Oslo

Strid om Gimles fremtid

Gimle er kinoen for de kulturelle filmatiske godbitene gjennom tidene.

Byantikvaren ønsker å verne Gimle kino, og med det sikre fremtidig kinodrift i lokalene. Eierne mener det må være mulig å bruke lokalene til andre ting om det i fremtiden ikke blir mulig å drive lønnsom kino der.

  • Heidi Anne Johnsen

Byantikvaren reagerte da man ble kjent med at nye eiere av funkisgården som huser Gimle kino vurderer å legge ned kinodriften om dagens leietakere ikke ønsker å fortsette. Med det vil de verneverdige interiørene knyttet til kinodriften være truet.

Med dagens regulering ligger det ingen føringer for bevaring av kinolokalene, og det er fritt frem for utviklerne.

Politikerne i Oslo har hørt på Byantikvaren, og i påvente av en omregulering ble det for et par uker side fattet vedtak om forbud mot tiltak på Bygdøy allé 39. Det betyr at interiøret er sikret.

  • Flere titall oslokinoer har forsvunnet i mellomtiden. Her er Oslos tapte kinoperler.
I vestibylen er svært mange originale bygningsdeler intakt, blant annet veggpanelet og det karakteristiske kassettaket, lampene og vinduene.

Interiøret er i stor grad intakt og originalt

– Bygdøy allé 39 er en veldig typisk funkisgård med boliger, kino og butikk i samme bygning som her, sier byantikvar Janne Wilberg.

Gimle kinosal ble modernisert i 1962, men gjennomgikk ikke like store endringer som mange av de andre kinoene på 60-tallet.

Salen har imidlertid alltid hatt en stilren utforming, og ved renovering i 1997 ble salen delvis tilbakeført, gjennom veggpanel og indirekte belysning tilpasset dette.

Taket i kinosalen er det opprinnelige, og vestibylen og inngangspartiet gjennomgikk heller ikke store endringer under ombyggingen i 1962.

I vestibylen er svært mange originale bygningsdeler intakt, blant annet veggpanelet og det karakteristiske kassettaket, lampene og vinduene.

Billettkiosken er plasser på opprinnelig sted, også med originale materialer.

Kinosalen har alltid hatt en stilren utforming, og ved renovering i 1997 ble salen delvis tilbakeført, gjennom veggpanel og indirekte belysning tilpasset dette.


Kinofunksjonen er også verneverdig

– Gimle er en av Oslos beste eksempler på en bydelskino, mener Byantikvaren.

Kinoen ligger på et hjørne og inviterer publikum inn. Bygningen ligger litt tilbaketrukket med en liten plass foran.

Selve bygningen har mange arkitektoniske kvaliteter, men også kinofunksjonen og miljøet rundt har stor verdi.

– Gimle har mer enn lokal betydning. Alle kulturinteresserte i byen har et forhold til Gimle kino. Det var her man viste avansert film før Cinemateket. Fortsatt har Gimle et godt omdømme som kino for kvalitetsfilm. Det har vært et tap i lokalsamfunnet der bydelskinoene er borte. Men kinodriften kan selvfølgelig kombineres med annen virksomhet.

Gimle kino bidrar til strøksidentiteten i området, mener Byantikvaren, og anbefaler videre kinodrift.

Nordisk film vil fortsette å vise kvalitetsfilm på Gimle kino

Jannicke Haugen, direktør i Nordisk film, bekrefter at de ønsker å vise film i Gimle kino fremover.

I dag driver Nordisk Film Kino mange kinoer i Oslo og Haugen påpeker at de har et langsiktig perspektiv.

– Kinoene drives med forskjellige konsepter for å kunne tilby mangfold og bredde. Det er viktig for byen og for Nordisk Film sitt publikum. Gimle er spesielt viktig for kvalitetsfilmene, skriver Haugen i epost til Aftenposten.

Vil ha underholdning og bespisning i kinolokalet

Morten Hiemeyer, forvalter av Bygdøy Alle 39 AS, er ikke enig i Byantikvarens vurderinger av kinolokalene. Han mener at det er gjort så mange endringer i interiøret tidens løp at det ikke er mye tidstypisk og opprinnelig igjen å verne.

– Slik Gimle kino fremstår i dag, er det mer et 1990-talls interiør, mener han.

Hiemeyer ikke å endre på dagens avtale med Nordisk Film Kino. Men om de i fremtiden ikke klarer å drive lønnomt og sier opp sin kontrakt, ønsker han å kunne bruke lokalene til andre ting en kino, for eksempel gjennom mulighet for underholdning og bespisning i kinolokalet.

– Vi tenker oss en publikumsrettet bruk av kinolokalene, som en form for underholdning og bespisning, noe lignende Latter. Og kanskje debatter, sier han.

– Det bekymrer oss litt hvis vi skal låse oss bare opp mot kinodrift, sier Hiemeyer.

Kinoen er et hyggelig og viktig møtested for kinogjengere i alle aldersgrupper.

– En av bydelens viktigste møtesteder, mener vellet.

Audun Engh, leder av Skarpsno, Gimle og Frogner vel, mener at kinoen er og har vært en av bydelens viktigste møtesteder.

– Kinoen har i alle år hatt profil som en kvalitetskino og har et bredere publikum enn andre kinoer. Den favner alle aldersgrupper, sier han.
Han er glad for at byantikvaren har sørget for en midlertidig stans av alle endringer på bygningen..

– Den er en arkitektonisk vakker kino, og et hyggelig møtested hvor man kan ta med seg et glass vin inn i kinosalen.

Han håper kinoens profil blir opprettholdt, men er ikke fremmed for at kinoen i tillegg kan fylles med andre aktiviteter, som debattmøter og andre arrangementer.

– Kinoen viser bare film noen timer om dagen, bruken kan sikkert kombineres med andre ting for å få enda mer liv i bydelen.

Les også

  1. Verneverdige boliger er mer verd enn andre

  2. Villaeiere på vestkanten skal betale mye av eiendomsskatten

  3. Dette er historien om Valkyrie plass stasjon

Les mer om

  1. Kino
  2. Kultur
  3. Fredning
  4. Oslo