Trikken mellom Storo og Kjelsås tilbake etter halvannet år

Oslo skal få 87 nye trikker. Derfor er flere trikkestrekninger under ombygging. Søndag var trikken tilbake i Grefsenveien.

Foreløpig er det bare trikkeskinnene og holdeplassene som er nye i Grefsenveien. I vinter vil også noen av de nye trikkene være på plass.

– Det er mange passasjerer som har gledet seg til denne dagen. Også vi i Sporveien og våre vognførere har gledet oss. Da vi gjennomførte testkjøring på kvelden 29. april, var det flere beboere langs strekningen som vinket eller viftet med flagg, sier Tone S. Tuhus, kommunikasjonsansvarlig i Sporveien.

Nå er ventetiden over for naboer som har bodd tett opp til en byggeplass, passasjerer som har klart seg med buss for trikk og bilister som har vært nødt til å kjøre omveier.

Trikketraseen og vendesløyfen ved Disen fotografert i regnværet søndag kveld.

Søndag gjenåpnet trikke-trafikken mellom Storo og Kjelsås. Det er to delstrekninger mellom holdeplassene Storo og Kjelsåsalléen som er oppgradert. Strekningene har blant annet fått nye trikkeskinner som er oppgradert og tilpasset de nye trikkene som Oslo kommune skal kjøpe.

Også flere holdeplasser er rustet opp. Oppgraderingen er en del av det såkalte trikkeprogrammet.

Les også

Vurderer å merke setene på buss, trikk og bane

Venter mindre kø

Også for bilistene blir hverdagen enklere.

– Kjøremønsteret fra Grefsen og ned til Storo-krysset var tidligere preget av lange bilkøer foran trikken, noe som ofte medførte forsinkelser. Nå har det kommet trafikkøyer som skal gi mindre kø ned til krysset, sier Tuhus.

Halvannet års ventetid er over. Søndag kunne trikken igjen kjøre til Kjelsås.

Sporveien har som byggherre samarbeidet tett med Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten (VAV) om arbeidene. Derfor benyttet VAV anledningen til å bytte et stort vannrør mellom Storo og Disen.

– Grefsenveien er et godt eksempel på hvordan flere kommunale virksomheter har jobbet tett og godt sammen. Det å samarbeide med andre kommunale aktører og samkjøre oppgaver er både praktisk og kostnadseffektivt, og noe som sparer områdets innbyggere for ekstra anleggsarbeid, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

Les også

Ruter blør – byrådet hastebevilger 300 millioner kroner

Det gjenstår fremdeles litt jobb på en del av strekningen.

– Det skal settes opp nye lehus på enkelte holdeplasser. Og så skal en riggplass ryddes. Derfor blir det noe arbeid frem til midten av juni, påpeker Tuhus.

Og selv om strekningen overfor Storo nå er gjenåpnet for trikken, pågår det fremdeles mye arbeid andre steder i byen i forbindelse med gateopprustning og tilpasninger for 87 nye trikker som kommer til Oslo i perioden 2020 til 2024.

Arbeidene i Bispegata (Gamlebyen), Thorvald Meyers gate (Grünerløkka) og Majorstuen er planlagt ferdigstilt i løpet av året. Storgata (sentrum) er planlagt ferdig oppgradert i 2021.