Oslo Havn vil tvinge utenlandsfergene til å bruke strøm fra land

Utslippene fra de store utenlandsfergene skal ned. Nå skal Oslo havn bruke økte avgifter for å presse fergeselskapene til å bruke landstrøm.

Utenlandsfergene som daglig anløper Oslo skal med avgift tvinges til å bruke strøm fra land for å redusere utslippene.
  • Alf Ole Ask

Fra 1. januar 2019 skal det koste ekstra for utenlandsferger i Oslo som bruker motorkraft for å produsere strøm mens de ligger ved kai.

Det opplyste styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, da han tirsdag ettermiddag møtte transportørene.

– Hvor stor blir avgiften?

– Det har vi ennå ikke bestemt. Vi vil gi selskapene tid til å tilpasse seg, forteller han.

Det har i flere år vært planlagt å få til anleggs om kan forsyne særlig utenlandsfergene med landstrøm. Miljøbevegelsen og Oslos befolkning av ønsket dette for å få til bedre luftkvalitet.

Styreleder Roger Schjerva.

Fra august i år vil et nytt landstrømanlegg til 15 millioner kroner være på plass. Det er utenlandsfergene som både slipper ut mest klimagasser og lokal forurensning i Oslo havn.

Mens skipene ligger til kai i Oslo, går hjelpemotorene for å lage strøm til alle funksjoner om bord. Skal utslippene fra Oslo Havn reduseres, må flest mulig av skipene til kai kobles på landstrøm.

Beregninger gjort i ReCharge-prosjektet, viser at nettopp Vippetangen er det stedet det forurensers mest i havnen., skrev Teknisk Ukeblad.

Gjelder ikke cruiseskip

Det har tidligere vært debatt rundt luftforurensningen fra cruiseskip. Landstrømanlegget vil være plassert i fergekaien, og vil ikke kunne brukes til å lade cruiseskip.

Det bekrefter også styreleder Schjerva.

– Hva sier du til de selskapene som hevder at dette blir dyrt?

– Det grønne skiftet koster. Dette er viktig for byen, forklarer styrelederen. Han viser til at Color Line i flere år har brukt landstrøm og legger til:

– Dette er ikke en avgift vi ønsker å tjene penger på, men som skal sørge for å få forurensningene ned.

Stena Line og DFDS er de to selskapene som i første rekke skal tvinges over på landstrøm.

Informasjonssjef Gert Jakobsen i DFDS sier at de må få oversikt over detaljene i det som Oslo havn vil gjøre, før de kommenterer dette nærmere.

– Vi er nå i gang med å innhente tilbud på ombygginger av våre to ferger for å se hva dette koster. Så må vi vurdere de praktiske sidene, sier han til Aftenposten på telefon fra København.

Gjøre sjøveien mer attraktiv

Styreleder Schjerva hadde ikke bare riset med til transportørene. Nå senker Oslo havn avgiften for containere fra Europa.

– På denne måten ønsker vi å få mer transport over fra vei til sjø. Men avgiftene som vi tar her i Oslo er bare 20 prosent av de totale avgiftene som transportørene betaler. Resten står staten for. Her har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en jobb å gjøre for å bidra til at sjøtransport blir mer attraktivt, avslutter Schjerva.