Oslo

Oslos trangeste skolegård skal utvides

Skoleledelsen, foreldre og lokalpolitikere er endelig hørt: Nå blir «Strykejernsparken» og nabotomten til Lakkegata skole en del av skolegården.

Isak Vittersø i 7A er fornøyd med arbeidet elevrådet ved Lakkegata skole har gjort for å få utvidet skolegården. Onsdag vedtok et enstemmig bystyre å si ja til forslaget fra elevene, foresatte og ansatte på skolen.
  • Charlotte Karlsen
  • Wasim Riaz
    Journalist

Elevene ved Lakkegata skole på Grünerløkka må bytte på å få drive med ballaktivitet i friminuttene.

Hos Lakkegata skole deler 390 elever på 1,880 kvadratmeter skolegård. Det er langt under Oslo kommunes egne retningslinjer for uteareal.

Derfor samlet FAU og andre entusiaster mer enn 400 underskrifter for å få tatt opp saken som innbyggerinitiativ i bystyret. Onsdag kveld ble elevene, lærerne og foreldrene hørt. Bystyret ber nå byrådet om å komme tilbake med en sak om innlemming av Mosse Jørgensens Plass og Lakkegata 75 B i Lakkegata skoles uteareal, samt en vurdering av hvordan arealet opparbeides som skolegård.

Mosse Jørgens plass er mer kjent som "Strykejernsparken", mens Lakkegata 75 B er nabotomten til skolen. Denne tomten er på over 3000 kvadratmeter.

— Drikker øl

— Det er veldig mye søppel fra dem som er i parken, og de drikker øl og gambler mens vi er på skolen, sa Isak Vittersø, elevrådsrepresentant for 7A ved Lakkegata skole da Osloby snakket med ham i januar.

Rektor Espen Patsis-Torgersen ved Lakkegata skole synes de snart 400 barna ved skolen fortjener en skolegård med plass til at alle kan leke.

— Rusken og politiet må komme hit ofte og plukke søppel og fjerne personer, og området er ikke særlig hyggelig for lokalbefolkningen heller. Det selges narkotika på kveldstid, bekreftet rektor Espen Patsis-Torgersen.

Blir prioritert

Vedtaket i bystyret onsdag kveld var enstemmig, og skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) lovet fra talerstolen at hun vil prioritere denne saken.

- Barna ved Lakkegata skole ska ha et uteareal som er Oslo-skolen verdig, sa skolebyråd Dahl.

Dette fikk byråden mye ros for.

— Jeg vil gratulere elevene på Lakkegata skole med en bedre og større skolegård, sa Fatima Ali Madar (Ap) fra talerstolen.

Les også

  1. Store forskjeller mellom Oslo-skolene

  2. «Du kan ikke presse elever til å lære»

  3. Ingen kristen skole i Groruddalen

  4. Hersleb skal fortsatt hete Hersleb