Oslo

Slik kan Oslos gamle spikerverk bli til 150 boliger

Utbyggerne vil forvandle det bevaringsverdige industribygget i Nydalen. Arkitektene har mange forslag til hvordan industrihallen kan se ut med et moderne bolighus attåt. Byantikvaren mener forslagene vil ødelegge området.

I forslaget I Love Nydalen har arkitektene boltret seg med boliger i flere bygg på toppen av industrihallen. Klikk på illustrasjonen for å gå videre til flere illustrasjoner.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist
Arkitektene bak Byfabrikken foreslår drivhus med lokalprodusert mat på eiendommen.
Dette forslaget, som har fått navnet Byaktivaren, legger opp til et bygg på toppen av verkstedbygget.
Her er boligene lagt inn i egne bygg på eiendommen rundt verkstedbygget. Forslaget har fått navnet Patchwork.
I dette forslaget, som heter Huset, er boligdelen plassert på toppen av eksisterende bygg.
Her er boligene plassert i forlengelsen av det bevaringsverdige industribygget. Takkonstruksjonen på det nye bygget har samme form som på gamlebygget. Forslaget heter Vinn og bevare.
Dette forslaget, som har fått navnet Nygård, har boliger på toppen av industrihallen.
I dette forslagene er boligene lagt på toppen av industrihallen. Forslaget har fått navnet Rammeverk.
Forslaget innebærer et trehus på 21 etasjer.
Dette bygget, med arbeidstittel Solvggen, har fått 17 etasjer med park på taket.
Millionby1_doc6p27a55uwee1gqatgaaj.jpg

76 arkitektkontorer meldte seg da FutureBuilt og Avantor inviterte til å lage noe nytt av det bevaringsverdige industribygget fra 1876. Ti arktitektkontorer ble invitert til å lage forslag for bygget. Du kan se tegningene øverst i artikkelen. Klikk på illustrasjonen for å for å se de andre illustrasjoner.

 • Les mer om det her
  I bygget, som tilhørte Christiania Spigerverk, ble det blant annet produsert spiker og redskaper. I dag produserer Fiskars redskaper i teglsteinsbygningen. Avantor, som har utviklet store deler av Nydalen, ønsker å bygge 150 boliger på toppen – men

— Sunt med debatt

Nå har Avantor og FutureBuilt plukket ut ti utkast som skal stilles ut i Nydalen fra lørdag (se faktaboks). Prosjektleder Stein Stoknes i FutureBuilt synes det har kommet inn mange spennende forslag.

Prosjektleder i FutureBuilt Stein Stoknes

— Arkitektene har tatt oppgaven på alvor og vært både kreative og pragmatiske. Det er klart at en del av dem har utfordret bevaringsregimet i Oslo, men jeg tror det er sunt å få en debatt rundt bevaring av bygg i et klimaperspektiv, sier Stoknes.

Dette bygget, med arbeidstittel Solvggen, har fått 17 etasjer med park på taket.

FutureBuilt-prosjektet har som mål å realisere klimanøytrale bygg og områder – såkalte «forbildeprosjekter». — Hvorfor må dere teste ut forbildeprosjekter på et bevaringsverdig bygg?

— Det handler om et større byutviklingsperspektiv; Nydalen er ett av de utvalgte knutepunktene i Oslos nye knutepunktstrategi. Det handler om å utvikle de mest sentrale arealene som er tilgjengelige på en mer optimal måte, til beste for både bylivet og klima. Vi tenker at det er spennende å se hvordan man kan ta hensyn til bevaring – og samtidig få til miljøvennlig byutvikling på et slikt knutepunkt. Jeg tror det er mulig å få til begge deler; både formidling av historien og utvikling av bærekraftige boliger.

- Skal bli et kulturhus

Forslaget innebærer et trehus på 21 etasjer.

Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor, påpeker at fasaden og vinduene til det gamle spikerverket er beholdt i alle forslagene.— Det er ikke noe alternativ å ikke gjøre noe med bygget. Da vil vi bli sittende igjen med et veldig sentralt lagerbygg som ikke passer for andre enn de som trenger et lager. Dette skal bli et kulturhus, i motsetning til det som er der i dag. Bygget vil også få langt flere arbeidsplasser enn det som er i bygget i dag, påpeker Thorup.

Vinnerforslaget skal offentliggjøres 8. juni. Ifølge Stein Stoknes i FutureBuilt vil vinnerforslaget vil bli bearbeidet videre sammen med planmyndighetene. Avantor håper på byggestart i 2020.

Byplansjefen: - Kan være rom for tilbygg

Byplansjef Ellen de Vibe

Byplansjef Ellen de Vibe har også tittet på tegningene. Hun mener prosjektet er spennende. — For at prosjektet skal tilrådes som et kommunalt støttet FutureBuilt-prosjekt er det viktig at det velges en løsning som tar vare på hoveddelen av den bevaringsregulerte bebyggelsen. En del omforming eller tilbygg kan det også være rom for. Den eksisterende bebyggelsen har både stor historisk og opplevelsesmessig verdi, påpeker de Vibe.

Byantikvaren: - Reduserer bygget til et tomt skall

Byantikvaren synes det er en dårlig idé å bygge boliger på toppen av det gamle spikerverket. Heller ikke forslaget om boliger rundt industribygget faller i smak.

Avdelingsleder hos Byantikaren i Oslo Morten Stige utenfor industrihallen i Nydalen som tilhørte Christiania Spigerverk.

— Dette bekrefter at å bygge på de volumene det er snakk om her, ikke er forenlig med bevaringsverdiene. Det lar seg ikke gjøre å plassere boligblokker oppå verkstedhallen uten å ødelegge den. Det er ingen av forslagene som har greid å jobbe med bevaringsverdiene på en kreativ måte som gir historisk merverdi. Alle forslagene, med ett unntak, transformerer industribygget til et tomt skall. Det ene alternativet, som ikke har redusert redskapsfabrikken til en tomt, har plassert boligblokker rundt omkring eiendommen, påpeker Morten Stige, avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. - Kan ikke forslaget der boligene ligger rundt være en løsning Byantikvaren kan leve med?

— Nei, det gir også en overutnyttelse av området. Det blir for trangt. Det er mange verdier som skal tas hensyn til her, også kulturlandskapet med turveien langs Akerselva. Dette alternativet har, i likhet med de fleste av påbygningsalternativene, høyder og plassering som dominerer omgivelsene og ødelegger opplevelsen av å gå gjennom industriområdet ved Akerselva, sier Stige.

Her er boligene lagt inn i egne bygg på eiendommen rundt verkstedbygget. Forslaget har fått navnet Patchwork.

— Tøffe lokaler

Ifølge Stige oppfordret Byantikvaren Avantor til å utforske hvordan man best mulig kan aktivisere det historiske bygget og forbedre energiregnskapet.

— Det kunne gitt et viktig FutureBuilt-prosjekt. Den utfordringen tok ikke Avantor. Det er et stort potensial for å få til aktiviteter og mangfold i dette bygget.

— Dette er tøffe lokaler med mye luft under taket, så det er veldig anvendelig. Avantor kan dra nytte av en attraksjon som gir noe til hele området, selv om ikke avkastningen blir like stor som hvis de bygger boliger på toppen. Resultatet av arkitektkonkurransen illustrerer at det ikke lar seg gjøre å bygge på dette bygget uten å sette til side bevaringsreguleringen og ødelegge siste rest av Spikerverkets historie, sier Stige.

PS. Arkitektene bak forslagene skal være anonyme inntil vinneren kåres. Illustrasjonene har derfor kun utstyrt med navnet på prosjektet, ikke arkitektens navn.

Les også

 1. To kommunale etater krangler så busta fyker om boliger på industrihall

 2. Planlegger 16 etasjer i Nydalen

 3. Slik skal Oslo få plass til 1 million innbyggere

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Klima
 3. Sykkelpatruljen
 4. Politikk
 5. Byutvikling