Ny rapport: Anbefaler riving og senking av Nylandsbrua

Riv broen, anbefaler Oslo kommune. Nå blir det opp til bystyret å si ja – og finne penger til prosjektet.

Først kom Nylandsbrua, men det planlagte bymotorveisystemet ble aldri bygget videre. Med årene ble det bygget mange boliger tett på veien, mens Galleri Oslo (til høyre) ble bygget på begge sider av den.

Trafikkmaskinen langs Oslos sjøside er revet, og en ny bydel er reist i Bjørvika. Men noe er forblitt ved det samme. Fortsatt går en fire felts vei på søyler fra sjøsiden av Oslo S og helt inn til Grønland.

De 600 meterne som kalles Nylandsbrua, er et fysisk minne om et bymotorveisystem som ble planlagt på 1960-tallet, men aldri bygget. Bortsett fra akkurat her.

Under broens søndre del ligger jernbanesporene på Oslo S. Under nordre del, tvers gjennom grønlandsområdet i indre by, ligger et ingenmannsland i betong. Oppe på broen suser tusenvis av biler og busser forbi. Det harmonerer dårlig med politikernes ønsker om et bilfritt og pulserende byområde på Grønland.

Et bredt flertall i bystyret ønsker prinsipielt å rive broen – likevel har lite skjedd. Før nå.

Les hele saken med abonnement