Oslo

Oslo vil ha omkamp om ulovlige byggeregler

Fylkesmannen har vraket Oslos småhusplan fra 2013, som regulerer utbygging på 29.000 eiendommer i ytre by. Det godtar ikke byrådet.

Villabebyggelsen på Kjelsås og Grefsen er omfattet av småhusplanen. Det samme er mange andre områder i ytre by.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Er flere av reglene for fortetting i Oslos villastrøk ulovlige? Og varslet kommunen godt nok? Nei, mener Fylkesmannen. Ja, mener byrådet.

Tirsdag sendte derfor Plan— og bygningsetaten (PBE) en klage til Kommunaldepartementet. De ber om at fylkesmannens vedtak fra forrige uke omgjøres.

Kommunens klage gjelder bare den delen av vedtaket som handler om at eierne som ble berørt, ble informert for dårlig i forkant.

— Vi leser Fylkesmannens beslutning slik at bystyrets vedtak er ugyldig på grunn av manglende varsling, og derfor er det dette punktet vi ber blir gjort om, sier ass. direktør Hogne Hove i PBE.

  • Hvis klagen ikke får gjennomslag, må bystyret lage en ny småhusplan. Sist gang tok det flere år.
  • Hvis klagen får gjennomslag, kan det likevel munne ut i at bystyret må gjøre om på konkrete enkeltpunkter som Fylkesmannen har kjent ugyldig.
Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H)

— Jeg har startet et arbeid for å ta de problemstillingene Fylkesmannen reiser opp med departementet. Deretter vil byrådet ta de grepene som er nødvendig for å sikre intensjonene i småhusplanvedtaket, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

2006-plan åpner for mer utbygging

Har du irritert deg over planene på naboeiendommen? Inntil videre gjelder den forrige småhusplanen (fra 2006). Den er mindre streng flere punkter. Det kan få store konsekvenser i enkeltsaker.

På den positive siden kan det åpne for boliger som i større grad er tilpasset tomten. Men det kan også bety at der det før var plass til én bolig, kommer det nå flere.

I 2013 la et regnbuefarget bystyreflertall - bestående av H, V, KrF, MDG og SV - strengere føringer på hva som var tillatt.

Store terrenginngrep ble forbudt, som blant annet gjorde dype nedkjøringer til garasjekjellere ulovlig. Store trær skulle bevares. Det ble stilt krav om uteområder på 8x8 meter for hver bolig. Max-høyde skulle regnes på en strengere måte enn før.

Bare noe av dette mener Fylkesmannen er ulovlig, men alt nulles ut hvis vedtaket blir stående.

Det var flere profesjonelle utbyggere som klaget på småhusplanen, blant annet André Falchenberg i Location holding. Han mener byrådet og kommunen nå fremstår som mer opptatt av å verne egne interesser enn grunneiernes.

— Det er leit at de ikke går i seg selv og er mer ydmyke om eiendomsfrarøvelsen de har gjort siden planen kom. Jeg ser ikke forskjell på enkelte av bestemmelsene og ekspropriering, sier han.

— Fylkesmannen opphever stadig enkeltvedtak tuftet på planen, legger han til.

Legger ikke byggesaker på vent

Siden 2013 har PBE behandlet 2621 byggesaker i Småhusplan-området. Det utgjør ca. 30 prosent av alle saker. Om fylkesmannens vedtak blir stående, vil alle disse avgjørelsene være fattet på bakgrunn av en ugyldig plan.

Flere profesjonelle utbyggere har varslet erstatningssøksmål. Det er mest aktuelt i saker hvor man kan dokumentere at reglene fra 2013 har ført til at man fikk bygge mindre enn med 2006-reglene.

Kommunen har også stilt krav om at utbygger må ta regningen for arkeologiske undersøkelser. Det er ulovlig, mener Fylkesmannen.

— Jeg spekulerer ikke i spørsmålet om Fylkesmannens vedtak eventueltgir grunnlag for erstatningssøksmål, sier byutviklingsbyråd Folke Fredriksen.

Ca. 400 byggesøknader i småhus-området, samt en rekke klagesaker, ligger hos PBE nå. Disse vil ikke bli lagt på vent.

— For saker som er til behandling nå, så er det småhusplanen fra 2006 som gjelder, sier Fredriksen.

Her er de 29.000 eiendommene som omfattes av småhusplanen, markert i gult:

2306-smahusplanen-tJpe_klSIR.jpg

Les også

  1. Fylkesmannen vraker bystyrets småhusplan

  2. Oslo sentrum skal vokse langt inn i Groruddalen

  3. Boligkjøperen raserte prakthagen - nå må de plante nye kjempetrær