Oslo

Boligprisene opp med 2,8 prosent i august

Boligprisene er nå 9,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden og det er vekst over hele landet.

  • Marita E. Valvik
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
Bruktboligstatistikken ble lagt frem mandag formiddag.

Boligprisene steg med 2,8 prosent fra juli til august på landsbasis, viser tall fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent fra forrige måned.

De siste tolv månedene har prisene steget med 9,1 prosent.

Les også

Rekord-sommer i boligmarkedet

– Dette er måneden boligprisene alltid stiger, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Så også i år. Og det stiger mer enn noen gang, faktisk den sterkeste oppgangen på ti år, sier Dreyer under pressekonferansen mandag formiddag.

Tallene viser en god vekst over hele landet.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 16,3 og 12,9 prosent.

  • Innflytterne velger seg Oslos aller dyreste bydeler.

Svakest utvikling de siste 12 månedene har Stavanger og Sandnes hatt med en nedgang på henholdsvis 6,2 og 4,7 prosent, men med vekst den siste måneden. Stavanger hadde en vekst i august på 1,3 prosent.

  • Hvordan påvirker migrasjon arkitektur i byen? Se foredraget:

Tilbake til 2009

– Dette har vært den sterkeste måneden i hele år. Vi må også tilbake til 2009 for å se tilsvarende vekst for hele året så langt, sier han og minner om at høsten 2009 var tøff.

Fjoråret var også et godt år, men på høsten bremset markedet noe. Det tror han ikke kommer til å skje i år.

– Høsten i fjor var meget moderat. Så langt i år har vi hatt høyere vekst enn 2015 og vi tror at det kommer til å fortsette ut året, sier en meget optimistisk Dreyer.

Lurer du på hva prisen pr. kvadratmeter er i akkurat din bydel? Det finner du her:

Sterk vekst i hele landet

Eiendom Norge melder om sterk vekst i hele landet. Det er noen regionale forskjeller, men selv i Stavanger og Bergen er det ganske god vekst denne måneden.

Enkelte bydeler i Oslo ligger mot 20 prosent vekst i 12-månedersveksten.

– Boligprisveksten i Oslo i juli måned er rekordhøy med over to prosent i de sentrale bydelene. Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt tilsier at boligprisveksten her vil fortsette utover høsten, sier Dreyer.

– Dette er ikke bare et Oslo-fenomen, men Oslo leder an. Men det er et stort press på boligmarkedet i hele landet, sier Dreyer.

– Når det gjelder Stavanger har vi de siste månedene vært en forsiktig optimist, men nå går vi til å være en optimist. Vi ser at bunnen er nådd. Prisnivået er korrigert ned, boligene som er ute, blir solgt. Vi vil få måneder med minus, men vi er sterkere optimist enn vi har vært siste måneder, fortsetter han.

Det ble i august solgt 8.628 bruktboliger, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med august 2015.

– Det er få boliger ute i markedet totalt. Det er Oslo som trekker markedet ned. Det er neste halvert i forholdt til samme tid i fjor, og dette var det laveste vi har sett, sier Dreyer.

Prisveksten i Oslo var eksplosiv, sier Eiendom Norge om boligsalget.

Les mer om

  1. Bolig