Byrådet bekymret for «hytteleiligheter» – vil utrede boplikt i Oslo

Byrådet frykter at fritidsboliger er i ferd med å bli et problem for boligmarkedet i Oslo. Nå åpner de for å innføre boplikt i hovedstaden.

Hytte i byen? Det vil stadig flere ha, ifølge meglere. Byrådet i Oslo er bekymret for tomme leiligheter i en by som skriker etter boliger.

Eiendomsmeglere har fortalt om en økende trend der folk utenbys kjøper leiligheter i storbyene for å bruke som fritidsbolig.

Hvor stort omfanget av slike «byhytter» er, finnes det ikke tall på, men fenomenet skal være størst i Oslo. Nå er byrådspartiene Ap, SV og MDG enige om å kartlegge omfanget og vurdere om det skal innføres en upersonlig boplikt i hovedstaden.

En upersonlig boplikt betyr at noen må bo i leiligheten mer enn halvparten av året, men ikke nødvendigvis den som eier leiligheten.

– Mange unge nyetablerte og folk med helt vanlig inntekt sliter med å finne seg et hjem. Boligprisene er høyest i landet, og leiemarkedet er svært presset. Samtidig står boliger tomme store deler av året fordi de er spekulasjonsobjekter eller brukes som «hytte i byen». Det må vi ta tak i, sier Trine Dønhaug.

Hun er boligpolitisk talsperson for Oslo SV.

– Boplikt er et kjent virkemiddel som over 30 norske kommuner bruker, vi mener også en storby som Oslo må kunne vurdere dette, sier SVs boligpolitiske talsperson Trine Dønhaug.

Ap mot, men vil belyse

SV og MDG har lenge ønsket å utrede en upersonlig boplikt, men Ap har sagt nei. Men nå har de to partiene fått Ap på gli.

– Vi er ikke for boplikt, det viktigste er av at vi bygger boliger for befolkningsveksten i Oslo. Men vi ser frem til å få et notat som belyser konsekvensene ved innføring av boplikt i Oslo, skriver Oslo Aps boligpolitiske talsperson Line Oma i en e-post til Aftenposten.

– Det er en stor seier for oss at boplikt skal utredes i Oslo, sier leder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg.

Hun sier hun frykter en «giftig cocktail» i Oslo, der rike mennesker kan investere i eiendom, mens vanlige folk og fattige blir presset ut av byen.

Rødt og Sofia Rana (t.h) vil innføre boplikt så raskt som mulig i Oslo. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

– Tafatt

I forslaget fra byrådspartiene heter det at de vil utrede konsekvensen ved å innføre boplikt, og drøfte fordeler og ulemper og vurdere mulige kriterier for unntak.

Det kan for eksempel handle om unntak for pendlerboliger, får Aftenposten opplyst.

Forslaget skal behandles under bystyremøtet onsdag. Bakgrunnen er en omfattende pakke med forslag fra Rødt om ny boligpolitikk i hovedstaden. Ett av forslagene er å «umiddelbart igangsette forberedelsene til å innføre boplikt i Oslo».

Så langt vil imidlertid ikke byrådspartiene gå i første omgang. De mener man først må utrede konsekvensene.

Sofia Rana, Oslo Rødts boligpolitiske talsperson, er klar på hva hun synes om byrådspartienes forslag:

– Tafatt, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– De vil altså ha et notat som vurderer fordeler og ulemper, og det er ingen tidsfrist. Det høres mest ut som et forsøk på å legge saken i en skuff og la den ligge der så lenge som mulig, sier hun.

Hun sier Rødt uansett vil støtte forslaget, fordi det er «bedre enn ingenting». Dermed har forslaget flertall i bystyret.

Vil ha høy skatt på tomme boliger

I dag er det rundt 30 kommuner som har boplikt, men ingen av dem er storbyer.

Rødt mener hovedstaden nå trenger samme beskyttelse som for eksempel populære kystkommuner som vil hindre at byfolk kjøper opp boliger bare for å bruke de i sommermånedene.

«I en by med boligmangel bør ikke ordinære boliger brukes som fritidsboliger», skriver Rødt i sitt forslag.

Rødt mener en boplikt også kan brukes til å forhindre oppkjøp av flere leiligheter som så slås sammen til større luksusleiligheter.

Partiet foreslår også å utrede en særlig høy skatt på tomme boliger.