Sykkelreparatør: Byrådets gratis sykkelservice ødelegger for små verksteder

Sykkelreparatør Erling Jensen mener det er umulig for små, lokale verksteder å delta i Oslo kommunes sykkel-dugnad når de også skal betjene sine egne kunder.

– De verkstedene som er store nok til å påta seg disse oppdragene, vil også få en gratis reklameeffekt. Dette provoserer og er ødeleggende for driften av de små, lokale verkstedene, mener Erling Jensen, som driver Fagerborg Sykkelverksted.
  • Astrid Løken

For et par uker siden ble det kjent at byrådet vil spandere gratis sykkelreparasjon på Oslo-folk for å få flere til å sykle. Dette skal hindre smitte og at det ikke blir for tett på kollektivtransporten.

Dermed har byrådet søkt etter 15 sykkelverksteder som kan fikse sykler for folk gratis fra klokken 16 til 20, pluss å stille opp på rigg tre kvelder på ulike steder i Oslo i løpet av sommeren.

De som vil delta, må forplikte seg til å stille opp tre dager på steder utpekt av Oslo kommune, ifølge anbudsutlysningen:

«Oslo kommune betaler en fastpris på 12.000 kr eks. mva. pr. dag pr. sted, dvs. totalt 36.000 kr pr. sted for tre dager. Prisen inkluderer minimum tre reparatører pr. sted samtidig innenfor de oppsatte tidspunktene, utstyr til verkstedet (kjedeolje o.l.) samt tid til opp- og nedrigg utenom de oppsatte tidspunktene.»

– Ekskluderer de små

– Byrådet ekskluderer småbedrifter ved å sette så klare kriterier for å delta i anbudskonkurransen, sier Erling Jensen, som driver Fagerborg Sykkelverksted.

Han mener skattefradrag på reparasjoner hadde vært en bedre løsning.

– Mange av de små verkstedene i Oslo har bare et par ansatte. Dermed fyller de ikke kravene i anbudsteksten. Dette er normalt den mest travle tiden på året for oss sykkelreparatører, sier Jensen.

– Skal vi stenge butikk og verksted, gå glipp av et langt større beløp i omsetning og i tillegg svikte kundene i det tidsrommet hvor de fleste har anledning til å komme innom etter jobb? spør Jensen, som har drevet verkstedet i 20 år.

Les også

Oslo Høyre: – Ikke en kommunal oppgave å betale for å reparere syklene til folk som har jobb

Mener store aktører vinner

Han mener ordningen favoriserer de store kjedene som har apparat stort nok til å sette av tre ansatte i flere timer. Han mener også det er vanskelig for små verkesteder å sette av tid til å søke på slike ordninger.

– De som er store nok til å påta seg disse oppdragene, vil også få en gratis reklameeffekt. Dette provoserer og er ødeleggende for driften til de små lokale verkstedene.

Jensen mener kommunen burde lage anbud som gjør det mulig for småbedrifter å delta, hvis målet er å få flere til å sykle.

– Det er vi som snakker med syklistene og er rådgivere for folk som trenger hjelp til sykkelen i det daglige. Byrådet risikerer at de små verkstedene går konkurs, og at de største blir enda større, sier Jensen.

Han mener sykkelverkstedene bør få fungere uten innblanding fra byrådet.

Bymiljøetaten: Gå sammen

Den MDG-ledede byrådsavdelingen for miljø og samferdsel overlater til Heidi Tomten, avdelingsleder for gange og sykkel i Bymiljøetaten, å svare på kritikken.

Tomten understreker at dette er et lavterskeltilbud til dem som trenger hjelp til enkle justeringer for å ta sykkelen i bruk.

«Rammene for konkurransen tar utgangspunkt i behovene til innbyggerne og målet om å inkludere flest mulig. Det er bakgrunnen for valg av antall sykkelreparatører, tidspunkt og at tilbudet er i alle bydeler. Vi håper og tror denne modellen kan inkludere mange og vil også oppfordre mindre virksomheter til å gå sammen og levere et felles tilbud dersom de ønsker», skriver Tomten i en e-post.