Brukte 4,8 millioner skattekroner på å planlegge flytting og oppussing det aldri blir noe av

I tre år har Forsvarsbygg utredet oppussing av sine egne bygninger som står tomme i Oslo sentrum, samtidig som de har leid lokaler like ved. Nå blir planene skrotet og bygningene solgt.

Miljøverndepartementet flyttet ut av Myntgata 2 høsten 2013. Tidligere samme år fikk Forsvarsbygg instruks om at de skulle flytte inn i lokalene, som de selv eier. Det ble det aldri noe av, og nå står bygningene tomme.

Aftenposten fortalte i fjor høst om hvordan Forsvarsbygg leier kontorlokaler for 17 millioner i året i Oslo sentrum, til tross for at den statlige organisasjonen eier tomme kontorlokaler 200 meter unna.

Våren 2013 ga Forsvarsdepartemetet Forsvarsbygg beskjed om at de skulle flytte inn i de tomme lokalene, men etter mye diskusjon om de økonomiske rammene for prosjektet, ble dette lagt på is.

Deretter kom en ny beskjed: Forsvarsbygg skulle utrede en generell oppussing av lokalene, slik at disse kunne brukes av forsvarssektoren.

Kontorlokalene har stått tomme i snart tre år

Men nå har også denne planen strandet. Nylig ble det kjent at kvartalet med bygningene skal selges. De statseide kontorbygningene midt i hjertet av Oslo har nå stått tomme og forfalt i snart tre år, siden Miljøverndepartementet flyttet ut høsten 2013.

Planleggingen av flyttingen og oppussingen det aldri blir noe av har kostet skattebetalerne 4,8 millioner kroner, viser oppdaterte tall Aftenposten har fått fra Forsvarsbygg.

Samtidig innebærer skrotingen av planene at Forsvarsbygg og andre deler av Forsvaret vil fortsette å leie lokaler i Oslo sentrum, fremfor å bruke de tomme lokalene de selv eier.

Departementet: «Svært ugreit»

Forsvarssektoren bruker årlig rundt 80 millioner kroner på å leie lokaler sentralt i hovedstaden. Forsvarsdepartementet har slått fast at det er en underdekning av kontorlokaler i sektoren, og at det er ønskelig at man bruker de lokalene man selv eier.

I interne dokumenter i Forsvarsdepartementet beskrives det som «svært ugreit» at lokaler står tomme i lang tid «samtidig som vi leier lokaler i nærheten».

I et internt notat fra Forsvarsdepartementet gis det utrykk for at man er lite fornøyd med situasjonen som har oppstått.

Men nå slår departementet fast at forsvarssektoren ikke har penger til å ta i bruk sine egne bygninger i Myntgata 2.

– En utredning viste at det var store fornyelsesbehov i kontorbygningene, og at en full rehabilitering ville koste mellom 300 og 400 millioner kroner. Det var mye mer enn det vi først la til grunn.

Sektoren har ikke kunnet prioritere å rehabilitere Myntgata 2, skriver Forsvarsdepartementets spesialrådgiver Birgitte Frisch i en epost.

Forsvarsministeren ville selge

Ifølge et internt notat i Forsvarsdepartemetet har forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) gitt uttrykk for at det ikke bør brukes penger på å oppgradere eiendommen.

Ifølge notatet, som ble skrevet i februar, ønsket Søreide at det «snarlig» ble iverksatt salg av kvartalet.

Bygningene i Myntgata 2 bærer preg av manglende vedlikehold.

Da Forsvarsdepartemetet i 2013 instruerte Forsvarsbygg om å flytte inn i sine egne lokaler, var kostnadsrammen 25 millioner kroner til «strengt nødvendig oppussing».

Kostnadsoverslaget fra Forsvarsbygg har med andre ord blitt opp mot 15 ganger større enn det departementet først la til grunn.

– Det er ikke unaturlig at det enkelte ganger kan være ulike oppfatninger og vurderinger mellom departement og etat, noe som også har vært tilfelle ved enkelte anledninger i denne saken, skriver Frisch.

Forsvarsbygg ønsker ikke å spekulere i hvor mye bygningene nå kan selges for.

I 2013 ble det anslått at eiendommen kunne være verdt mellom 140 og 235 millioner kroner, avhengig av hvordan den blir regulert.