Raymond Johansen beklager etter krisen ved helsehusene. Opposisjonen ikke fornøyd.

Etter to høringer om svikten ved Oslos helsehus er opposisjonen ikke beroliget. De krever nå en ekstern gjennomgang av hele eldreomsorgen.

Hassan Nawaz i Høyre (sittende til venstre) utelukker ikke mistillitsforslag mot byrådsleder Raymond Johansen i helsehussaken.

Byrådet i Oslo har de siste månedene fått kraftig kritikk for forhold i eldreomsorgen. Flere medier har skrevet om kritikkverdige forhold og grov omsorgssvikt ved helsehusene.

Under den andre høringen om saken i Oslo bystyret mandag, gjorde byrådsleder Raymond Johansen det klart at historiene har gjort sterkt inntrykk.

– I likhet med alle er jeg også rystet og sterkt berørt over de historiene vi har kunnet lese de siste månedene, sa Johansen.

– Det er ingen tvil om at pårørende og pasienter har hatt opplevelser de ikke skulle ha hatt. Det er lett å beklage til de som har opplevd disse alvorlige hendelsene, fortsatte han.

Under høringen sa byrådslederen at han først ble informert om problemene ved helsehuset da han leste om dette i mediene 14. november i fjor.

Ikke beroliget

Etter to høringer er Høyre, Venstre, Frp og KrF ikke beroliget. De krever nå en ekstern gjennomgang av hele eldreomsorgen. Den må se på både helsehusene, hjemmetjenesten og sykehjemmene i kommunen, mener de.

– Det er mye som tyder på at de samme symptomene og problemene eksisterer innen hjemmetjenesten og sykehjemmene, sier Oslo Høyres helsepolitiske talsperson Hassan Nawaz.

Fortsatt åpen for mistillit

Siden forrige høring har tidligere helsebyråd Robert Steen blitt erstattet av Marthe Scharning Lund.

Nawaz sier det for Høyres del ikke betyr at spørsmålet om mistillit blir lagt til side.

– Byrådet har ikke har klart å iverksette tiltak før 16. desember. De klarer heller ikke svare for hvilke politiske føringer de har gitt før dette. Det gjør at vi ikke kan utelukke et eventuelt mistillitsforslag, sier han til Aftenposten.

16. desember i fjor ga byrådet en ekstrabevilgning på 3,5 millioner kroner til Ullern helsehus.

På spørsmål om hvem et eventuelt mistillitsforslag skal rettes mot, svarer Høyre-politikeren at det er Raymond Johansen som sitter med det overordnede ansvaret i Oslo kommunes virksomhet.

Skal diskutere veien videre

Venstres helsepolitiske talsperson Julianne Ferskaug sier det viktigste for Venstre nå er å rydde opp i eldreomsorgen i Oslo.

– Men vi fikk ingen gode svar i dag på hvorfor byrådet ikke tok politiske grep før i desember 2022, sier hun.

Frps Lars Petter Solås sier partiet nå skal diskutere veien videre.

– Det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med fra høringen er at det ikke blitt gjort noe med den situasjonen som er så alvorlig og er blitt dokumentert over tid, sier han.

Cecilie Lyngby i Folkets parti ledet høringen. Hun er glad for at det kom en beklagelse fra byrådslederen i dag. Samtidig er hun redd dette blir nok en valgkampsak for de store partiene.

– Det var mye snakk, og litt lite direkte svar, sier Lyngby, som også stiller seg bak kravet om en gjennomgang av hele eldreomsorgen.

– Uforklarlig økning

Bydelsdirektørene i bydelene Ullern, Østensjø og Sagene deltok også under høringen. De fortalte at det oppsto en helt spesiell situasjon på vårparten i fjor.

– Det skjedde noe som er litt uforklarlig i mai. Da opplevde vi plutselig at det ble veldig mange flere alvorlig syke, sa bydelsdirektør ved bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten under høringen.

– Det fortsatte utover høsten, forteller Joten, og sier de måtte bruke 30 flere sykehjemsplasser i bydelene enn de hadde budsjettert for.

Andre bydeler forteller om det samme. I bydel Sagene førte dette til at det var over 300 pasienter som sykehusene ville skrive ut, som de ikke klarte å ta imot. De ble derfor liggende lengre på sykehuset, mens bydelen måtte betale bøter.

– Årsaken tror vi har med pandemien å gjøre, sier Marie Anbjørg Joten.

Hun forklarer dette med at mange eldre ble isolert under pandemien, og at det kan være følgetilstander som de ikke har kontroll på ennå. Samtidig advarte hun mot å knytte dette opp mot historiene om svikt omtalt i mediene, som hun mener er enkeltepisoder.

Direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune Helge Jagmann sammen med byrådsleder Raymond Johansen under høringen om helsehusene.

Truer med mediene

Under høringen fortalte etatsdirektør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, at flere ansatte på Ullern helsehus opplevde at de ble «herjet med» av de pårørende. De ble både truet med medieoppslag og enkelte har opplevd rasistiske kommentarer.

Sykehjemsetaten opplyser til Aftenposten at én pasient ved Ullern helsehus er blitt anmeldt for rasisme i fjor. Siden 2020 har etaten registrert 17 ulike hendelser ved sykehjemmene knyttet til rasisme.

Jagmann medgikk samtidig at helsehusene ikke har vært flinke nok til å ivareta de pårørende.

– Nå jobber vi grundig og mye med dette, fortalte Jagmann.

Aftenposten retter:

I en tidligere versjon av denne artikkelen ble etatsdirektør Helge Jagmann sitert på at noen pårørende ved Ullern helsehus var anmeldt for rasisme. Sykehjemsetaten har senere rettet dette til at det var en pasient som ble anmeldt. Artikkelen ble endret 13. mars klokken 14.30.