Oslo setter inn ni nye tiltak mot unge gjengangere

Oslo kommune og Oslo politidistrikt lanserer en ny felles handlingsplan med tiltak rettet mot unge gjengangere. Et nytt institusjonstilbud er blant tiltakene.

Politimester Hans Sverre Sjøvold og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har lansert en ny handlingsplan med tiltak rettet mot unge gjengangere i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB

Tross en nedgang i antallet unge som er registrert for lovbrudd, har Oslo-politiet opplevd en økning i antall unge gjengangere fra 2017 og 2018.

Gjengangerne er registrert med minst fire lovbrudd hver og står for omtrent halvparten av den registrerte kriminaliteten blant unge.

Nå forsterker Oslo kommune og Oslo politidistrikt innsatsen mot unge lovbrytere gjennom ni nye tiltak. Det er satt av 15 millioner kroner i prosjektmidler, som i hovedsak skal gå til tiltak for bedre og tettere oppfølging av unge gjengangere.

– Oslo er en trygg by og ungdommen vår er lovlydig. 97 prosent av barn og ungdom i Oslo er ikke registrert for lovbrudd. Samtidig tar vi økningen i gruppa med gjengangere på største alvor. Kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave, men forebyggingen er det viktig at vi samarbeider tett om. Vår nye handlingsplan med tiltak for å redusere antallet unge gjengangere vil hjelpe oss i dette arbeidet, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Et av tiltakene er at det opprettes et nytt, kommunalt institusjonstilbud, som blir rettet mot barn og unge mellom 12 og 15 år som begår alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger.

De øvrige tiltakene omhandler i hovedsak mer forebygging, bedre oppfølging og økt fokus på problematikken.

– Det gode samarbeidet og dialogen mellom kommunen og politiet er viktig for effektiv forebygging. Jeg mener denne handlingsplanen vil kunne være med på å redusere gruppa av ungdom som er registrert for mange lovbrudd, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.