerer nær vil doble seg, fra 45 millioner til 88 millioner. Med 98 nye, 32–35 meter lange trikker, vil kapasiteten være dekket frem til 2026. Da må det eventuelt ytterligere kjøp til.

Med optimal fremdrift, vil de første nye trikkene kunne settes i ordinær trafikk i 2018, ifølge rapporten. Først i 2021 er hele trikkeparken skiftet ut.

Hvis politikerne vil.

Les også

 1. Her kommer landets mest forsinkede trikk

 2. Sporveien vurderer å leie inn trikker

 3. 30 trikker parkert på grunn av rust

 4. Her står skakkjørte trikker parkert