Slik ser Ruter-sjefen for seg at det blir i fremtiden

En app fra Ruter som vet når du bør stå opp, hvor du jobber og hva du skal i helgen. I fremtiden vil Ruter vite mer om deg.

Når Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen ser i krystallkulen, spår han at det blir vanskelig å se hva som kommer. Han tror imidlertid kollektivtransporten vil måtte utvikle seg raskere for å henge med i den teknologiske utviklingen, at selvkjørende busser er på plass lenge før 2037 og at en app som vet når du skal reise vil gjøre livet lettere for deg – og Ruter.

Vi vet allerede at det må investeres flere titalls milliarder kroner i kollektivtrafikken om vi skal klare å transportere alle som skal reise i 2037. Men hva er det egentlig vi kan forvente oss?

Utviklingen vil skje raskere

For 20 år siden var mobiltelefonen til Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen en Nokia med et deksel som kunne skyves vekk for å få tilgang til tastaturet. Den hadde WAP, det som da var fremtidens teknologi. Nå ligger den siste utgaven av Iphone på bordet foran ham.

Han advarer mot å tro at vi vet hva som kommer.

— Du kan fremskrive fremtidens kollektivtransport basert på hvordan det ser ut i dag. Det er trygt. Da tar du beslutninger på den måten vi har gjort frem til nå, nemlig kjempesakte, sier Jenssen til Aftenposten.

Lagde app-suksess på ett år

Den store omleggingen til billettsystemet Flexus, som Ruter presiserer at de overtok da selskapet ble opprettet, fikk massiv kritikk. Utredning og implementering tok ti år og det fungerte mildt sagt ikke knirkefritt. Systemet ble spesifisert til å vare i 20 år.

I motsetning til dette utviklet selskapet en billett-app på ett år hvor de underveis spurte brukerne hva de synes. Appen er blitt en stor suksess. Den står for over en tredjedel av billettsalget og det fortsetter å øke.

Det blir vanskeligere å planlegge langt frem i tid

Mer om appen kommer senere. Poenget til Jenssen er at teknologien nå utvikler seg så fort at man på flere områder vanskelig kan planlegge langt frem i tid.

Selvkjørende busser kommer før 2037, tror Ruter-sjefen. Elektriske busser vil komme før det igjen. Snart er Ruter i gang med et prøveprosjekt med elektriske busser i Oslo.

— I dag inngår vi for eksempel kontrakter om bussdrift på syv år, og 200 busser kjøpes inn for hele perioden, selv om man vet at bussteknologien nå vil utvikle seg raskere enn noen gang. I stedet burde vi vurdere å inngå kontrakter der det kjøpes 50 busser i året og hele tiden sørge for at vi har den nyeste teknologien, sier Jenssen. Han bruker også planene om E18 Vestkorridoren som et eksempel på prosjekter som ikke henger med utviklingen.

— For å gjøre en betraktning fra utsiden: Nå står Oslo og Akershus i kompliserte forhandlinger om E18 Vestkorridoren og Oslopakke 3. Alle de store investeringene i infrastruktur er prosjekter som allerede har en lang historie. Planene er ikke basert på valg og teknologi fra i dag. Så kan du spørre om de er relevante om 20 år. Der tror jeg flere er enige med meg om at planlegging og gjennomføring tar for lang tid.

  • Dersom du vil ha en forsmak på fremtiden kan du se vår test av den selvkjørende Teslaen:

Ruter vil vite mer om deg

Tilbake til appen. Selskaper som Google og Facebook samler enorme datamengder om deg og hva du gjør, for slik å kunne gi deg en bedre tjeneste og mer tilpasset reklame. En av Jenssens visjoner er nettopp dette:

I fremtiden vil datainnsamling bli en del av kjernevirksomheten til selskapet.

Visjonen er at Ruter skal utvikle en app som følger med på hvor du er og hva du skal. Hvis appen vet at du vanligvis er på jobb klokken 09, kan den vekke deg tidligere enn du vanligvis står opp hvis det er store forsinkelser.

Mobiltelefonen din og de dataene du er villig til å dele med Ruter vil spille en mye større rolle for selskapet i fremtiden.

