Ap på Stortinget: Vi fortsetter med ny E18

Arbeiderpartiet på Stortinget sier de står bak vedtatte E18-planer. Samtidig ber Høyre Oslos nye byrådsleder komme til Stortinget for å oppklare sprikende signaler.

Ny E18: Mulig utforming av miljølokk i vestre ende av Ramstadsletta på Høvik i Bærum.

«Ingen utvidelse av E18.» «Ingenting skal skje utenfor dagens trasé.» Dette var signalene fra de Miljøpartiet De Grønne og SV da de nye byrådspartiene i Oslo la frem sin tiltredelseserklæring mandag formiddag.

— Forhandlingsutspill

Aps Raymond Johansen brukte imidlertid formuleringen «forhandlingsutspill» om budskapet rundt E18. Han konstaterte for sin del av Veivesenets forberedelser knyttet til eksisterende plan for E18 skal fortsette, inntil det eventuelt fremforhandles et nytt vedtak rundt veien for Oslopakke 3.

Dette inkludert planlagt kjøp av eiendom, som Regjeringen har satt av 200 millioner til i sitt forslag til statsbudsjett for 2016.

Her er en oversikt over ny informasjon om E18 i lys av byrådserklæringen:

Les også

Hva skjer med E18 under det nye byrådet?

— Står bak Oslopakke 3

Men E18 er en riksvei, som staten håndterer, og det er Stortinget som har siste ord om utbyggingen av veien. På Stortinget er Eirik Sivertsen Aps samferdselspolitiske talsmann.

Ap står ved det Stortinget har vedtatt i E18-saken, fremholder Aps Eirik Sivertsen.

— Vil Ap støtte å bruke 200 mill. på grunnerverv for E18 i 2016?

— Generelt så har Arbeiderpartiet sagt at vi støtter Oslopakke 3 slik den er fremforhandlet og lagt frem for Stortinget. Vi står altså bak Oslopakke 3, som baserer seg på en bred avtale. Nå i høst har vi fått oss fremlagt et statsbudsjett, som vi ikke har konkludert rundt ennå.

- Du har ikke rukket å tenke over om dere støtter de 200 millionene til grunnerverv?

— Nei, vi har ikke kommet så langt ned i detaljene. Men vårt utgangspunkt er at vi har til hensikt å gjennomføre det som tidligere er vedtatt.

- Stortinget har vedtatt utbygging av E18 fra Ramstadsletta til Lysaker, hva tenker du om det?

— Jeg tenker at det er en utbygging som det er mange gode grunner til å gjennomføre. En av dem er knyttet til behovet for rask fremføring av gods. Kollektivtrafikk er en annen god grunn. I dag blir kollektivtrafikken hindret. Men utbyggingen må også veies opp mot Stortingets vedtak om at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

- Er det Oslo-byrådet som skal styre utbyggingen av E18, der det aller meste skal skje i Asker og Bærum?

— Nei. E18 er et nasjonalt ansvar. Det er Stortinget som bestemmer. Men tillitsvalgte som er berettiget til det, må få mene noe om hvordan fremtiden skal være. Vi skal lytte til hva Oslo, Asker og Bærum mener. Men igjen, det er Stortinget som til syvende og sist avgjør hvordan det skal bli, sier han.

- Har du hatt dialog med Raymond Johansen om denne saken løpende, under byrådsforhandlingene?

— Nei. Men vi har diskutert denne saken før, og vi er enige om at vi har et dilemma her, sier Sivertsen.

Slik reiser vi på jobb i dag – og slik ønsker vi å reise i fremtiden:

Les også

Færre kjører bil – flere går – ingen endring for sykkel

Høyre-invitasjon til Stortinget

Samtidig er Høyre på Stortinget oppgitt over det de mener er sprikende signaler fra Oslos nye byregjeringspartier.

Inviterer byrådslederen til oppklaring: Høyres Linda Hofstad Helleland.

Tirsdag kveld sendte derfor Linda Hofstad Helleland (H), leder i transportkomiteen på Stortinget, en invitasjon til Oslos nye byrådsleder om å komme til Stortinget for å forklare seg. Hun mener Stortinget, som i ukene fremover skal behandle statsbudsjettet, trenger en avklaring.

— Dersom stans i planleggingen av E18 er et absolutt krav, faller sentrale deler av enigheten om Oslopakke 3 bort, påpeker Helleland.

- Umulig å forstå

Hun mener det er full forvirring om hva politikken til det nye byrådet egentlig innebærer.

— SV sier at de har vunnet frem og torpedert E18 og at de sier nei til prosjektet slik det fremstår i dag. Ap toner dette ned og fremstiller det som at det de legger frem nå er et forhandlingsutspill. Det er helt umulig å forstå hva det egentlig er de er blitt enige om, sier hun til Aftenposten.

Helleland vil ha en avklaring på disse tre spørsmålene:

  • Medfører byrådserklæringen at dagens planer om E18-utbygging etter byrådets syn ikke skal gjennomføres?
  • Er formuleringen i plattformen å anse som et ultimativt krav eller en forhandlingsposisjon?
  • Vil Oslos nye byregjering gå inn for en stopp i planleggingsarbeidet?

Johansen: Litt spesielt

— Prosessen rundt dette er rimelig klar. Først forhandles det lokalt mellom Oslo og Akershus. Det gjorde vi i 2006 og i 2012. Så sender vi resultatet over til Stortinget, som både i 2006 og 2012 stort sett valgte å ta til etterretning det vi var blitt enige om, sier påtroppende byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Finnes det vedtatte prosjektet lenger, spør Aps Raymond Johansen.

På spørsmål om han vil møte Høyres Linda Helleland, sier Johansen at han for så vidt prater med alle, men at det er litt spesielt at noen nå vil snu opp ned på hvordan saken tidligere er blitt håndtert.

Om de 200 millionene til innløsning av eiendommer påpeker han at både Oslo Ap og Oslo Høyre allerede i vår i høringsbrevet fra Oslo kommune har argumentert for at dette ikke må redusere handlefriheten for reforhandlingene for Oslopakke 3.

— Medfører byrådserklæringen at dagens allerede vedtatte planer om E18 skal legges vekk?

— Spørsmålet er om de vedtatte planene finnes lenger. De kostet 20 milliarder. Nå koster prosjektet 40 milliarder. Når du handler i butikken, kommer til kassen og finner ut at varene koster dobbelt så mye, kan det hende du går tilbake med det du ikke har råd til og finner på noe annet, sier Johansen.

- Stiller Oslo ultimatum eller er byrådserklæringen et forhandlingsutspill?

— Vi skal forhandle i februar om Oslopakke med Akershus, og deretter er det til syvende og sist Stortinget som bestemmer, sier Johansen.