Oslo kan gå glipp av koronaerstatning også i år

Oslo fikk 240 millioner kroner for lite i koronakompensasjon i fjor. Hovedstaden er ikke sikret å få nok penger fra staten i år heller.

Kommunalminister Nikolai Astrup sier kommunesektoren i snitt vil bli kompensert for koronautgiftene, men kan ikke garantere at hver og en kommune får igjen alt.

Kommunene skal få full koronakompensasjon. Det lovet kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett i fjor høst.

For Oslos del er løftet så langt ikke oppfylt. For 2020-budsjettet er det fortsatt et hull på 240 millioner kroner i koronautgifter som staten ikke har dekket. Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) er svært skuffet over at det ikke ble rettet opp i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Men det som bekymrer Wilhelmsen enda mer, er signalene i kommuneproposisjonen om at det samme kan skje igjen.

– Regjeringen varsler, litt mellom linjene, at kommunesektoren i gjennomsnitt vil bli kompensert, men at det ikke vil treffe alle kommunene like godt. Det leser jeg som et signal om at Oslo heller ikke i år vil få dekket kostnadene sine, sier Wilhelmsen til Aftenposten.

– De hardest rammede, fikk minst

Da regjeringen i fjor overførte koronapenger til kommunene, ble de først fordelt etter innbyggertall. Det førte til at Oslo og andre kommuner som var hardt rammet, fikk altfor lite kompensasjon i forhold til utgiftene. Det ble etter hvert forsøkt rettet opp med mer bruk av såkalte skjønnsmidler.

– Men i sum gjennom året var det blitt såpass skjevfordelt at det ikke lot seg veie opp for Oslos del, sier Wilhelmsen.

Nikolai Astrup sier i et intervju med NTB at kommunesektoren samlet sett gikk med 3 prosent overskudd i 2020. Han sier enkelte kommuner som trodde de ville gå i underskudd, endte med et overskudd. Det provoserer Wilhelmsen.

– Det som har skjedd, er at det var de hardest rammede kommunene som fikk minst i kompensasjon. At noen kommuner har vært overkompensert, er jo hyggelig for dem, men viser først og fremst at mekanismene for fordeling har vært for dårlige, sier Wilhelmsen.

Har måttet skyve på gratis AKS og skolemat

Kommunalminister Nikolai Astrup skriver i en e-post til Aftenposten at kommunesektoren samlet sett er kompensert for de økte utgiftene i 2020.

– Vi har ikke beregnet tall for enkeltkommuner. Det vil kunne være kommuner som ikke har fått kompensert hver eneste krone i 2020, og det vil kunne være kommuner som er blitt overkompensert. Men Oslo kommune har en god kommuneøkonomi også etter 2020, skriver Astrup.

Wilhelmsen sier et tap på 240 millioner kroner er noe annet enn å «ikke bli kompensert for hver eneste krone».

– Det er ikke et ubetydelig beløp. Det betyr at vi får mindre mulighet til å yte gode tjenester for innbyggerne våre, og det gir mindre muligheter til å gjennomføre opprusting av byen vår, sier Wilhelmsen.

– Så langt har pandemien betydd at vi har måttet skyve på gjennomføringen av våre egne satsinger, som videre utrulling av gratis AKS og gratis skolemat, sier han.

3 milliarder i koronautgifter i år

Oslo har anslått at de i år totalt vil ha 3 milliarder kroner i ekstra utgifter og tapte inntekter knyttet til korona. På spørsmål om Oslo vil være sikret å få dekket hele dette beløpet, svarer Astrup:

– Vårt løfte om å stille opp for kommunene står fast også i 2021.

Astrup sier statsforvalterne innen 14. juni skal komme med en kommunevis fordeling av skjønnsmidlene for i år og at det vil bli lagt stor vekt på smittetrykk når disse skal fordeles.

– Jeg håper ministeren har lært av det som skjedde i fjor og nå vil kompensere kommunene for utgiftene de faktisk har. Det er ikke bra nok at kommunene i snitt er kompensert, sier Wilhelmsen.