Oslo

De borgerlige snur, vil avlyse blokksjokk i villastrøk

Da de styrte Oslo, åpnet Høyre og Venstre opp for høyblokker og en tidobling av antall boliger i villastrøkene på Nedre Grefsen og Smestad. To år senere er de i opposisjon – og snur 180 grader.

Espen Ophaug (f.v.) og Pia Farstad von Hall sitter begge i bystyret og byutviklingskomiteen, henholdsvis for Venstre og Høyre. For beboer Haavard Nordlie er det en gledens dag når de to partiene nå snur og vil bevare villastrøket på Nedre Grefsen. Pensjonisten og resten av den lokale aksjonsgruppen har jobbet i over ett år for å overbevise dem om nettopp det.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I senere år har det vært bred enighet i bystyret i Oslo, om de store linjene for byutvikling og boligbygging (se fakta). Med snuoperasjonen til H og V kan det bli slutt på det.

Espen Ophaug (V) og Pia Farstad von Hall (H) ønsker nå et klart skifte, og vil nå noe helt annet enn de gikk inn for da de borgerlige styrte hovedstaden:

 • De vil ta Nedre Grefsen og Smestad helt ut av kommunens liste over definerte fortettingsområder og heller bevare dem som villastrøk. De to villastrøkene, samt et 80-tall andre områder, står på denne listen i dag. (se fakta).
 • De er imot å ta inn seks ny områder på listen, halvparten med småhusbebyggelse, som det rødgrønne byrådet har foreslått inn når planen nå revideres.
 • De ønsker også en innstramming i hva som tillates av fortetting i det såkalte småhusplanområdet generelt, slik Aftenposten omtalte i mars.

Da Kommuneplanen ble vedtatt i 2015, økte skillet mellom indre by og nye boligområder på den ene siden og eksisterende småhusområder på den andre siden. Samlet sett innebærer forslagene som Venstre og Høyre står sammen om at dette skillet vil forsterkes ytterligere.

Les også

STOR OVERSIKT: Byrådet vil fortette flere nye områder på Oslo vest kraftig. Se hvilke her.

Intern kritikk snudde partiene

I Kapellveien på Grefsen står hagene i full blomst da Aftenposten møter de to byutviklingspolitikerne der. På mange av husveggene og hageportene henger skilt med teksten «Ikke til salgs, nei til rasering».

– Vi vil skjerme og redusere utnyttelsesgraden i alle småhusområder. Vi ser at dette er sårbare områder, som allerede er fortettet kraftig gjennom mange år. Vi er opptatt av å bevare mangfoldet. Disse områdene er viktige i lys av mangfoldet Oslo trenger, sier Pia Farstad von Hall.

I dag utgjør eneboliger, tomannsboliger og rekkehus 24 prosent av boligene i Oslo – men andelen er fallende siden mye av nybyggingen i Oslo er leiligheter.

Så sent som i november i fjor stemte Høyre og Venstre mot et forslag i bystyret om ta Nedre Grefsen ut av kommuneplanen.

Høyre-politikeren er åpen om at det har vært en omfattende prosess innad i partiet, og mye misnøye, som har ført til snuoperasjonen. Hun lover at de ikke vil ombestemme seg igjen, men stå fast på den nye politikken også hvis de får byrådsmakt etter neste valg.

Espen Ophaug nikker samtykkende. For ham var det avgjørende at befolkningsveksten i Oslo ser ut til å avta noe.

– Vi trenger ikke disse områdene i dag. Vi bør ikke gjøre det nå hvis vi ikke er nødt til det, sier han.

Men begge understreker at dette ikke betyr at områder som Nedre Grefsen og Smestad bør vernes for all fremtid. De mener det får være opp til fremtidens politikere å avgjøre – etter at andre og bedre egnede områder er ferdig bygget ut.

– De fleste av de kommende 120.000 boligene skal bygges i transformasjonsområder. Småhusområder, som Nedre Grefsen, utgjør uansett bare en liten andel av planen, sier Ophaug.

Les også

LES OGSÅ: – De som ikke vil selge, kan si nei, mener MDG-byråden

– Det er ingen skam å snu

Haavard Nordlie er den lokale ildsjelen på Grefsen som for et år siden oppdaget hva bystyret faktisk hadde vedtatt. Ca. 250 villaer kunne bli omgjort til ti ganger så mange blokkleiligheter og 50.000 kvadratmeter næring – hvis utbyggere begynte å kjøpe opp eiendommer. Det hadde gått lokalpolitikerne i bydelsutvalget hus forbi, men Nordlie skrev om planene – i menighetsbladet. Da begynte ballen å rulle.

Frp har også gått imot planene for Nedre Grefsen og Smestad. Dermed danner de borgerlige nå en felles front i bystyret. Selv om de ikke lenger har flertall, ser Nordlie på snuoperasjonen som et langt skritt i riktig retning.

– Det er ingen skam å snu. Det er modig av dem å gå imot det de selv var med å vedta. Aksjonsgruppen har hatt en god dialog med dem. Den har vært krass, men nødvendig, sier Nordlie.

– Nå skal jeg hjem og heise flagget, sier han, og runder med det av møtet i solskinnet på Grefsen.

Les også

LES OGSÅ: Kommuneplanen er så komplisert at folk ikke ser konsekvensene, advarer jurist

Byrådet: – Vi har ikke konkludert

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) understreker at byrådet ikke har konkludert i sitt syn, hverken når det gjelder Nedre Grefsen eller de andre småhusstrøkene som er foreslått som utviklingsområder.

Raymond Johansen

– Det er derfor vi nå har en bred og demokratisk høringsprosess og debatt om det nye forslaget til kommuneplan, på en helt annen måte enn hva det forrige byrådet i sin tid la opp til med sin plan, sier byrådslederen.

Han mener Høyre og Venstre kommer med «et viktig signal».

– Det er viktig å bygge bro og å ha konsensus om planer som strekker seg så langt frem i tid. Ingen er tjent med vedvarende store konflikter om enkeltområder. Personlig har jeg absolutt ikke bestemt meg. Tilbakemeldingene vi får, gjør også inntrykk, sier han.

Samtidig understreker Johansen igjen viktigheten av at nye boliger bygges i nærheten av kollektivknutepunkt. Det omstridte området på Nedre Grefsen ligger bare noen hundre meter fra Storokrysset, hvor buss, trikk og T-bane møtes. Det var derfor de borgerlige i sin tid inkluderte det som utviklingsområde.

– Det kan ikke være slik at hvis man i et område bare roper høyt nok, så får man trumfe gjennom sitt syn. Når en by vokser så raskt som Oslo, må vi planlegge for veksten. Da kan det hende at noen synes enkelte grep virker urimelige, samtidig som andre områder skjermes, sier Johansen.

Les mer om

 1. Vestkanten
 2. Byutvikling
 3. Bystyret
 4. Bolig