Oslos ordfører skal snakke med ett og ett parti om hvem som skal styre byen videre

Ordfører Marianne Borgen (SV) starter nå jobben med å peke ut Oslos nye byråd. Raymond Johansen (Ap) vil gjeninntre så raskt som mulig. Umusikalsk og underlig, mener opposisjonen.

Ordfører Marianne Borgen (SV) må vurdere hvilke partier hun mener er i stand til å danne et nytt byråd i Oslo.

Det blir ordfører Borgens ansvar å lose byen ut av det politiske vakuumet som har oppstått etter at det rødgrønne byrådet gikk av onsdag.

Hun starter jobben allerede torsdag morgen klokken 08.30. Gjennom hele dagen skal ordføreren møte de ulike gruppelederne for å høre deres råd og tanker om hvem som nå bør overta styringen av Oslo.

Borgen sier det ikke er noe tidsbegrensning for hvor langt tid prosessen kan ta.

– Men jeg tror alle er opptatt av at vi skal få et styringsdyktig alternativ på beina så raskt som mulig, sier hun til Aftenposten.

Borgens oppgave er å sondere hvilke partier som kan klare å danne et flertall i bystyret. Det vil avgjøre hvilket parti hun vil peke på for å danne et nytt byråd.

Raymond Johansen (Ap) varslet samme dag at han både trekker seg som byrådsleder og ønsker å bli reinsatt så snart som mulig.

Johansen vil ha snarlig comeback

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har gjort det klart at han ønsker at dagens byråd skal gjeninntre innen kort tid.

– Min ambisjonen er å danne et nytt byråd utgått av Ap, MDG og SV. Jeg ønsker å fortsette et parlamentarisk samarbeid med Rødt.

Det sa han da han møtte pressen etter å ha stilt kabinettsspørsmål i kjølvannet av mistillitsforslaget mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Det førte til at hele byrådet gikk av.

Marianne Borgen bekrefter at et av scenarioene fremover er at Raymond Johansen kan bli bedt om å danne et nytt byråd.

Det reagerer flere av partiene i opposisjonen på.

– Jeg synes det er ganske umusikalsk å varsle dette samtidig med at han går av, skriver gruppeleder i Frp Camilla Wilhelmsen i en SMS til Aftenposten.

– Jeg synes nok det er en noe utidig forskuttering av begivenhetene, men det er ikke ulovlig å lansere sitt kandidatur, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) mener Høyre nå bør forsøke å danne nytt byråd i Oslo.

Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sier han vil gi råd til Marianne Borgen om å la Høyre, som det største opposisjonspartiet, om å forsøke å danne nytt byråd.

– Vi mener det er de som har vedtatt mistillit, som nå bør danne et nytt byråd, sier han.

– Når Raymond Johansen stiller seg solidarisk med byråd Lan Marie Berg, så inkluderer hans seg selv i mistilliten. Da er det noe underlig at han allerede nå sier at han vil tilbake, mener Revil.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg er klar til å ta byrådsansvar, men tror ikke det er et flertall for dette i bystyret.

Forretningsministerium

Gruppeleder i Høyre Anne Haabeth Rygg har gjort det klart at hun er beredt til å ta byrådsansvar. Hun tror samtidig det ikke er særlig sannsynlig, og peker på at det fremdeles er de rødgrønne partiene som har flertall i bystyret.

- Men jeg mener det er naturlig, når Raymond Johansen har stilt kabinettspørsmål og gått av, at ordføreren etter parlamentarisk skikk henvender seg til det største partiet blant dem som har felt byrådet, for å høre hva som er mulig.

Rødt har allerede gjort det klart at de igjen vil støtte et fortsatt rødgrønt byråd, selv om de gikk inn for å felle byråd Lan Marie Berg.

Det er ikke første gang et byråd i Oslo kommer raskt tilbake etter å ha gått av etter et kabinettsspørsmål.

I 1994 stilte Gerhardsen kabinettsspørsmål etter at det ble fremmet mistillitsforslag mot byråd Kirsten Rytter. Årsaken var håndteringen av budsjettsituasjonen ved Aker sykehus, som den var under kommunal kontroll. Det samme byrådet tiltrådte to uker sener igjen, men da uten Rytter.

Lan Marie Berg har også gjort det klart at hun ikke vil gå inn i et nytt rødgrønt byråd igjen. Et flertall i bystyret fremmet onsdag et mistillitsforslag mot henne etter de store overskridelsene på Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

Frem til et nytt byråd er på plass, blir dagens byråd sittende som et såkalt forretningsministerium.

– Forretningsministeriet vil ikke foreslå politiske saker som det er uenighet om, men utelukkende gjøre det som er nødvendig for å sikre trygg styring av byen, sier Johansen.