Nasjonal transportplan: Regjeringen vil kreve at E18 Vestkorridoren bygges som planlagt

I teksten til Nasjonal Transportplan legger Regjeringen press på byrådet i Oslo for å få bygge ut hele den første strekningen av E18.

Illustrasjonen viser Høviktunnelen, slik den var planlagt. Kun deler av tunnelen blir bygget i første del av prosjektet, dersom Oslopakke 3-avtalen står slik den er i dag.

Aftenposten har fått innsikt i teksten som handler om E18-prosjektet, før Nasjonal transportplan legges frem onsdag.

Der understreker Regjeringen at de legger til grunn at hele den første strekningen av veiprosjektet bygges ut som planlagt uten opphold.

Det er stikk i strid med hva politikerne i Oslo, Akershus og representanter for Statens vegvesen ble enige om da de i sommer presenterte Oslopakke 3-avtalen.

Dette krangler de om – enkelt forklart

E18 Vestkorridoren-prosjektet var opprinnelig delt inn i to deler. Den første utbyggingsdelen av prosjektet gikk fra Lysaker, til Strand og deretter videre til Ramstadsletta.

I Oslopakke 3 ble man enige om å korte ned den første strekningen man bygger ut. Avtalen innebærer at første etappe skal gå fra Lysaker til Strand.

Det er en kortere strekning enn det som opprinnelig var planlagt.

I kartet under ser du hele den første strekningen. Den røde streken er strekningen man ble enige om å bygge ut i Oslopakke 3.

Nå sier Regjeringen, med støtte fra Venstre og KrF, at de legger til grunn at hele den første strekningen bygges ut som opprinnelig planlagt. De ber også Vegdirektoratet om å gjennomgå utbyggingsstrategien på nytt.

Byggestopp vil få store konsekvenser

For byrådspartiene er veien stikk i strid med kommunens og internasjonale klimamål. De frykter også den vil føre til økt biltrafikk inn mot Oslo. Tilhengerne av veien avviser dette.

Det som ikke var klart under forhandlingene, var hvilke konsekvenser en byggestopp ved Strand vil ha å si for prosjektet – og de som i dag bor rundt veien.

Ifølge en rapport fra Statens vegvesen, vil tre nye hus måtte vike, fordi veivesenet må utvide veien under Strandlokket for å gi plass til midlertidig, omdirigert trafikk. Det blir ikke godt mottatt av beboerne.

I tillegg vil det føre til at prosjektet blir forsinket, og at det blir dyrere enn planlagt.