Oslo

Gardister sto vakt med gassmaske

Da natt til 1. maiopptøyene herjet som verst i Oslo på slutten av 1970-tallet, satt væpnede gardeavdelinger vakt inne på Slottet, forteller Per Egil Hegge i en ny bok.

Opptøyer i Oslo sentrum 1. mai 1980.
  • Forf>tone Georgsen (foto)
  • <forf>ingvild Sahl <

— Opptøyene natt til 1. mai var nokså voldelige på den tiden, og mange kom til skade. Fordi ungdommene brukte så mye tåregass i Karl Johans gate, hadde gardistene som bemannet hovedporten gassmasker. Gassen drev oppover mot Slottet, sier Hegge, som i dag lanserer boken God vakt skal være om H.M Kongens Garde.Det var anarkister og syndikalister som sto for opptøyene, som var en forlengelse av ungdomsopprøret i 1968.

Geværet parat

I boken kommer det frem at general Sverre Diesen, som den gang var løytnant og troppssjef i 1. kompani, husker natten til 1. mai 1980 som spesielt dramatisk."Den natten var hele drilltroppen beordret til ekstraordinær vakttjeneste og plassert i Slottskapellet, hvor guttene satt i beredskap med geværet mellom knærne. Vi hadde også forsterket vakthold og mer omfattende patruljering i Slottsparken. Jeg husker at jeg stakk den pistolen som lå på vaktkommandørens kontor i beltet under paradeuniformen" sier Diesen i boken. I ettertid fikk han høre at politiet hadde funnet forhåndslagre av armeringsjern under noen av buskene og hekkene på Slottsbakken. - Garden hadde beredskap - det er jo jobben deres. Men selv for Thorvald Stoltenberg, som den gang var landet utenriksminister, var dette ukjent, sier Hegge.

Opprettet i 1856

God vakt skal være forteller historien om Gardens opprettelse i 1856 og veien frem til i dag. Boken skulle egentlig lanseres til Gardens 150-årsjubileum, men kommer nå, ett og et halvt år etter skjemaet. Kongebiografien som Hegge lanserte i fjor, er en av grunnene til at gardeboken ble forskjøvet. I boken får vi også høre om hvordan Garden ble holdt i beredskap under storstreiken i 1921, og hvordan "statsminister" Vidkun Quisling i 1940 forlangte en personlig vaktstyrke fra Garden - og fikk det.

Per Egil har skrevet bok om Garden.