Tjente 300.000 på Airbnb-utleie - risikerer tvangssalg

Eieren av en leilighet på Majorstuen har tjent minst 300.000 i året på Airbnb-utleie. Nå vil sameiet tvangsselge leiligheten.

Utleie gjennom Airbnb har vokst kraftig de siste årene. Nå viser en sak fra Oslo tingrett at det ikke er problemfritt når en utleier leier ut til flere hundre personer i året. NB! Dette bildet har ikke noe med saken fra Majorstuen å gjøre.

– Det eneste som mangler er resepsjonen, sier styreleder Madeleine X. Ho (40) til Dagens Næringsliv om boligen til mannen hun mener i praksis driver hotelldrift fra sameiet deres på Majorstuen.

Airbnb er en tjeneste innen delingsøkonomi som legger til rette for at folk kan booke opphold for kortere eller lengre perioder hos en privat utleier. Veldig mange av dem som bruker tjenesten er turister.

LES OGSÅ: Over 3200 leier ut rom gjennom Airbnb i Oslo

Saken har allerede vært oppe i Oslo tingrett, der sameiet begjærte tvangssalg. De argumenterte med at utleien fører til bråk og støy, gjør beboerne utrygge og går ut over brannsikkerheten. Utleieren har selv bodd i leiligheten i 40 prosent av tiden.

– Mange deler av delingsøkonomien har positive elementer ved seg. Men er det slik man ønsker at det skal være i en oppgang i Oslo? Jeg ville reagert på å ha 600 forskjellige naboer i året, men kanskje er jeg gammeldags, sier sameiets advokat Christian Engelstad til avisen.

LES OGSÅ: Slik fungerer Airbnb

Tapte i retten

Til tross for flere argumenter og sterke meninger har ikke sameiet fått medhold i retten.

Oslo tingrett mener at sameiet ikke har klart å dokumentere at utleien kan gjøre de andre boligene i sameiet mindre verdt. Retten mener også at sameiet ikke har gjort tilstrekkelige forsøk på å finne et kompromiss sammen med boligeieren.

LES OGSÅ: Nå er tiden ute for utleiefilm

Vurderer å redusere virksomheten

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig og kan bli anket. Nå vil utleieren vurdere å redusere omfanget av utleievirksomheten.

- Dette gjør han selv om han har sett på Airbnb som noe positivt og sosialt, sier Espen Kheradmandi som forsvarte utleieren i retten.

Sameiet vil nå prøve å finne en løsning med eieren, men ser foreløpig ikke helt bort ifra en anke.

– Vi ønsker å komme ned i et omfang de andre beboerne kan akseptere. Om man ikke finner en løsning, vil man trolig anke, sier Engelstad.

LES OGSÅ: Har du lov til å leie ut leiligheten via Airbnb?

Flere restriksjoner

Det er ikke bare i Oslo at Airbnb skaper overskrifter: Her er noen eksempler som Dagens Næringsliv har samlet:

Myndighetene i Barcelona ga i desember Airbnb en symbolsk bot på 60.000 euro for å fasilitere utleie av leiligheter som mangler tillatelse til dette.

New York vedtok i juni en lov som begrenser korttidsutleie, ifølge Telegraph.

LES OGSÅ: New York med store bøter for å stanse Airbnb

1. mai vedtok myndighetene i Berlin at de som leier ut mer enn halve leiligheten gjennom korttidsutleie som Airbnb, kan bøtelegges med opptil 100.000 euro.

I Paris må alle som vil leie ut mer enn 120 dager i året, søke lisens.

Amsterdam har innført en maksgrense på 60 utleiedager i året og fire leietagere om gangen.