Oslo kommune må betale titalls millioner for tomt den har gitt bort

For 15 år siden fikk Helse Sør-Øst tomten gratis av Oslo kommune. Nå vil de selge en del av den tilbake til Oslo til markedspris, kanskje 64 millioner.

I 2002 ble Aker sykehus overført fra Oslo kommune til Helse Sør-Øst. For å bygge ny storbylegevakt må kommunen kjøpe tilbake en bit av tomten den ga bort.

Oslo kommune ønsker å bygge ny storbylegevakt på området til Aker sykehus. Dette er et område kommunen eide frem til 2002. Da ble ansvaret for sykehusene overført fra kommunen til staten.

Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser.

Det fremtidige sykehusområdet på Aker er foreløpig bare på tegnebrettet. En av tegningene ser slik ut, med storbylegevakten som en A ut mot Trondheimsveien.

Storbylegevakt

Nå ønsker Oslo å bygge sin nye storbylegevakt på en del av den tomten som Helse Sør-Øst fikk gratis i 2002. Styret i helseforetaket vedtok for en måned siden at «nødvendig tomt for oppføring av storbylegevakt avhendes direkte til Oslo kommune til markedsverdi».

Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.

– Urimelig

– Dette blir helt urimelig, sier Eirik Lae Solberg. Han er tidligere finansbyråd og nå leder for Høyres bystyregruppe.

Eirik Lae-Solberg mener det er urimelig at kommunen må betale for en tomt den har gitt bort vederlagsfritt.

– Det er fornuftig å bygge storbylegevakten på tomten, samlokalisert med det fremtidige lokalsykehuset. Men det er det urimelig at kommunen skal betale staten for å få tilbake noe som den tidligere har gitt bort vederlagsfritt. Det blir ekstra urimelig når tomten skal brukes til helseformål.

– Storbylegevakten er dessuten mer enn en vanlig, kommunal legevakt, den skal utføre tjenester for innbyggerne som egentlig er helseforetakets ansvar. Oslo kommune må altså ikke bare betale for å få tilbake en tomt den ga bort, men også for å avlaste selgeren for oppgaver!

Lae-Solberg mener det er mange oppgaver Oslo kommune mer fornuftig kan bruke disse pengene på, enn å betale for sin egen tomt.

– Dette er de faktiske realiteter

Aftenposten har spurt helsebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hva hun synes om å betale for å få tilbake noe kommunen har gitt bort. Hun ønsker ikke å kritisere Helse Sør-Øst, her er svaret vi fikk:

– Jeg forstår at det kan virke litt underlig at kommunen skal kjøpe en tomt fra staten som en gang ble overført fra kommunen, slik Stortinget bestemte. Men dette gjaldt for alle kommuner, og det er de faktiske realiteter som kommunen lenge har forholdt seg til.

Byråd Inga Marte Thorkildsen forholder seg til de faktiske realiteter.

Hun er mest opptatt av å få fortgang i prosessen med å få på plass en ny storbylegevakt og nytt lokalsykehus på Aker:

– Vi er utålmodige både på vegne av byens innbyggere og de ansatte på Legevakten. Vi har her et godt og tett samarbeid med Helse Sør-Øst om fremdriften, skriver byråd Thorkildsen.

– Følger retningslinjene

Helse Sør-Øst mener det blir feil å trekke ut enkeltelementer i den store overdragelsen, som skjedde i forbindelse med sykehusreformen i 2002. Kommunikasjonsrådgiver Frank Roar Byenstuen skriver i en e-post til Aftenposten:

«Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene. Det er enighet mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune om forutsetningene for gjennomføring av ervervet av den aktuelle tomten. Helse Sør-Øst vil også erverve tomter fra Oslo kommune i forbindelse med planlagt sykehusutbygging på Aker og Gaustad».

Byråden viser også til at det kan bli aktuelt for Oslo å selge tomter for fremtidig sykehusbygging til Helse Sør-Øst, og at det i øyeblikket er umulig å si om kommunen vil gå i pluss eller minus totalt.