Oslo

Høyre-topper vil utrede «miljøby» i Sørkedalen

Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Øystein Sundelin, åpner for T-bane og flere tusen nye boliger i Marka.

Slik ser det ut i Sørkedalen i dag. Sterke krefter i Oslo Høyre ønsker å utrede muligheten for å bygge en miljøby her inne i den landlige idyllen, men det er delte meninger i programkomiteen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Sørkedalen strekker seg fra Bogstad og 10 kilometer inn i Marka, til Skansebakken. Deler av Oslo Høyre åpner nå for å utrede bygging av en helt ny bydel her, en såkalt «miljøby».

Tunge navn vil utrede ny bydel

Flertallet i programkomiteen, ni av 15 representanter, vil lage en ny disposisjonsplan for at «Sørkedalen skal kunne utvikles for å sikre en levende bygd, men innenfor sine naturgitte begrensninger».

De resterende seks vil «starte arbeidet med en mulighetsstudie for å bygge en miljøby i Sørkedalen».

Blant disse er tunge Oslo-navn som byrådsleder Stian Berger Røsland, finansbyråd Eirik Lae Solberg og leder av bystyregruppen, samt programkomiteen, Øystein Sundelin.

– En miljøby kan være en nullutslippsbydel blottet for biltrafikk og med hus som enten selv genererer energi, eller trenger null energi, sier Sundelin.

Avhengig av å forlenge T-banen

Han gjør det klart at hvis det en gang i fremtiden skal bygges en ny bydel blottet for trafikk og med tusenvis av innbyggere i Sørkedalen, så holder det ikke med noen få bussavganger. Da må man forlenge T-banen fra Røa.

— Dersom det skal bygges en bydel for mange tusen mennesker, må det være skinnegående trafikk, sier Sundelin.

Øystein Sundelin (H), gruppeleder i bystyret.

Ideen om en miljøby i Marka beskrives av Høyre-politikeren som en ny tanke. Og nye tanker er det behov for i lys av at Oslo skal ta imot titusenvis av nye innbyggere de neste tiårene.

— Vi må finne ut hvor vi har arealreservene, og hvor vi kan bygge på en klimavennlig måte, sier programkomiteens leder.

Et langsiktig prosjekt

Sundelin erkjenner at utbygging i Sørkedalen ikke er en enkel sak. Han vil derfor ha en ekstern, grundig utredning på plass, og er også åpen for at en slik studie kan konkludere med at dette er en dårlig idé.

- Hvorfor skal det bygges innenfor markagrensen i det hele tatt?

— Skal man komme videre med disse tankene, må både statlige og kommunale myndigheter inn for å finne en enighet, svarer Sundelin.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) har flere ganger gjentatt at det er plass nok i Oslo og at man ikke trenger å røre markagrensen for å bygge nye boliger.

Deler av Oslo Høyre vil ha utredet en «miljøby» i Sørkedalen.

— Skulle vi gå videre med dette, er det ikke byggestart de neste fire årene. Dette er et langsiktig prosjekt. Og byråden har helt rett i at vi på kort og mellomlang sikt har den plassen vi trenger i dagens byggesone, sier Sundelin.

Han legger til at miljøbyen i tillegg er tenkt å ha en helt annen effekt.

— Det er å bruke ny teknologi og utfordre ingeniører og byggherrer til å bygge miljøvennlig, slik at dette blir en plussbydel når det gjelder utslipp.

Nestlederen vil kun ha flere gårdstun

Programkomiteens leder ser for seg variert bebyggelse med både rekkehus, leiligheter og hus. Men han er svært klar over at det ikke er gjort i en håndvending å få flertallet i Oslo Høyre med på forslaget.

-Markagrensen er helligere enn mye annet i representantskapet i Oslo Høyre, kommenterer Sundelin.

Blant dem som overhodet ikke ønsker noen ny bydel i Sørkedalen, er nestleder i bystyregruppen, James Stove Lorentzen (H).

Han mener det aller viktigste er å sørge for at Sørkedalen får noen flere innbyggere ved å legge til rette for en viss gårdstunsutbygging, for å styrke befolkningsgrunnlaget for skolen, butikken og nærmiljøet. En ny bydel med tusenvis av nye beboere, er Lorentzen motstander av.

-Vi har andre områder vi kan bygge ut og trenger ikke ta et område som er både jordbruksland og en del av Marka.

Mener Sørkedalen vil bli ødelagt

Sørkedalens vel vil gjerne ha fem-seks nye gårdstun for å sikre skolen, butikken og idrettslaget, men mener det blir galt å legge til rette for en massiv utbygging.

— Skjer det, er Sørkedalen ødelagt. Jeg tror Sørkedalen har mye større verdi for Oslos befolkning som frilufts- og rekreasjonsområde enn om det bor noen tusen mennesker til her oppe, sier velleder Odd Holter.

Les også

  1. Åpner for golfbane i Marka

  2. Riksantikvaren freder 1700 mål rundt Bogstad gård

  3. Vil ødelegge for høyhotell i Marka