Gir du den tilgang til kalenderen din, vet den at barna skal på fotballkamp i helgen. Da kan appen foreslå en reiserute for hele fotballaget og Ruter kan sette inn ekstra kapasitet. Du vil også kunne få beskjed om hvilken T-banevogn det er best plass på og nøyaktig hvor på veien bussen du venter på er.— Hvis vi har denne datatilgangen og kan tilpasse det til et mer fleksibelt kollektivtilbud, vil det være mulig å ha barn som driver med fotball uten å ha bil, mener Jenssen.

Dataene om når folk reiser eller planlegger å reise skal også brukes til å gjøre kollektivtilbudet mer fleksibelt. Siden oppstarten til selskapet i 2007 har de satset på å øke frekvensen på avgangene.

— Det er steinalderaktig dyrt, fordi det gjør at vi øker frekvensen gjennom store deler av døgnet selv om det ikke er så stor trafikk at vi trenger det.

Vet Ruter når du skal reise kan kapasiteten settes inn når det er behov for det.

Selvkjørende busser før 2037

På T-banen vil vi trolig merke minst til den teknologiske utviklingen. De store, tunge systemene er dyre å bygge og skal vare i mange år. Jenssen tror det særlig er utenfor de sentrale områdene det er mulig å gjøre transportsystemet mer fleksibelt.

Da kommer man ikke unna selvkjørende busser. Jenssen er overbevist om at det vil være på plass lenge før 2037.

— Dette er i prøvedrift flere steder i verden allerede.

Vil kjøre folk fra dør til dør

I stedet for å opprette en bussrute for å frakte folk til nærmeste T-banestasjon, kan en selvkjørende buss stå ved hver endeholdeplass. Og de kjører bare når det er folk som skal fraktes. Og han går enda lenger.

— Hvis det på tidspunkt av døgnet er mye ledig kapasitet, hvorfor skulle vi ikke kunne frakte folk fra dør til dør? Jeg tror vi må tenke helt annerledes hvis vi skal konkurrere ut privatbilen. Da kan det ikke være slik at kollektivtrafikken av natur er dårligere, mener Jenssen.

- Tror du vi kommer til å klare å frakte én million mennesker i 2037?

— Ja, det er jeg helt overbevist om. Jeg tror vi kommer til å gjøre det på en mer fleksibel og mer attraktiv måte for kundene enn det vi gjør i dag, når vi etter hvert blir enda flinkere til å ta i bruk teknologien som finnes. Mye av det vi gjør i dag legger grunnlaget for det.

Datatilsynet tror Ruters datainnsamling vil være mulig

Planene om å samle inn store mengder informasjon fra dem som reiser med kollektivtransport gir noen utfordringer for personvernet. Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen understreker at de tidlig tok kontakt med Datatilsynet.

Direktør Bjørn Erik Thon har hatt møter med Ruter om planene.

— Reisedata er avslørende for hvordan du lever livet ditt. De sier når du reiser hjemmefra og er på jobb, og kan også si noe om hvem du møter. Det er en fare forbundet med at noen har tilgang til disse dataene, sier Thon til Aftenposten.

Han mener det er viktig at Ruter er veldig tydelige på hva de ber om tilgang til, hvorfor de ber om tilgang til det og hvordan og hvor lenge det skal lagres.

— Vi har snakket med Ruter om å legge til rette for at det ikke skal være identifiserbare persondata i større grad enn det som er nødvendig, og en fullstendig åpenhet og frihet rundt hva som skal registreres. Du skal også kunne få et like godt kollektivtilbud selv om du velger å ikke dele disse dataene, sier Thon.

Han mener Ruter vil kunne lage appen.

— Jeg har troen på at det går an å lage gode løsninger på dette området som ivaretar personvernet. Ruter har vist stor åpenhet og velvilje overfor oss hele veien, og vi er også på tilbudssiden overfor dem for at dette skal lages på en best mulig måte, sier Thon.


Aftenposten arrangerer byutviklingskonferanse om Millionbyen Oslo tirsdag 5. april.  Du kan delta. Les mer om konferansen her .