Oslo

Lover 9 km nye sykkelfelt i Oslo sentrum i 2017

Frogner, Grünerløkka, Sagene og Nordre Aker først ut. Se kart over de nye «byrutene».

Ring 2 mellom Uelands gate og Carl Berners plass.
 • Erlend Tro Klette
Sykkelveiene innenfor Ring 3 skal rustes opp. Kommunen innrømmer at de har vært for trege.

Alle åtte av Oslos nye sykkelruter gjennom sentrum får oppgraderinger i 2017. Over ni kilometer sykkelvei skal tilrettelegges i løpet av året.

– Innenfor Ring 3 skorter det virkelig på gode sykkelruter, mener Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsrådgiver for Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Ifølge Andenes er det viktigst å starte med utbedringer i sentrumsområdene. Beboere i Frogner bydel har allerede fått tilsendt brosjyrer om de planlagte endringene, og på torsdag vil alle som bor på Grünerløkka få tilsvarende informasjon i postkassen. Deretter står Sagene og Nordre Aker for tur.

– Arbeidet i disse bydelene starter så snart som mulig, når været tillater det. Intensjonen er å tilrettelegge om lag ni kilometer av byrutene i 2017.

Her skal byrutene for sykkel gå gjennom sentrum:

 • Byrute 1: Torshov–Vippetangen
 • Byrute 2: Smestad–Tøyen/Galgeberg
 • Byrute 3: Rådhusplassen–Dælenenga/Ring 2
 • Byrute 4: Frogner–Tiedemannsjordet
 • Byrute 5: Frognerparken–Galgeberg
 • Byrute 6: Skøyen–Carl Berners plass
 • Byrute 7: Gaustad–Storo
 • Byrute 8: Nydalen–St. Olavs plass

Se kart lenger ned i artikkelen.

Raske tiltak prioriteres

Oslo bystyre vedtok i 2015 en ny sykkelstrategi, der hovedmålet er at 16 prosent av alle reiser i byen skal gjøres på sykkel innen 2025.

I alt er det planlagt åtte byruter, der 55 kilometer med vei skal ombygges eller bli tilrettelagt for sykkel innenfor Ring 3. Andenes mener arbeidet ikke vil påvirke andre trafikanter i stor grad.

– Vi har innført en trinnvis etablering av nye byruter, slik at vi gjør det som er enkelt og raskt først. Deretter vil vi gradvis gjennomføre større tiltak.

Les også

Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

Noe må avvente politikerne

– I første omgang vil vi gjennomføre raske tiltak, som å legge rød asfalt og ny oppmerking på veiene, samt å gjøre det lovlig med toveissykling i enveisregulerte gater. Vi skal ikke stenge noen gater, men det kan bli redusert fremkommelighet for biler noen steder.

Krysset Uelands gate / Kirkeveien (ring 2)

Enkelte områder, som Åkebergveien på Grønland, må omreguleres og behandles politisk før de kan utbedres. Dette fordi kommunen her ønsker ombygging til opphøyd sykkelfelt med kantstein mellom bilvei og fortau. Nye skiltplaner må også godkjennes.

– Vi kan ikke alltid vente på perfekte planer. Skal vi få til synlige forbedringer raskt må vi ta i bruk verktøykassen vi har. Hun innrømmer at arbeidet med sykkelveier i Oslo-området hittil har tatt for lang tid.

– Det har gått ekstremt treigt tidligere. Derfor satser vi nå på å komme raskt i gang med arbeidet på byrutene.

Les også

Dette er kommunens forslag for «bilfritt Grünerløkka»

Sammenhengende fra Torshov til fjorden

I 2016 utbedret kommunen blant annet Thorvald Meyers gate, Møllergata og nedre del av Markveien. Et av målene til kommunen er at det skal bli sammenhengende sykkelforbindelse fra Torshov til Vippetangen.

– Øvre del av Markveien er en «missing link». Der er det veldig trangt, og vi planlegger derfor å få på plass et sykkelfelt mot kjøreretningen, for å utnytte plassen best mulig.

Markveien er «the missing link».

Ifølge kommunen vil beboere i og nær gater som skal gjennomgå større endringer få ytterligere informasjon, og muligheten til å uttale seg om de konkrete planene. Alle beboerne i berørte bydeler vil også motta en brosjyre i posten med informasjon om tiltakene som planlegges de neste årene.

Les også

Antallet alvorlige skadede syklister i Oslo økte med 340 prosent fra 2001-14

Les mer om

 1. Sykkel
 2. Oslo
 3. Bilfritt sentrum