Oslo

Samferdselsministeren avviser krav fra Oslo-politikere. Vil ikke kutte i E18 for å redde Fornebubanen

Flere Oslo-partier ber regjeringen kutte i E18-utvidelsen vestover for å skaffe penger til Fornebubanen. Det avviser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tvert.

Det var tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide (t.h.) som tvang gjennom E18-utbyggingen mot Oslos vilje i 2020. Hareides etterfølger Jon-Ivar Nygård vil ikke røre motorveien for å skaffe penger til Fornebubanen. Her fra nøkkeloverrekkelsen i fjor høst.
  • Birgitte Iversen
    Journalist

Fornebubanen står i fare etter at prosjektet har gått på kostnadsoverskridelser i milliardklassen.

Det har fått flere Oslo-politikere, med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen, til å be regjeringen skrote et annet prosjekt i samme område for å skaffe penger til T-banen: den omstridte utvidelsen av E18 vestover fra Oslo.

MDG, SV, Rødt, Venstre og Sp i Oslo ber om det samme. Utvidelsen av motorveien ble tvunget gjennom mot Oslo-flertallets vilje i 2020.

I en uvanlig felles appell ba nylig Oslo Venstre og Oslo MDG samferdselsministeren om å hindre at utvidelsen av E18 fortsetter. De fryktet konsekvensene om motorveien bygges, mens Fornebubanen skroter.

– Det vil låse hele Oslo vest til en bilbasert fremtid, uttalte Marit Kristine Vea til Aftenposten. Hun er miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Venstre.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil imidlertid ikke avlyse eller nedskalere E18 for å redde Fornebubanen.

– Det kan ikke være sånn at staten stopper sine prosjekter fordi fylkeskommunale prosjekter får overskridelser. Det virker ikke helt innlysende logisk for meg, sier Nygård til Aftenposten.

Fornebubanen skulle koste 18,5 milliarder kroner, men byrådet kostnadene har økt til 23,3 milliarder. Men fremtidig pris- og lønnsvekst er ikke regnet inn, og sluttsummen er ventet å bli langt høyere. Her fra Fornebu.

Reagerer på at vei får forrang

Fornebubanen har gått på en kostnadssmell på minst 4,8 milliarder kroner. En av de viktigste årsakene er kraftig pris- og lønnsvekst i byggebransjen.

Selv om staten i utgangspunktet er med og dekker 50 prosent av kostnadene til banen, vil de ikke være med å dekke overskridelsene.

Raymond Johansen mener E18-prosjektet vil komme til å gå på en lignende smell når neste store byggetrinn skal lyses ut. Han reagerer på at Stortinget da trolig vil ende med å betale for disse overskridelsene.

– Vi ser at de store veiprosjektene stadig får forrang. Jeg skjønner at mange ser paradokset i at et skinnegående prosjekt er det eneste som skal skrotes, sier han.

Nygård mener det er naturlig at det blir en slik forskjellsbehandling.

– Det er jo fordi det er vår vei. Fornebubanen er jo ikke vår bane, sier Nygård.

Nygård sier han pr. i dag ikke er kjent med at E18-utvidelsen ligger an til en kostnadsoverskridelse, men understreker at alle byggeprosjekter står i fare for å bli dyrere nå, inkludert E18.

– Det er jo en helt lik situasjon som for Fornebubanen, at den som eier prosjektet, må bære kostnaden ved overskridelser, sier han.

Tror ikke Oslo vil si nei

Raymond Johansen mener de videre planene for E18 foreløpig bør legges bort. Foreløpig er man bare i gang med første etappe. Den går fra Lysaker til Ramstadsletta. Men to videre utvidelser ligger inne i planene.

Nygård sier det ikke er aktuelt å kutte i E18-planene på grunn av Fornebubanen. Han legger til at regjeringen uavhengig av dette er i gang med å gå gjennom alle veier i Nasjonal transportplan. Det er for å se om de kan nedskaleres og om man kan bruke mer av eksisterende vei. Han sier det gjøres for å se om en kan kutte kostnader og nå klima- og miljømål.

Oslo og Viken krangler om hvordan kostnadene til Fornebubanen skal fordeles. Oslos byrådsleder Raymond Johansen (i midten) truet forrige uke med å skrote banen hvis Viken ikke oppfyller seks krav og bidar mer. Viken har avvist kravene.

– Er det et paradoks at Oslo nå kan ende opp med en motorvei, som de ikke har ønsket seg, mens Fornebubanen, som er et prosjekt de har ønsket seg, kan bli skrotet?

– Jeg tror ikke Oslo vil stille seg i en slik situasjon at de svekker kollektivtilbudet i Oslo ved å ikke gjennomføre det, sier Nygård.

Han legger til at E18-prosjektet også vil gi bedre kollektivtilbud fordi det skal bygges egne bussfelt.

– Så bildet er jo litt mer nyansert enn som så, sier han.

Les mer om

  1. Oslo-samferdsel
  2. E18
  3. Fornebubanen
  4. Raymond Johansen
  5. Jon-Ivar Nygård