Slår tilbake mot kritikk av økonomistyring: – Frekkhetens nådegave

Høyre og Venstre kritiserte Ap for å tømme pensjonsfondet. Men også de borgerlige måtte ty til sparegrisen da de styrte Oslo.

Leder av finanskomiteen i Oslo bystyre, Ap-politiker Andreas Halse (til høyre) skyter tilbake mot de borgerlige. Her med byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet i Oslo tar ut 700 millioner kroner fra det som heter premieavviksfondet. Dette er Oslos «oljefond», opprettet for å dekke fremtidige pensjonskostnader.

Ifølge finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) velger byrådet å gjøre dette for å skjerme velferdstjenester og klimasatsinger i møte med en ekstraordinær økonomisk situasjon.

Uttaket fra fondet, som er på totalt 3 milliarder kroner, har likevel møtt krass kritikk fra opposisjonen.

– I en situasjon hvor alle må spare og snu på kronene for å få husholdningsbudsjettet eller bedriftsbudsjettet til å gå opp, så velger Ap-byrådet å øke pengebruken og sette ny Oslo-rekord i pengebruk, sa gruppeleder Eirik Lae Solberg i går.

Gruppeleder Hallstein Bjercke i Venstre uttalte at byrådet ikke evner å prioritere.

Les også

Varsler nytt avgiftshopp i Oslo. Og betaler skattesmell med byens pensjonsfond.

Tok selv ut penger

Nå slår gruppeleder for Ap i Oslo, Andreas Halse, tilbake mot kritikken.

Han viser til at det meste av fondet er bygget opp under dagens byråd. Fondet har økt fra 873 millioner da det rødgrønne byrådet overtok, til 2863 millioner i dag.

– Vi har bygget opp fondet blant annet fordi vi skal ha penger til en regnværsdag. Nå er det en regnværsdag. Det er et tidspunktet man skal kunne bruke av fondet. Det er derfor vi har lagt ned en innsats for å bygge det opp, sier Halse.

Han viser også til at de borgerlige selv brukte penger av fondet da de styrte Oslo. I 2013 tok de ut 180 millioner kroner fra fondet. Samme år ble det også satt inn 120 millioner, slik at fondet totalt ble redusert med 60 millioner det året.

Ap-politikeren viser til at fondet den gang var betydelig mindre, slik at det ikke var mye igjen. I tillegg sier han uttaket da ble gjort uten at det var en ekstraordinær situasjon, som i dag.

– Frekkhetens nådegave

Høyre og Venstre har også kuttet i innskudd til fondet både i 2018, 2019 og 2020 i sine alternative budsjetter. Venstre kuttet i innskuddet for 2022.

– De har frekkhetens nådegave. Når de år etter år foreslår å ta ut penger til helt vanlig drift, i helt vanlige år. Og så fremstiller de det som det er kritikkverdig å gjøre det nå, når det er veldig store økonomiske utfordringer, sier Halse.

– Dere tar jo faktisk ut penger av fondet i stedet for å kutte i budsjettet – er det ikke en ærlig sak å være uenig i det?

– Ja, det hadde vært mulig å kutte i de offentlige velferdstjenestene. Det har vært mitt hovedbudskap i budsjettdebattene: å få Høyre og Venstre til å svare på hva de faktisk vil kutte. Vi har valgt å spare penger over lang tid. Da bruker vi heller av fondet når vi trenger det – så begynner vi å betale tilbake om to år, sier han.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg føler seg ikke truffet av kritikken fra Arbeiderpartiet.

Avviser kritikk

Høyres Eirik Lae Solberg fnyser av kritikken.

– Dette byrådet er ansvarlig for de største budsjettsprekkene i Kommune-Norges historie. Det merker Oslofolk gjennom mer enn en dobling av de kommunale avgiftene. Når Aps finanspolitiske talsperson kritiserer Høyre blir det derfor nesten som å høre en pyroman forelese om brannsikkerhet, sier Solberg. Han erkjenner at fondet ble redusert med 60 millioner i 2013.

– Nå foreslår Ap-byrådet å redusere det med 700 mill. kr, det er nesten 12-gangen.

– Men dere har også latt være å sette inn penger i fondene i en rekke av deres alternative budsjetter. Kan dere da kritisere uttaket?

– I budsjettene for 2018, 2019 og 2020 foreslo Høyre en omlegging av Oslo kommunes pensjonssystem. Resultatet av omleggingen ville spart Oslo kommune for betydelige pensjonsutgifter og dermed redusert behovet for avsetninger til premieavviksfondet. Derfor var det mulig å redusere fondet uten at Oslos pensjonsgjeld økte slik den gjør nå, sier Solberg.

Han sier Høyre har satt inn penger i fondet de to siste årene, etter at pensjonssystemet ble endret og ikke lenger var noe de kunne påvirke med vedtak i bystyret.

Venstres Hallstein Bjercke står også ved sin kritikk.

– Min kritikk av byrådets økonomistyring går ikke konkret på at det er dette spesifikke fondet de henter pengene sine fra. Det jeg kritiserer er at de over flere år har økt og økt driftskostnadene i Oslo kommune til et nivå som er uforsvarlig høyt.

– Kostnadene er nå så høye at de må bruke «sparepenger» for å finansiere den. I stede burde de jobbet for å effektiviserer driften av kommunen, sier han.