Oslo Høyre: – Ikke en kommunal oppgave å betale for å reparere syklene til folk som har jobb

Men opposisjonspartiet synes i likhet med byrådet det er en god idé å gi ungdom arbeid som sykkelreparatører i sommer.

Sykkelreparatør Tore Knudsen reparerer sykler på kommunens verksted Sykkelverkstedet På To Hjul i Grønlandsleiret. Bak sees arbeidsleder Martin Musto og kunden Synne Lien.
  • Astrid Løken

Det rødgrønne byrådet sa i mai at de vil betale sykkelreparasjon for oslofolk. Hensikten er at flere skal kunne sykle til jobb og studier og slik unngå fulle busser, trikker og T-baner som kan være kilder til covid-19-smitte.

Syklister skal få dette tilbudet på sentrale steder i alle 15 bydeler. Sykkelmekkingen skal skje tre ettermiddager i løpet av sommeren: 25. juni, 2. juli og 20. august. Tjenestene skal kjøpes inn fra ett eller flere sykkelverksteder. Oppdraget er lagt ut på anbud.

Oslo Høyre er ikke enig med byrådspartiene Ap, SV og MDG i at dette er den beste løsningen.

– Nå når arbeidsledigheten i Oslo er rekordhøy, er det ikke en kommunal kjerneoppgave å betale for å reparere syklene til folk som fortsatt har jobb, sier miljø- og samferdselspolitisk talsperson Nicolai Øyen Langfeld (H).

Les også

Nå vil byrådet spandere sykkelreparasjoner

– Fiks sykler som ellers ville blitt kastet

Regjeringen har som følge av koronapandemien foreslått å bruke 150 millioner kroner på å aktivisere barn og unge med store behov. Noen av disse pengene har byrådet i sitt reviderte budsjett foreslått at kan finansiere sommerjobber til ungdom.

Nicolai Øyen Langfeld (H).

Oslo Høyre mener sykkelreparasjon er blant jobbene unge kan gjøre.

– Ungdommer i Oslo kan få i oppgave å reparere sykler som ellers ville blitt kastet, i stedet for å lage en dyr og byråkratisk måte å sponse sykkelreparasjon på, sier Langfeldt.

Langfeldt etterlyser også svar på hvordan byrådets ordning skal foregå i praksis, og hvor mye hver osloborger skal få.

Les også

Oslo «tømmer kontoen» for å slippe budsjettkutt som innbyggerne vil merke

MDG ønsker Høyre velkommen etter

– Velkommen etter, svarer byråd Arild Hermstad (MDG).

– Dette er noe vi allerede jobber med. Flere bydeler har tilbud om sommerjobb for ungdommer og sykkelverksted hvor ungdommene kan jobbe, og ser nå på mulighetene for å oppskalere dette tilbudet. Vi jobber også med å se på muligheten for økt tilskudd til denne typen sommerjobber.

Ifølge Hermstad i MDG, som er vikar for miljøbyråd Lan Marie Berg, er det snakk om en enkel og ubyråkratisk ordning: Du møter opp og får fikset småting på sykkelen.

For folk som normalt ikke sykler

Selv om hensikten er at folk skal kunne sykle til jobb, understreker Hermstad at man ikke ha en jobb for å få fikset sykkelen gratis.

Arild Hermstad (MDG).

– Målgruppen er folk som ikke allerede er aktive syklister. Sykling er for alle, både de som jobber, studerer eller er arbeidsledige, sier Hermstad.

Han mener tilbudet i liten grad konkurrerer med eksisterende verksteder. Ifølge byrådet har 71 prosent av Oslos befolkning en sykkel.

– Å tilby enkle reparasjoner for å gjøre flere av disse syklene trygge og kjørbare senker terskelen for å ta dem i bruk. Det er snakk om lavterskeltilbud til folk som vanligvis ikke sykler, enkle reparasjoner på utvalgte steder noen timer noen ganger i uken, sier Hermstad.

Vil lære opp ungdom

Langfeld mener Høyres forslag både er rimeligere og mer treffsikkert enn byrådets løsning. Videre mener Langfeldt at sommerjobbene som sykkelreparatører bør spres rundt på byens sykkelverksteder.

– Så kan de erfarne lære opp ungdom til å gjøre de enkleste reparasjonene, sier han.

– Hva skal gjøres med syklene når de er reparert?

– Kanskje ungdommene kan selge dem selv. Eventuelt kan de lånes ut fra sykkelverksteder mens man venter på reparasjon av egen sykkel. Målet må være at syklene ikke havner på dynga, sier Langfeldt.