Oslo

Millioner forsvant i Manglerud Star: - Det er umulig å dokumentere hva pengene har gått til

For fem år siden gikk Manglerud Star Toppfotball dundrende konkurs. Mandag starter rettssaken mot den tidligere lederen.

Fotballhallen har en sentral rolle i det økonomisk dramaet rundt Manglerud Star. Selv om den var organisert i en egen stiftelse, mener aktoratet at den ble den lovstridig ble tømt for midler som ble pøst inn i fotballsatsingen.
  • Stein Erik Kirkebøen

Det kan være den største økonomiske utroskapssaken i norsk idrett. Eller handler det «bare» om dårlig forretningsførsel?

– Det handler definitivt om mer enn dårlig forretningsførsel, vi mener det er dokumentert lovbrudd på en rekke områder, sier aktor, politiadvokat Ragnvald Brekke.

Tiltalte ønsker ikke å kommentere saken.

  • Her kan du lese mer om bakgrunnen for saken som nå kommer opp i retten.

Voldsom satsing

En klubb som klarer å skaffe seg sin egen fotballhall! Det er en fjern drøm for de fleste fotballklubber. For Manglerud Star er det også blitt et mareritt.

I 2008 feide nye koster inn i ledelsen i Manglerud Star Fotball. En heftig satsing skulle gjøre bydelsklubben til en toppklubb i norsk fotball. Målet var å få et herrelag i 1. divisjon og et kvinnelag i Toppserien. Koste hva det koste ville.

Og det gjorde det. Spillere i 2. divisjon skal ha hatt månedslønn på opptil 45.000 kroner. Utgiftene var store, det kan blitt brukt over 30 millioner på snaue tre år, og inntektene var små. I et budsjettforslag for 2011 skal de ha operert med inntekter på 0,7 millioner og utgifter på 4,5. Det var lite bærekraftig.

Men visjonene var enorme. I regi av klubben skulle det bygges eldreboliger, helsesenter, flerbrukshall, parkeringshus og barnehager for å finansiere toppfotballsatsingen.

Fra drøm til mareritt

Drømmen ble fort et mareritt. Etter snaue tre år endte ferden i en økonomisk grøftekant. Toppsatsingen i klubben ble slått konkurs, de to beste herrelagene og det beste kvinnelaget ble kastet ut av seriesystemet og klubbens juvel, fotballhallen, ble lagt ut for tvangssalg. De gamle lederne måtte trå til. De fant en søppelsekk med regninger og purringer, og begynte å rydde opp i det som kan være den største økonomiske utroskapssaken i norsk idrett.

MS-lederne Käthe Bleken og Roger Sagen med søppelsekken med regninger og bilag.

– Det er ikke dokumentert at tiltalte har puttet penger i egne lommer?

– Nei, og det er umulig å dokumentere hva pengene har gått til når det er blant annet er tatt ut millioner i kontante uttak og det ikke er ført fullstendige regnskaper med dokumentasjon, sier aktor Brekke.

– Men det er heller ikke poenget, poenget er hensynet til selskapene; har tiltalte opptrådt illojalt overfor de selskaper i Manglerud Star-sfæren han i realiteten har hatt kontroll over? Det skal retten vurdere. Det mener vi han har når han har tatt penger i ett selskap eller en stiftelse, som har hatt penger, og overført dem til et annet selskap som har hatt behov for penger. Dette har skjedd mellom selvstendige enheter uten styrebehandling eller noen form for kontroll, dokumentasjon og sikkerhet.

25 millioner?

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at politiet anslo den økonomiske utroskapen til over 25 millioner. Brekke vil ikke gå ut med noe konkret beløp:

– Det handler om millionbeløp, men siden penger dukker opp flere steder uten at det er ført regnskap, er det umulig å si hvor mye det ikke er gjort rede for.

– Dere har tiltalt bare én person?

– Vi har vurdert i hvilken grad andre styremedlemmer kan ha strafferettslig ansvar, og kommet til at de ikke har hatt det. Det er én person som har drevet virksomheten og styremedlemmene har ikke hatt tilstrekkelig oversikt til å gripe inn mot måten virksomhetene ble drevet på.

– Burde de andre styremedlemmene skjønt hva som foregikk og reagert?

– Vi mener at ikke er grunnlag for å ta ut tiltale mot dem i denne saken.

– Det har gått fem år siden anmeldelser ble levert og nesten to og et halvt siden tiltale ble tatt ut?

Tom Arne Nyborg er eneste tiltalte etter konkursen i Manglerud Star for fem år siden.

– Det er lenge. Det skyldes dels at det er en omfattende og komplisert sak med flere selskaper og stiftelser i samme system med mangelfull regnskapsføring og dokumentasjon, men også at liggetiden hos oss er blitt for lang. Vi er klar over at dette kan få innflytelse på en eventuell straffeutmåling, sier Brekke.

Benekter straffeskyld

Tiltalte, Tom Arne Nyborg, vil ikke kommentere saken, men gjennom sin forsvarer, Trygve Staff, fastholder han at han ikke erkjenner straffeskyld og at han ser frem til at saken kommer opp og blir belyst.

Les mer om

  1. Trygve Staff
  2. Fotballøkonomi