Oslo

Færre aborter blant tenåringene

Aborter blant tenåringsjenter i Oslo har sunket nesten 20 prosent siden 2001. Ikke siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1979, har så få kvinner tatt abort i Oslo.

  • Forf>
  • <forf>tone Libråten <

I fjor ble det utført 210 aborter i Oslo blant jenter under 19 år. Det er 48 færre enn i 2001 og hele 30 prosent lavere enn for tre år siden. Mer kunnskap og bedre tilgang på prevensjon er forklaringen, mener Klinikk for seksuell opplysning (KSO) og Senteret for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS).SUSS mottar rundt 25 000 henvendelser i året. 7500 ungdommer oppsøker årlig KSO, landets største prevensjonsklinikk for ungdom. Det er en fordobling de siste seks-syv år. I tillegg underviser KSO for 150 10.-klasser i Oslo årlig.— Nesten hver tredje henvendelse til oss dreier seg om prevensjon, sier SUSS-leder Mette Hvalstad.- Dette viser at forebyggende arbeid nytter, sier Lisbet Nortvedt, daglig leder ved KSO. De seneste årene har nedgangen i aborter blant tenåringer vært størst i Oslo. Tidligere var det Oslo-jenter som tok flest aborter blant landets tenåringer, men nå ligger nivået på bare ti prosent over landsgjennomsnittet. Nedgangen i aborter blant alle Oslo-kvinner er også stor. I 1980, året etter at loven om selvbestemt abort ble innført, ble det utført 2350 aborter i Oslo. I fjor var antallet 2345, og dermed det laveste siden selvbestemt abort ble tillatt.Samtidig vokser salget av prevensjon. De siste tallene fra IMS-Health, som fører statistikk over salg av prevensjonsmidler, viser at salg av p-piller steg nesten ni prosent fra 2001 til 2002. Salg av p-sprøyten Depo-Provera steg nesten 21 prosent i samme periode, og hormonspiralen Levonova rundt åtte prosent. Dette skriver Dagens Medisin. Men angrepillen er mest populær. Salget gikk opp rundt 30 prosent fra 2001 til 2002. De fleste blir kjøpt av jenter mellom 17 og 25 år.

Tar ansvar

— Jeg mener det er tull å hevde at færre aborter hovedsakelig skyldes at mange flere bruker angrepiller. Angrepiller har vært tilgjengelig gratis hos oss og på helsestasjonene i mange år, men det er først nå de er i salg. Naturligvis gjør det utslag på salgsstatistikken, sier Nortvedt.- Det må være kjempefint hvis man kan unngå uønskede svangerskap hos unge jenter ved å bruke nødprevensjon, sier Hvalstad.Begge roser tiltaket med gratis p-piller til jenter mellom 16 og 19 år, og mener at dagens Oslo-kvinner er flinke til å orientere seg i jungelen av prevensjonsmidler.- Unge jenter har kanskje en tendens til å overdrive litt i bruken av angrepillen, fordi de tror de har behov for det, mener Hvalstad.

Les også

- Jenter er blitt flinkere