Oslo

Trondheimsveien er verneverdig - kan hindre ny trikketrasé

Strekningen fra Årvoll/Bjerke til Sinsenkrysset er et «meget tidlig eksempel på firefelts vei med midtrabatt i norsk sammenheng».

Statens vegvesen skal i møte med Veidirektoratet for å avklare om vern av Trondheimsveien skal hindre planene om trikk til Tonsenhagen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
Planen om trikk til Tonsenhagen skal snart sendes til politisk behandling, men Statens vegvesens innsigelse skaper problemer.
Placebo Effects for Ruter

En ny trikkelinje fra Sinsenkrysset via Bjerkekrysset og videre opp mot Tonsenhagen har vært på tegnebordet i flere år. Den politiske behandlingen er like om hjørnet, men Statens vegvesen har fremmet en innsigelsemed flere punkter. En verneplan er blant det som kan komme i veien for den nye trikketraseen.

Må avklares med Vegdirektoratet

Oslo kommune og Ruter ønsker å rydde innsigelsen av veien før saken havner på politikernes bord.

Men i et møtereferat fra september kommer det frem at forholdet til verneplanen for Rv4 (Trondheimsveien) fortsatt er uavklart.

Det er ikke aktuelt med fredning, men strekningen er listet opp på Statens vegvesens egen verneplan og det kan skape problemer for trikkelinjen.

« På denne bakgrunn tar SVRØ (Statens vegvesen region øst journ.anm.) et møte med VD (Vegdirektoratet journ.anm.) for å avklare om et vern av Rv. 4 mellom Sinsen og Bjerke skal hindre en gjennomføring av trikkeløsningen som ligger i planforslaget », står det i møtereferatet.

«Veganlegget er lite endret»

Det er strekningen fra Sinsenkrysset til avkjøringen ved Årvoll/Bjerke som er inkludert i Nasjonal verneplan for veier, broer og veirelaterte kulturminner fra 2002.

Verdien ligger i at strekningen er « et meget tidlig eksempel på firefelts vei med midtrabatt i norsk sammenheng. Vegen ligger i samme retning som en av de eldste hovedinnfartsvegene til Oslo, og vegen er fortsatt en av byens hovedinnfartsårer ».

Videre løftes det frem at « Veganlegget er lite endret siden det ble bygd og det gir derfor et godt inntrykk av hvilken standard og utførelse som var mulig mot slutten av 1950-årene i Oslo ».

Les mer om Trondheimsveien på side 258 i verneplanen her.

Må sees opp mot andre samfunnshensyn

Ruter venter fortsatt på en avklaring rundt verneplanen.

— Vi er i dialog med Statens vegvesen og håper vi kan få en klarhet i dette så raskt som mulig, sier prosjektleder Ola Skar.

Selskapet har vært i dialog med Veivesenet et drøyt år i forbindelse med innsigelsen. Det første planinitiativet for trikk til Tonsenhagen ble sendt inn så tidlig som i april 2010.

Ruters prosjektleder legger ikke skjul på at de mener vern bør vike for trikken i denne saken.

— Vi mener trikk til Tonsenhagen er et godt grep for byen og kollektivtrafikken. Vernehensyn må her sees opp mot andre samfunnshensyn. Det er et grep som kanskje ikke er i tråd med ønsket utvikling på lang sikt, sier Skar.

Verneplanen er ikke hugget i stein

Statens vegvesens seksjonsleder, Ingun Risnes, var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag. Veidirektoratets pressesjef gjør det imidlertid klart at verneplanen ikke er hugget i stein.

— Veivesenets egen verneplan veier tungt, men det er mulig å avvike den hvis det finnes gode nok grunner til. Trikk til Tonsenhagen kan være en slik grunn, men det er umulig for oss å foregripe den forestående diskusjonen, sier Kjell Bjørn Vinje.

Trafikksikkerhetsmessig betenkelig

I tillegg til verneplanen, har Statens vegvesen vært opptatt av at trikk til Tonsenhagen forutsetter ny tverrforbindelse fra Trondheimsveien til Østre Aker vei og at Trondheimsveien bygges ned først.

« Trikkeetablering før den tid vil kunne medføre at mange velger å kjøre dagens tverrveger som ikke er dimensjonert for slik trafikk », skriver Veivesenet i innsigelsen.

Veivesenet mener også at trikk og holdeplasser midt i en firefelts vei er trafikksikkerhetsmessig betenkelig.

Les også

  1. Trikken på vei til Tonsenhagen

  2. Bybane er halve prisen av metro

  3. 2600 innstillinger på få måneder

Les mer om

  1. Byutvikling