Oslo

Fornebubanen kan gi nær 9000 nye boliger

Fornebubanen blir brekkstang for kraftig fortetting i Oslo vest. På Vækerø kan en helt ny bydel vokse frem.

Fornebubanen kan åpne for massiv fortetting. Ruter har regnet seg frem til at det er potensial for nærmere 9000 boliger på Majorstuen og mellom Frognerkilen og Lysaker.
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

Tre problemer: Fornebubanen mangler penger. Ruter trenger flere kunder for å få maks økonomi ut av baneutbygging. Oslo trenger flere boliger.

Nå kommer Ruter selv med et forslag til løsning: Massiv fortetting rundt nye og nygamle stasjoner på oslosiden av Fornebubanen; mellom Majorstuen og Vækerø/Sollerud.

Agn for private

— Oslo må gripe anledningen som nå byr seg, sier plansjef Halvor Jutulstad i Ruter til Aften.

Les også

- Flytt ut av Oslo hvis du tjener under 700.000

Flere boliger og arbeidsplasser rundt kollektivknutepunkter er en villet strategi fra Oslo kommune. Samtidig vil det kunne være et agn for private, som Ruter nå jobber intenst med å få med på finansieringen av banen. Ruter og Plan— og bygningsetaten tar nå initiativ til et idémøte med berørte parter. Bakgrunnen er at reguleringsarbeidet for banetraseen nå starter.

Nye stasjonsbyer

Dermed kan det bli flere «stasjonsbyer» på Oslos vestkant:

  • Majorstuen kan få ny, underjordisk stasjon. Salg av eksisterende stasjonstomt alene nesten fullfinansierer ny stasjon og gir 1500 nye boliger.
  • Skøyen har allerede fortettet rundt stasjonen. Men Ruter vil ha et underjordisk T-banestopp også her. Med rokeringer på overflaten og videreutvikling mot vest kan det frigjøres plass til rundt 2000 boliger.
  • Vækerø er likevel det ferskeste grepet. Området preges i stor grad av næring på begge sider av motorveien. Dersom det gis grønt lys for ny E18 og man legger deler av veien i tunnel med lokk, kan nye, store områder fylles med bolig- og kontorblokker.
    Dermed kan Fornebubanen bane vei for en helt ny bydel med nesten 3000 nye boliger her.

Dersom dette ikke blir noe av, vil Ruter trolig droppe den planlagte stasjonen på Vækerø. Uten byutvikling her vil den ikke være lønnsom.

— Trafikkgrunnlaget på Vækerø er i utgangspunktet litt dårlig, sier Jutulstad.

Fylle ut, bygge på

Flere fortettingsmuligheter? Kanskje. Graving av ny T-banetunnel vil uunngåelig gi adskillige tonn med løsmasser. En idé er å bruke massene til å fylle ut og skape nye arealer for boliger, park og småbåthavn ved Sollerudstranda.

Les også

- Oslo har plass til 130.000 nye boliger

Går det som Ruter vil, vil det nærmest danne seg en «Fjordby 2» med et sammenhengende nytt kremboligbelte fra Frognerkilen til Lysaker. — Er Ruter blitt en ekstra byutviklingsetat?

— Oslo står foran en voldsom befolkningsvekst. Samtidig er det en målsetting at trafikkveksten skal «tas» kollektivt. Vi er derfor avhengig av å matche kollektiv- og arealutvikling, sier Jutulstad, som poengterer at det ikke er hver dag man bygger en helt ny arm i Oslos kollektiv-edderkoppnett.

Ekspanderer i vest

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) smatter fornøyd over Ruters tankemønster. I løpet av høsten skal kommunen legge frem en kommunedelplan for 2013. Det sentrale er en byutviklingsstrategi for hvor Oslo skal vokse.

Som Aften skrev nylig, har Plan- og bygningsetaten konkludert med at det er plass til 130.000 nye boliger. Majoriteten er i Groruddalen. Byråden er enig i at Fornebubanen gir en unik mulighet for nyutvikling.

— Her har vi mulighet til å transformere områder som i stor grad er næring og lager. Vi trenger ikke sanere boområder for å utvikle dem, sier han.

Satser på private bidrag

Bygges det boliger og næringslokaler langs Fornebubanen på et areal tilsvarende 14 fotballbaner, kan banen være fullfinansiert.

Fornebubanens historie er vond og lang, selv om ikke en eneste centimeter ennå er bygget. Den store hodepinen er finansieringen.

Fortsatt mangler 600 millioner kroner for å fullfinansiere banen. Ruter er godt i gang med å bearbeide næringslivet. Hvordan de skal bidra, er foreløpig uklart, men en rekke ulike modeller er aktuelle.

Én mulighet er å kreve inn såkalte infrastrukturbidrag som skal gå til banen. Det betyr at næringslivet kan bygge ut mer på eiendommene mot at de betaler en viss sum pr. kvadratmeter.

Les også

«Det blir bare verre og verre å bo her»

Konsulentselskapet Deloitte har foretatt en rundspørring blant interessenter, og i en rapport går det frem at private skal være villig til å betale opp mot 8000 kroner pr. kvadratmeter.Ved såkalt merutnyttelse på opp mot 100.000 kvadratmeter vil banen være fullfinansiert. Det tilsvarer 14 fotballbaner. Men det krever kraftigere fortetting på Fornebu enn det som tidligere har vært planen. Bærum kommune er skeptisk. NRK meldte sist uke at kommunen sier nei til tettere bygging før staten kommer på banen med mer cash.

Slike infrastrukturbidrag kan også bli aktuelle på oslosiden, men strategidirektør Hanne Bertnes Norli vil ikke forskuttere noe.

— Man er kommet mye kortere i prosessen i Oslo enn på Fornebu. Men det er ikke tvil om at Oslo ønsker byutvikling, og en eller annen form for bidrag vil kunne være aktuelt, sier hun.

Les også

Her vokser Oslo mest