Oslo

Eiendomsskatt på bolig 2016: 266 millioner Eiendomsskatt på bolig 2017: 530 millioner

Verdiøkningen på boliger i Oslo har vært voldsom de siste årene, og det merkes på skatteseddelen for stadig flere.

I fjor måtte Oslos boligeiere betale 266 millioner i eiendomsskatt. I år blir det dobbelt så mye.

  • Stein Erik Kirkebøen

Byrådet gjør som det har lovet, og øker eiendomsskatten med 50 prosent, fra to promille i fjor til tre i år. Det gjør at de som fikk eiendomsskatt i fjor, får høyere skatt i år.

Mens de i fjor i gjennomsnitt betalte 4781 kroner i eiendomsskatt, må de i år ifølge byrådets egne tall betale 7560. Det er økning på 58 prosent.

– Ikke lenger et moderat nivå

– Da er vi definitivt i ferd med å fjerne oss fra det moderate nivået som Arbeiderpartiet forsikret at eiendomsskatten skal ligge på. Nå begynner den å bli en godt følbar byrde for mange. Og med den verdiveksten vi hadde på boliger her i byen i fjor, så blir det enda mer skatt neste år, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

  • Les også: Aps eiendomsskatt skulle gjelde «de dyreste boligene», men vil trolig ramme annenhver eiendom

Byrådssekretær Vegard Andersen (Ap) er uenig i at eiendomsskatten i Oslo ikke er moderat:

– 365 norske kommuner har eiendomsskatt. Oslos modell er den desidert mest moderate, med et høyt bunnfradrag på fire millioner kroner, og en skatt på bare tre promille.

Fra én av fem til én av fire

Mens skatteprosenten øker med femti prosent, øker skatteinntektene med hundre. Det skjer fordi verdien på boliger øker, da må de som betalte eiendomsskatt i fjor betale mer i år, samtidig vil noen av dem som slapp i fjor ikke slipper i år.

Finansbyråd Steen skriver i et notat til finanskomiteen at det i «2016 var om lag 1 av 5 boenheter som utløste eiendomsskatt, mens det i 2017 er om lag 1 av 4».

– I valgkampen understreket Raymond Johansen gjentatte ganger at eiendomsskatten ikke skulle ramme mer enn 22 prosent av boligene i byen, nå er vi allerede over det nivået. Med den verdiøkningen vi hadde i 2016, vil andelen bli enda høyere i årene fremover, sier Solberg.

– Raymond Johansen traff ganske bra for 2016. Uttalelse var basert på de tallene vi hadde tilgjengelig under valgkampen. I år er andelen litt høyere, sier Andersen.

– Fjern hele skatten

– Bør bunnfradraget økes, slik at ikke stadig flere må betale eiendomsskatt, Solberg?

– Eiendomsskatten bør fjernes. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Det er dessuten spesielt uheldig å ilegge en skatt som rammer helt uavhengig av inntekt. Den setter folk som har lav inntekt men som bor i et hus som er blitt verdifullt, i en svært vanskelig situasjon, sier Høyres gruppeleder.

−  Men den gir kommunen mulighet til å bygge ut barnehager, eldretilbud og annet som vi trenger?

– Det gikk fint å drive Oslo uten eiendomsskatt. Det krever imidlertid at politikerne er villige til å prioritere og drive kommunen mer effektivt, sier Solberg.

Andersen er ikke enig i at det gikk så fint: – Blant annet hadde Oslo den laveste barnehagedekningen av storbyene. Og så er det en stor forskjell fra de borgerlig til oss; de finansierte drift ved å selge unna kommunens verdier. Vi gjør det delvis med en moderat eiendomsskatt.

– Skatten ligger fast til 2019

Byrådet har ingen planer om gjøre endringer i eiendomsskatten selv om verdiveksten på boliger er så høy at stadig flere må betale.

– Vi ble valgt på en byrådserklæring hvor vi gjorde det klart hva slags eiendomsskatt vi ønsket å innføre. og den ligger fast i hele perioden. Så får vi se hva som skjer etter valget i 2019, sier Andersen.

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Oslo