Redder Oslo-skolenes kunstskatter

Mosaikken på Rødtvet skole er enda et kunstverk i Oslo-skolene som reddes fra forfall eller fortapelse. Arbeidene står fortsatt i kø.

Eiendomskonsulent Finn Einar Steen er fagansvarlig for kunst i Undervisningsbygg. Her sammenligner han bilder av skader på Leif Henstads mosaikk med det restaurerte verket på Rødtvet skole.
  • Edel Bakkemoen

Eventyrrommet på toppen av Tøyen skole var ikke alene om å få førstehjelp da Undervisningsbygg overtok ansvaret for hovedstadens skolebygninger fra Utdanningsetaten i 2012, men var det første som ble reddet.

Malerikonservator Anne Milnes frisket opp Karl Høgbergs motiver fra 1932 i Eventyrrommet på Tøyen skole.

Lærere, elever og foreldre kan igjen glede seg over den spesielle festsalen, som Karl Høgberg dekorerte i 1932. Den var fuktskadet, delvis overmalt og nesten glemt etter å ha stått avstengt lenge.

Alarmerende rapport

Marit Benthe Norheims «Samhold», Mortensrud skole.

En Nikut-rapport om tilstanden på kunstneriske utsmykninger ble bestilt. Den kom i 2013, og der var skadeomfanget registrert i tre kategorier. Kunstverkene i kategori tre trengte livredning. De i første, er ikke nødvendigvis i førsteklasses stand.

– Nå er vi ferdige med dem som var i kategori tre, men i mellomtiden er verk fra andre kategori – som vi holder på med nå – nesten forfalt til tredje, så dette er en kontinuerlig prosess, forteller Finn Einars Steen, eiendomskonsulent og fagansvarlig for kunst i Undervisningsbygg.

– Hva skyldes forfallet?

Eiendomskonsulent Finn Einar Steen i Undervisningsbygg vil flytte bordtennisbordet, ubetenksomt plassert foran Leif Henstads nyrestaurerte måkemotiv på Rødtvet skole.

– Som regel slitasje, noen ganger fukt eller temperatursvingninger, en sjelden gang hærverk og ubetenksom bruk. Etterslepet på vedlikehold var stort da etaten overtok, sier Steen.

Han har et årlig budsjett å forholde seg til, og gleder seg over hvert verk som blir friskmeldt. I fjor ble det gjort mer enn planlagt fordi han fikk ekstra midler som ble til overs fra en annen avdeling.

Måkene flyr på Rødtvet

Detalj fra det mangfoldige mosaikkverket på Rødtvet, som nærmest endrer uttrykk med skiftende lysinnfall og ståsted.

Aftenposten følger med ham for å se Leif Henstads nyrestaurerte mosaikk «Uten tittel» fra 1962, plassert på en gulmalt vegg på Rødtvet skole. Der må vi først flytte vekk et bordtennisbord, ubetenksomt plassert rett foran kunstverket. Et skoleeksempel på hvordan man ikke skal behandle kunst!

– Veggmosaikken på Rødtvet skole med måker på rød og hvit bakgrunn manglet store felter og var amatørmessig forsøkt reparert med store, hvite flisbiter. Det er ikke opp til enhver å legge mosaikk på høyt nivå, sier Steen. Nå er det profesjonelt restaurert av Ana Vrdoljak, som er knyttet til Oslo konserveringsatelier. Restaureringen kostet 66.000 kroner.

Mange gjemte kunstskatter

«Svalene forlater Norge», ett av Reidar Aulies restaurerte malerier på Bolteløkka skole.

– Etter at mosaikkunsten som var innlagt i svømmebassenget på Hauketo skole, ble ødelagt og fjernet, er dette eneste mosaikkverk i Oslo-skolene. Vi har imidlertid bevart en annen type utsmykning av Leif Henstad fra tidligere Manglerud videregående skole. Den skal komme opp igjen i aulaen når skolen er ferdig renovert for 1.–10. trinn. Mange kunstskatter er gjemt på Oslos skoler. Vi arbeider for å få dem frem i dagen, sier Steen.

«Sitteplass» på Lutvann skole, laget av Kåre Andersen på 70-tallet, er i fin form igjen.

Per Kleivas utsmykning på hele 370 kvadratmeter, som går langs yttervegger på Ellingsrudåsen skole, er ferdig restaurert og synlig for alle. – Neste prosjekt blir hans store veggmaleri, «Geometrisk komposisjon», i trappehuset på Apalløkka skole. Arbeidet blir snart satt ut på anbud, sier Steen.

Disse kunstverkene ble restaurert i 2016:

* Eventyrrommet, Tøyen skole. Karl Høgberg, 1932.

*Veggmaleri uten tittel, Ellingsrudåsen skole. Per Kleiva, 1976.

* Mosaikk uten tittel, Rødtvet skole. Leif Henstad, 1962. Måker på blå bakgrunn.

* Detalj fra maleriet «Kosmos», Sogn VGS. John Nordhuus, 1979.

* Uten tittel, Rustad skole. Fritz Røed, 70-tallet.

* «Ungdom og fugler», Ris skole. Jørleif Uthaug, 1953–54.

* «Sitteplass», Lutvann skole. Kåre Andersen, 70-tallet.

* «Samhold», Mortensrud skole. Marit Benthe Norheim, 1987–88.

* «Svalene forlater Norge», Bolteløkka skole. Reidar Aulie, 1953.

* «Svalene kommer til Afrika», Bolteløkka skole. Reidar Aulie, 1953.