Ansatt i Bymiljøetaten skal ha underslått verdier til en halv million kroner

En ansatt i Bymiljøetaten i Oslo kommune har innrømmet økonomisk mislighold. Saken vil bli politianmeldt.

Bymiljøetetens kontorer er på Hasle. I høst oppdaget de at verdier for en halv million kroner ble underslått. Nå skal verdiene være på plass, og saken vil politianmeldes.

«Bymiljøetaten vil herved meddele at det er avdekket at en ansatt i Bymiljøetaten har begått økonomiske misligheter.»

Det fremgår i et dokument hvor Bymiljøetaten underretter Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Dokumentet er unntatt offentligheten og ble sendt 10. november.

Saken dreier seg om «et mulig underslag [ ...] med en anslått verdi på rundt en halv million norske kroner». I dokumentet Aftenposten har fått tilgang til, er det sladdet ut hva som skal være underslått.

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten kan ikke si noe om hva som er unndratt. Men verdiene er nå kommet til rette.

– Det er veldig lite vi kan si akkurat nå. Dette er en personalsak som er i prosess.

Den ansatte er for øyeblikket suspendert uten lønn. Saken vil bli politianmeldt. Den ansatte har på nåværende tidspunkt ikke anskaffet advokat.

Ble avdekket i høst

– Alle underslag av offentlige midler er alvorlige. Vi har selvsagt fullstendig nulltoleranse på det. Vi er her for å ta vare på fellesskapet og skattebetalernes penger og verdier. Da sier det seg selv at å underslå de verdiene er fullstendig i strid med hva vi står for og skal gjøre.

Forholdet ble avdekket av Bymiljøetaten selv i høst.

– Dere skriver «mulig underslag», men vedkommende har innrømmet det som har skjedd?

– Det handler om at det er i så fall en rettslig prosess som skal avgjøre det 100 prosent. Faktaene i saken er avdekket og innrømmet, sier Kongsteien.

Han vil ikke fortelle mer om hva sakens fakta er.

– Det er såpass tidlig i prosessen. Vi har ikke informert om dette internt. Ingen av kollegene kjenner til dette heller.

Kommunikasjonsdirektøren anslår at den ansatte har jobbet i etaten i under fem år. Aftenposten kjenner ikke vedkommendes identitet.

13 forhold i kommunen 2019

Bymiljøetaten forvalter Oslo kommunes fellesarealer, som gater og parker, og har ansvar for luft, støy, vann, jord. Etaten har om lag 1000 ansatte.

I 2019 ble det oppdaget 13 forhold av økonomiske misligheter i Oslo kommune, ifølge en oversikt fra kommunens kontrollutvalg. Syv av forholdene angikk misligheter begått av ansatte. Den gang fikk blant annet en leder ved en boenhet sparken og ble politianmeldt etter flere udokumenterte uttak fra beboeres bankkontoer, ifølge Dagsavisen, som omtalte saken i 2020.