Oslo

Foreslår 30-soner i hele Oslo: – Vi har ingen barn å miste

MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg vil tråkke på bremsepedalen.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil senke standardfarten på Oslos veier fra 50 til 30 kilometer i timen.
 • Julie Moon Fjell
 • Magnus Kallelid
  Journalist

420 nye fartshumper er satt opp. Fortauer er utvidet. Gangfelt er opphøyet. Nå er det fartsgrensene som skal til pers.

På helgens årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Oslo gikk partiet inn for å senke farten på Oslos biler fra 50 km/t til 30 km/t. Dette skal gjelde alle veier der fartsskiltene ikke sier noe annet, med unntak av riksveier.

– Dette skal gjøre det trygt for barn å gå til skolen og tryggere i byen for folk flest. Helsedirektoratet anbefaler 30-grense i alle norske byer og tettsteder. Det bidrar til at flere går, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten.

 • Oslos farligste veier: På 12 strekninger i Oslo har det vært mer enn 250 ulykker de siste fem årene.
Slike skilter kan bli satt opp i hele Oslo dersom byrådets forslag blir realitet.

Ingen barn å miste

Det overordnede målet er å legge bedre til rette for fotgjengere, syklister og kollektivreisende i hovedstaden.

– Hvor mange veier vil dette faktisk gjelde?

– Vi vil ha 30-grense som standard i hele Oslo, men hvilke gater det vil gjelde konkret får vi se når vi får vurderinger tilbake fra fagetatene. Det viktige er at det gjelder boligområdene rundt skolene til barna våre. Vi vet at fart dreper i bytrafikken, og vi har ingen barn å miste. Mange føler for å kjøre barna til skolen, og det skaper også utrygge situasjoner. Barn er en gruppe som ikke har like lett for å lese trafikken.

– Men det mangler altså en del faglige vurderinger for å vite hvor mange veier det vil gjelde?

– Selvfølgelig. Dette er et programforslag, vurderingene ligger i gjennomføringen av forslaget.

Les også

Sykkelturen til Oslo sentrum er blitt et hinderløp. Graving stenger sykkelveiene

Fotgjengernes by

Byrådet er allerede godt i gang med å etablere bilfrie «hjertesoner» i sentrumsområdet, slik at skoleveien blir tryggere for både syklende og gående. I tillegg foreslås det at parkering ved fotgjengeroverganger skal fjernes, slik at trafikanter får bedre sikt.

Før årsmøtet kom det innad i partiet motforslag om kun å gjøre 30-grensen aktuell innenfor Ring 3. Dette ble stemt ned, og Oslo MDG går inn for full brems i hele Oslo.

– Det har vært mange konflikter mellom syklister og bilister i Oslo de siste årene. Kan et forslag om 30-grense forsterke konfliktene?

– Veldig mange i Oslo er opptatt av trygge skoleveier. De som kjører, er også på et tidspunkt fotgjengere og på vei til barnehagen. Oslo som by er utviklet på bilens premisser, dette forslaget vil ta tilbake Oslo som fotgjengernes by.

– Men mange bilister kan lese dette forslaget som mer køer og problemer?

– Jeg tror ikke det er mange som vil lese det slik. Mange vil ønske seg tryggere veier i Oslo, og det skal være trygt å være fotgjenger, sier Berg.

Les også

Mindre farlig å være fotgjenger i Oslo

Ap ikke overbevist

Fraksjonslederen i miljø- og samferdselskomiteen, Andreas Halse (Ap), er ikke sikker på hvordan MDG-forslaget vil bli tatt imot i Oslo bystyre.

– Da må vi få vite mer om hvordan de praktiske endringene blir. Hvis forslaget bidrar til mer trafikksikkerhet, er vi positive. Men jeg er ikke overbevist om at det har så stor praktisk betydning, sier han.

Andreas Halse (Ap) er ikke overbevist om at MDGs forslag vil ha stor praktisk betydning.

– Ser du dette som en symbolsak fra MDG?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har jobbet med MDG-politikerne i tre og et halvt år og vet at de er genuint opptatt av trafikksikkerheten. Vi vet at forskjellen på å bli påkjørt av en bil i 50 km/t og 30 km/t, er enorm. Og vi er opptatt av barnas trygghet på skoleveien.

Han sier han er mest opptatt av konsekvensene av forslaget.

– Vi har jobbet med de samme tingene. Det å sette lavere fart og legge til rette for å være myk trafikant, er det som faktisk virker.

Les også

 1. Han nektet å betale bot for å ha syklet i kollektivfeltet. Nå er han frikjent.

 2. To av tre opplever det som farlig å sykle i Oslo

 3. En av Norges dyreste gater rett inn i ulykkestoppen

Les mer om

 1. Sykling
 2. Kollektivtransport
 3. Byutvikling
 4. Byplanlegging
 5. Sykkelvei
 6. Trafikk
 7. Oslopolitikken