Ansatte får ikke lenger drive privat praksis i universitetets lokaler

Flere av de ansatte ved Psykologisk institutt har drevet privat praksis «på si» i universitetets lokaler. De har ment de har hatt lov til det.

Fanny Duckert er helt enig i at det bør være forbudt å drive privat praksis i universitetets lokaler. Nå flytter hun sin private virksomhet ut til andre lokaler.

Professor Fanny Duckert, som tidligere har vært både leder ved Psykologisk institutt og dekan (leder) for hele Det samfunnsvitenskapelige fakultet, er en av dem.

Nettavisen Uniforum skriver at hun «i en årrekke (har) holdt et såkalt Alkoholreduksjonskurs fra lokaler ‘sentralt i Oslo’».

Ifølge avisen har disse lokalene i hvert fall siden 2013 vært et grupperom på Blindern. Mens deltagerne, personer som er bekymret for sitt alkoholforbruk, har betalt 9900 kroner hver for kurset, har Duckert lånt lokaler gratis av sin arbeidsgiver, Universitetet i Oslo (UiO).

– Jeg har, som mange ansatte på Psykologisk institutt, drevet privatpraksis i UiOs lokaler. Noe som har vært tillatt inntil nå. Jeg har blant annet, tre lørdager pr. semester, kjørt et alkoholreduksjonskurs i et grupperom i Georg Sverdrups hus. Dette har vært bestilt gjennom ordinære kanaler og godkjent av sentraladministrasjonen, cirka et halvår i forveien for hvert kurs. Noe som også har vært situasjonen dette semesteret, forklarer professoren til Uniforum.

Hun har nå flyttet virksomheten ut av UiOs lokaler.

Utbredt praksis ved instituttet

Duckert ikke er alene. Flere andre ved instituttet driver eller har drevet virksomhet i instituttets lokaler. De mener, som Duckert, at dette er noe de har hatt rett til – og at det også tidligere har vært ønsket fra Psykologisk institutts side.

Eiendomsdirektør ved UiO, John Skogen, ønsker ikke å kommentere saken eller regelverket overfor Aftenposten, men til Uniforum uttaler han:

– Eiendomsavdelingen godkjenner ikke gratis bruk av UiOs arealer til privat, inntektsbringende virksomhet. Vi kan heller ikke se at vi har mottatt noen slike forespørsler de siste to–tre årene.

Det samme fremgår av Regler ved bruk av UiOs lokaler. Der står det blant annet: «Bruker har ikke lov til å benytte UiOs lokaler til kommersiell bruk eller leie dem ut. Kun Eiendomsavdelingen har fullmakt til utleie».

Det var sånn. Og så har det fortsatt.

– Når dette er kommet inn i regelverket, vet jeg ikke, sier Fanny Duckert til Aftenposten.

– I minst 45 år har det vært vanlig praksis at ansatte har drevet privat virksomhet i instituttets lokaler. For klinikere er det nødvendig å ha praksis for å holde ferdigheten ved like, og da er det selvfølgelig greit å legge det til arbeidsstedet, fortsetter hun.

Og lønnsomt?

– Det også.

Er det greit?

– Det var det. Og så har praksisen bare fortsatt. Det er praktisk, og det er lønnsomt, men det har også bidratt til at jeg har kunnet holde prisen nede for deltagerne. Jeg ser jo selvfølgelig prinsipielle sider som er uheldige, og jeg er helt enig i at det ikke lenger skal være lov å drive privatpraksis i UiOs lokaler, sier Duckert.

Hun peker på at dette ikke er noen enkel problemstilling.

– Det er mange gråsoner og vanskelige grenseoppganger i skjæringspunktet mellom akademia og resten av samfunnet. Mange brukes i nødvendige oppgaver utenfor sin egen arbeidsplass. Når det gjelder min virksomhet, så har jeg etter å ha lett en stund, nå funnet lokaler utenfor universitetet, sier Duckert.

Forskjellige konflikter

Hun understreker at hennes private virksomhet har vært drevet på hennes fritid, på kveldstid og i helgene.

– Ligger ureglementert private virksomheten i universitetets lokaler bak konflikten rundt de interne klinikkene, som ledelsen stengt på dagen?

– Nei, det er ikke noen sammenheng der. Dette er to forskjellige saker, men den andre har dukket opp i forbindelse med oppstyret rundt den første, sier Duckert.